”Vi har ikke længere et dagblad på Djursland”

Lokalpolitiker og trofast abonnent Lars Møller frygter, at Århus Stiftstidende svigter Djursland, efter de djurslandske ugeaviser er solgt og de faste Djursland-sider droppet. "Jeg er selv politiker, men jeg vil da gerne, at der er nogle kritiske journalister til at holde øje med os." Chefredaktør lover bedre artikler fra Djursland, selvom de nok bliver færre

Lars Møller fra Grenå overvejer at opsige sit abonnement på Århus Stiftstidende. Det har han ellers haft siden 2001.

”Jeg har holdt avis, siden jeg flyttede hjemmefra, og jeg har læst Stiften lige siden, Dagbladet Djursland lukkede. Men nu må jeg da overveje, hvad der skal ske med mit abonnement. Når man skærer i dækningen af lokalområdet, som er det, jeg helst vil læse, hvorfor skal jeg så betale for avisen?” spørger han.

Lars Møller er socialdemokratisk medlem af byrådet i Norddjurs Kommune og formand for Voksen- og Plejeudvalget. Han ærgrede sig, da han søndag læste sin Stiftstidende. Her fortalte chefredaktør Jan Schouby, at avisen har omlagt sit stof fra Djursland, Favrskov og Skanderborg, efter avisens ejere Jysk Fynske Medier har solgt sine ugeaviser i de områder.

”Jeg tænkte ”åh, skal jeg nu til at lede igen efter det stof, jeg er interesseret i?” Men da jeg så bladrede, var der ingenting her fra lokalområdet i søndagens avis,” siger Lars Møller.

I mandagens og tirsdagens aviser mener han også, at der er mindre djurslandsk stof, end der plejer at være.

Det handler om aktualitet

Hidtil har de lokale medarbejdere på ugeaviserne i Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Skanderborg også leveret stof til dagbladene Århus Stiftstidende og Randers Amtsavis. Det har betydet, at Lars Møller kunne bladre til dagens Djursland-sider og læse lokalt nyt i Stiften. Det savner han allerede.

”Jeg frygter, at det lokale stof forsvinder fra dagbladene. Hvem skal skrive lokalstof herudefra, når de ikke længere har journalister lokalt?” siger Lars Møller.

Hvorfor er det vigtigt, at dagbladene har de lokalsider?

”Det handler om aktualitet og hastigheden af nyhederne. I ugeaviserne må man vente op til en uge på at få noget i, og det er svært at følge op på noget, der er skrevet. Det er noget helt andet med en avis, der udkommer hver dag.” [gallery:0]

Endnu en brik i centraliseringen

Som lokalpolitiker har han i forvejen oplevet, at dækningen af Norddjurs Kommune har været vigende i Århus Stiftstidende. Men han roser ugeaviserne for at have sikret en vis dækning af det politiske liv, som dermed skyllede ind i dagbladene fra Århus og Randers.

”Jeg er selv politiker, men jeg vil da gerne have, at der er nogle kritiske journalister til at holde øje med os. Med denne omlægning frygter jeg, at de kun kommer til at kradse lidt i overfladen. Læserne får ingen grundviden om, hvad vi går og laver.”

Lars Møller mener, omlægningen i Århus Stiftstidende er udtryk for en generel tendens til centralisering i Danmark, som også præger medierne.

”Vi har ikke længere et dagblad på Djursland. Det bliver endnu en brik i den skævvridning og centralisering, vi oplever i landet. I forvejen fylder københavnerstoffer meget i dagbladene – og på Stiften og Amtsavisen har de svært ved at komme ud af de store byer. Det er en træls udvikling, som forstærkes nu,” mener Lars Møller.

Mindre, men bedre dækning

Århus Stiftstidendes chefredaktør Jan Schouby forstår godt bekymringen. Men:

"Lars Møller skal selvfølgelig fortsat holde Århus Stiftstidende. Vi har ingen planer om at droppe dækningen af Djursland. Det bliver bare på en anden måde end før," siger Jan Schouby.

Han anerkender, at der samlet set vil komme mindre stof om Djursland i avisen, end der var før. Til gengæld vil de historier, som avisen vælger, få en bedre og mere grundig behandling.

”Hidtil har oplandsstoffet været godt gemt omme bag i avisen. Selvom sagen med de fire drenge fra Ry kørte pløk på forsiden, skulle du bladre om til Skanderborg-siderne for at finde historien i avisen. Nu vil vi rykke sådan en historie helt frem, hvis det er dagens vigtigste – uanset hvor den stammer fra.”

[quote:0]

Ville være "tudetosset"

Jan Schouby understreger, at det også rent økonomisk ville være ”tudetosset”, hvis Stiften droppede Djursland – fordi der bor mange trofaste abonnenter.

Men Lars Møller har bladret sin avis søndag, og han fandt intet fra Djursland…

”Nej, lige præcis søndag var nok ikke repræsentativ for den avis, han kommer til at læse. Medarbejderne fik at vide fredag, at vi lægger om, nogle blev omplaceret og for mange var det et chok. Så det har ikke været en helt normal weekend," siger Jan Schouby.

Han uddyber hvilket stof, avisen vil få mindre af.

”Der bliver færre foromtaler af, hvem der udstiller i Kvicklys foyer, og der bliver mindre om lokale udstillinger nede på torvet. De vigtige historier vil vi til gengæld sætte flere ressourcer af til.”

Lover at kigge politikerne i kortene

Før havde Jysk Fynske Medier fire medarbejdere på Djursland-redaktionen i Grenå. De fire er nu overdraget til Politikens Lokalaviser. Jan Schouby tvivler på, at Århus Stiftstidende kommer til at oprette en ny redaktion på Djursland.

Du siger, at I vil dække historierne, når de sker. Men hvordan vil I opdage det, nu hvor I ikke har en redaktion på Djursland?

”Nogle af dem, som skriver i vores avis, bor jo derude, har deres daglige gang og har børn i fodboldklubben på Djursland. Når det er sagt, så kan det godt være, at omlægningen stiller større krav til dem, der mener at have en god historie. De må i højere grad tage fat på os og gøre opmærksom på, at der sker noget. Til gengæld kan de forvente, når vi så faktisk tager historien op, at den behandles bedre og grundigere end før," siger Jan Schouby.

Hvad så med de historier, som ingen nødvendigvis kommer og tipper jer om? Lars Møller er blandt andet bekymret for, at I nu kun vil kradse i overfladen i dækningen af det lokale politiske spil.

”Det kan godt være, det bliver sværere for politikerne at komme ud med deres budskaber. Men Lars Møller skal ikke være nervøs for, at vi ikke kigger dem i kortene. Det er en del af det, vi driver vores avis på,” siger Jan Schouby og henviser til Århus Stiftstidendes aktuelle afsløringer, der hidtil har betydet to fyringer i forvaltningen i Århus Kommune.

"Metropolavis" er også for oplandet

Ifølge chefredaktøren er det til læsernes bedste, at man ikke har en fast side om hvert oplandsområde, men i stedet skriver, når der sker noget.

”Tidligere skulle vi fylde en side eller et opslag hver dag. Det betød nogle gange, at vi måtte lave artikler, hvor man godt kunne spørge til relevansen, fordi der var et hul nederst på siden. Nu starter vi et andet sted: Hvad er de væsentlige historier på Djursland? Hvis de engang imellem fortjener mere end en side, så får de det.”

Du siger, at der vil være færre, men bedre artikler om oplandet. Hvordan vil læserne kunne mærke, at artiklerne er bedre?

”Jeg håber, læserne vil opleve, at vi beskæftiger os med det, som betyder mest for dem og deres dagligdag. Det kan være en borgmester, som ikke overholder reglerne, det kan være vi sammenligner de forskellige oplandskommuner: Hvor er det bedst at bo, hvis du skal på plejehjem, og hvor er det dyrest at få passet børn?” siger Jan Schouby.

Medarbejderne fik at vide i fredags, at Århus Stiftstidende vil være en ”metropolavis” og ikke en ”regionalavis”. Kan du så ikke godt forstå, at læserne i oplandet bliver bekymrede for, at I vil fokusere mere på metropolen og mindre på resten af regionen?

[quote:1]

”Jo, det kan jeg sagtens forstå. I min verden var vi ”regionalavis” forstået på den måde, at vi drev ugeaviser i hele regionen, imens vi drev dagblad. Nu fokuserer vi på dagbladet. Men det betyder slet ikke, at vi ikke vil dække oplandet," siger chefredaktøren.

Kritik fra medarbejderne

Lars Møller er ikke den eneste, der lufter kritik af omlægningen. Også på Århus Stiftstidende har der været frustration blandt medarbejderne.

Som Journalisten kunne fortælle fredag, er medarbejderne kritiske over for frasalget af ugeavisen Århus Onsdag, som har leveret stærk indtjening til mediehuset.

”Det er skidt af to grunde: Århus Onsdag er en indtægtskilde for os, og samtidig arbejder vi ekstremt integreret både redaktionelt, og hvad angår annoncesalg,” sagde tillidsmand Morten Svith fredag.

”Nu er vi jo et folkefærd her i Aarhus, som er vant til at få en hegnspæl i hovedet. Men det her er da en af de store. Det skal der ikke herske tvivl om,” fortsatte han.

Kritisk udtalelse

Siden har tillidsfolkene udarbejdet en skriftlig udtalelse, hvor de igen har rejst kritikken. Her ærgrer de sig også over, at de lokale ugeaviser er solgt fra.

”Det er med stor bekymring, at vi som tillidsrepræsentanter har modtaget den chokerende besked om, at JFM’s ledelse har besluttet at frasælge alle ugeaviserne i Århus, Favrskov, Skanderborg og på Djursland, og droppe Århus Stiftstidendes status som regionalavis. Med frasalget af ugeaviserne har ledelsen trukket det økonomiske tæppe væk under Århus Stiftstidende, og gjort annoncemarkedet i Århus til et tag-selv-bord for Jyllands-Posten og Politikens Lokalaviser,” lyder det i udtalelsen, som er sendt til medarbejderne.

Har de ret?

”Det er jo rigtigt, at Århus Onsdag har været en god del af vores forretning i mange år. Men jeg er 100 procent sikker på, at vi får lavet en god forretning ud af det, vi har tilbage: Århus Stiftstidende, Stiften.dk og vores erhvervsavis. Det er tre ting, der går rigtig godt. Siden jeg blev ansat på avisen i 1996, har det ikke gået så godt som nu. Vi ligger mange millioner over budget, og vi er en af de eneste aviser, som stiger i læsertal. Hvis man nogensinde skal lave denne øvelse, så er det nu," siger chefredaktør Jan Schouby.

Direktør: I er ligeværdige i vores mediefamilie

Tillidsfolkene frygter, at ”de midtjyske medarbejdere vil tage dette som et eksempel på, at i JFM har medierne på Fyn og i Syd- og Sønderjylland en særstilling. Dermed modarbejder beslutningen om at overdrage de østjyske ugeaviser til Politikens Lokalaviser sammenhængskraften i hele JFM,” lyder det.

Den kritik henviser Jan Schouby til koncernledelsen. Adm. direktør Jesper Rosener har tidligere i dag skrevet til Journalisten, at han ikke har flere kommentarer til omlægningerne i huset. Men i et skriftligt svar på tillidsfolkenes udtalelse, som også er rundsendt til medarbejderne, har Jesper Rosener forholdt sig til kritikken:

”Medarbejdere fra det tidligere MJM er helt ligeværdige medlemmer af vores mediefamilie. Vi tror på at vi – med tilpasninger – kan skabe et grundlag for en succes i Aarhus. Uanset vi ikke længere udgiver ugeaviser i området,” skriver direktøren.

”Vi vil frem mod udgangen af måneden arbejde os frem til en samlet plan i forhold til tilpasninger for alle områder af vores koncern, hvor handlerne har påvirket mediemarkederne,” fortsætter han.

1 Kommentar

Keld Overgaard Jensen
20. JUNI 2017
Jeg overvejer at opsige Århus
Jeg overvejer at opsige Århus Stiftstidende på grund af manglende Grenaa/ Djursland fokusering.