Værdier og identitet i journalistfaget

FAGLIGT TALT: Et nyt initiativ for journalister i DJ på publicistiske medier skal være med til at styrke faget og dermed de journalistiske værdier og den identitet, professionen rummer. På den måde kan initiativet være med til at give et stærkere grundlag for DJ’s mediepolitiske arbejde, som grundlæggende bygger på netop værdier og identitet. Det ser jeg frem til.

Hen over 2011 og 2012 brugte vi gode kræfter på at forny de vejledende regler for god presseskik, hvor det lykkedes at nå i mål med et revideret regelsæt, som er i takt med det medielandskab, vi har i dag. I samme periode har vi i DJ sat et ganske væsentligt fingeraftryk på den mediestøtte, som trådte i kraft den 1. januar i år ved ganske enkelt at være med helt inde i maskinrummet i kulturministerens mediestøtteudvalg.

Det er gode eksempler på, at DJ i dag har en meget central placering som organisation på medieområdet både i samarbejde med øvrige organisationer som Danske Medier, i forhold til Christiansborg og over for de journalistiske uddannelsesinstitutioner. Det er en position, vi har i kraft af mange års seriøst og professionelt mediepolitisk arbejde, som giver resultater.

Resultaterne opnår vi også, fordi de bygger på ekspertviden inden for vores område og ikke mindst den kompetence, DJ’s medlemmer har. En forening eller netværk for journalister vil gøre det endnu lettere at kombinere den viden og kompetence omkring professionen med det politiske arbejde, som DJ’s hovedbestyrelse er valgt til at varetage.

Hvis vi forstår at udnytte de muligheder, der ligger i den arbejdsfordeling, kan vi komme endnu længere i vores politiske arbejde for at sikre gode journalistiske arbejdspladser, et mangfoldigt medielandskab og troværdig journalistik af høj kvalitet. Det er nemlig også en forudsætning for, at vores medier ikke bare overlever, men også bliver udviklet til gavn for demokratiet. Troværdighed er et af nøgleordene.

Derfor er det vigtigt at respektere en arbejdsdeling, hvor det er DJ som politisk organisation, der med fuld vægt varetager det politiske arbejde i forhold til de organisationer, vi samarbejder med og på andre måder møder, og i forhold til politikerne i Bruxelles, på Christiansborg, og hvor det i øvrigt er relevant. Derfor er det også DJ, der for eksempel tager vare på håndteringen af pressekortet, fordi vi har ansvaret over for Justitsministeriet og samarbejdspartnerne omkring netop pressekortet.

Samtidig har en professionsforening en enestående mulighed for at understøtte og udvikle arbejdet med de holdninger og den viden, vores medlemmer har med baggrund i det daglige arbejde rundt om på redaktionerne. Det er faktisk med til at give de politiske argumenter vægt og dermed give substantiel tyngde, når DJ for eksempel er til møder med ministre, politiske ordførere, Europa-parlamentsmedlemmer og EU-kommissærer.

Gennem initiativet vil vi forhåbentlig også opleve en fornyet kvalificeret debat om faget og dets udvikling og mulighed for at samle de mange forskellige fagligheder, journalistikken også repræsenterer.

0 Kommentarer