Kritik: DJ holder for mange møder i arbejdstiden

Formanden for DJ Kommunikation træder tilbage, fordi arbejdet kræver for meget tid. Det favoriserer de store arbejdspladser, at mange møder i DJ ligger i arbejdstiden, mener han. »Vi lytter til det, der bliver sagt,« siger Mogens Blicher Bjerregård

Efter fem år som formand for DJ Kommunikation har Lars Elmsted valgt at sige stop. Opgaven blev for arbejdskrævende – 10-15 arbejdsdage om året plus møder efter arbejdstid og i weekender.

»Et job, som jeg har, kan ikke bære så meget fravær,« siger Lars Elmsted, der til dagligt arbejder som kommunikationskonsulent i Roskilde Kommune.

Han mener, at mødestrukturen i DJ favoriserer de fagligt aktive på arbejdspladser, hvor fagforeningsarbejde kompenseres i form af færre arbejdsopgaver.

»Det har den konsekvens, at dem fra de store arbejdspladser, hvor kollegerne dækker for tillidsrepræsentanten, bliver favoriseret, fordi de er frikøbt til at lave TR-arbejde på hel eller halv tid. Alle vi andre, der for eksempel arbejder med kommunikation, sidder mere spredt eller helt alene – vi har slet ikke de samme muligheder,« forklarer han.

DJ Kommunikation er en specialgruppe for kommunikatører i Dansk Journalistforbund, og formanden forventes ifølge Lars Elmsted at deltage som observatør ved møderne i hovedbestyrelsen, som typisk varer to dage. Derudover deltager de fleste formænd for kredse og grupper ofte i et eller to udvalg.

»Man skal ændre på sin mødestruktur og tænke på, at folk som udgangspunkt har et fuldtidsjob. Arbejdet i forbundet må betragtes som en fritidsaktivitet. Derfor skal møder så vidt muligt placeres på tidspunkter, så de ikke kolliderer med folks arbejdstid,« siger han.

Svært at gøre alle tilfredse

Formand for Dansk Journalistforbund Mogens Blicher Bjerregård siger, at medlemmerne i DJ's udvalg selv finder det tidspunkt, der passer dem bedst, for eksempel sidst på dagen.

»Det er svært at lægge møderne, så alle får et tidspunkt, der passer, men det er vigtigt, at vi lytter til det, der bliver sagt,« forklarer Mogens Blicher Bjerregård.

Hvis man ændrede tidspunkterne, så møder lå om aftenen og i weekenden, hvem ville det så favorisere?

»Jeg vil ikke diskutere, om det går ud over den ene eller den anden. Det er fint med en tilbagemelding, som vi selvfølgelig skal tillægge betydning. Vi har tidligere drøftet, om vi skulle inddrage en weekenddag i forbindelse med for eksempel delegeretmøde og Fagligt Forum. Vi har også udvalg, som mødes om aftenen. Jeg synes, vi skal tage tilbagemeldingen med i vores baggage og tænke på det næste gang, der skal lægges møder i kalenderen,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Lars Elmsted siger, at mødetidspunkter er blevet diskuteret i DJ's hovedbestyrelse.

»Der er sket nogle justeringer, men det grundlæggende har man ikke kigget på,« mener Lars Elmsted.

Han forklarer, at DJ Kommunikations bestyrelse til sammenligning lægger møder i weekender og om aftenen.

Tabt arbejdsfortjeneste ikke nok

Mogens Blicher Bjerregård siger, at DJ yder kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Men ifølge Lars Elmsted handler det ikke om penge.

»Det handler om, at der er nogle opgaver, der skal løses arbejdsmæssigt, og vi kommunikatører har sjældent nogle, vi kan læsse dem over på,« siger Lars Elmsted.

Hans stop har intet at gøre med, at en tidligere kasserer i DJ Kommunikation er sigtet af politiet for underslæb for 600.000 kroner af forbundets penge, forklarer han.

»Det har været en ærgerlig sag, som vi har brugt meget tid på i det forløbne år. Vi har ikke lavet så meget fremadrettet, som vi gerne ville. Men det er ikke grunden til, at jeg vælger at stoppe.«

Efter fem år som formand for kommunikatørerne er han mest tilfreds med, at DJ Kommunikations bestyrelse er blevet betydeligt mere professionel – og ikke bare praktiske grise, der arrangerer medlemsarrangementer.

»Vi har i samme periode oplevet at blive bakket op af forbundet ved, at forbundet har indset, at kommunikation er et vækstområde med medlemsfremgang. Vi har haft medvind på cykelstien, vil jeg sige,« siger Lars Elmsted. 

9 Kommentarer

Villy Dall
7. MARTS 2014
Hvordan skulle det kunne lade
Hvordan skulle det kunne lade sig gøre i forhold til de ansatte på Gl. Strand?
Lars Elmsted, ex. formand for DJ Kommunikation
7. MARTS 2014
Peter skriver, at "nu er DJ
Peter skriver, at "nu er DJ ikke en ukompliceret iskagebod, de valgte og andre aktive skal håndterer på vegne af medlemmerne. "
Nej, men lad os da kigge ud over vores egen lille verden og få inspiration fra andre.
Selv arbejder jeg i en lille iskagebod, som omsætter for 7 mia. årligt - og har betalte, valgte politikere.
Her ligger møderne enten fra 7-10 om morgenen eller fra 17-21 om aftenen. Der er velbeskrevne dagsordenpunkter og en fælles forståelse for, at fokusere energien der, hvor de politiske uenigheder findes.
Det kan sagtens lade sig gøre, og det er min klar overbevisning, at det vil tiltrække en bredere kreds af medlemmer til det politiske arbejde.
Peter Thornvig
3. MARTS 2014
Man kan jo kun enig i at
Man kan jo kun enig i at møder skal lægges der hvor det passer bedst…
Det bliver de allerede i grupper og kredse, hvor mange bestyrelses- og medlemsmøder holdes efter fyraften eller i weekender – når det vel at mærke giver mening ud fra logistikken. I det ligger at man lige skal huske at rigtig mange af DJs aktive ikke lige kan spadsere fra Berlingerne i Pilestrædet til Gammel Strand få minutter.

Vi er i DJ rigtig stolte af at have 6 – 700 medlemmer, der deltager aktivt i de forskellige del af vores ”kludetæppe” demokrati. Og ret demokratisk, så kommer de fra alle del af landet.

Det vil alt andet lige give noget af en udfordring, særligt i DJ regi, hvis man skulle følge de tanker bl.a. Uffe Gardel har om et ”DJ night”. Rejse tiden alene vil betyde at mange alligevel skal skære mange timer ud af arbejdsdagen. Og endnu flere skal skære tid ud af familielivet efter en arbejdsdag.

Nu er DJ ikke en ukompliceret iskagebod, de valgte og andre aktive skal håndterer på vegne af medlemmerne. Så det burde eksempelvis være indlysende at hvis dagsordnerne skal behandles ordentligt, må det betyde flere møder (i fritiden), hvis man ikke vil/kan ”kører igennem” til over midnat.
Men vi kan selvfølgelig købe et par ”DJ natbuser”, der transportere deltagerne hjem, så de kan møde friske på arbejde om morgenen?

Og så er der ydeligt den hage ved ”DJ night” at vi nødvendigvis også er afhængige af hvornår verdenen uden for kredsen af aktive DJ medlemmer, vil og kan mødes med DJ. Det gælder både med- og modparter samt forbundets mange forskellige kompetencer og anden ekstern ekspertise, der på glimrende vis kvalificere bestyrelses- og udvalgsarbejde.

Jeg er ganske overbevist om at sund fornuft allerede råder ved langt de fleste mødedispositioner i alle dele af DJ!
Nicolai Würtz
2. MARTS 2014
I TVGruppen kender vi bestemt
I TVGruppen kender vi bestemt godt problemet med mange DJ-møder i arbejdstiden.

Langt de fleste møder i DJ, som jeg som formand indbydes til, foregår mellem 10 og 15. Så det koster nemt en hel arbejdsdag, at deltage.

Og som Lars Elmsted helt rigtigt siger, så er det ikke et spørgsmål om tabt arbejdsfortjeneste. Det er et spørgsmål om, at jeg og mange andre ikke igen og igen kan være væk fra vores jobs, der jo kræver, at vi er til stede på møder, på optagelser og i klipperum.

Som alle andre specialgrupper i forbundet har vi en observatørplads i Hovedbestyrelsen. Men det kræver 20 fraværsdage om året, at øve indflydelse ad denne vej. Så det har vi ingen mulighed for, at benytte os af.

At stille op til HB har vi opgivet for lang tid siden. Og i disse fusionstider er det vel værd at overveje, om vi har den rigtige mødestruktur, hvor alle typer af ansættelse har lige adgang til demokratiet i DJ.

Nicolai
Niels R. Hansen
2. MARTS 2014
Jeg er helt enig i, at det
Jeg er helt enig i, at det kan give god mening, hvis opmærksomheden i forhold til at tilrettelægge møder tager hensyn til arbejdstiden.
For det er et reelt problem, at få eller tage den nødvendige frihed i arbejdstiden trods en overenskomstsikret ret til dette for manges vedkommende.
Men jeg erkender det er en udfordring, da mange netop arbejder alle tider af døgnet.
Desuden kunne det måske hjælpe, at møder som udgangspunkt blev placeret, så flest mulige deltagere fik den korteste transporttid.
Niels R. Hansen, Midtjylands Avis

Flere