Updatekursus endte i klager, beklagelse og erstatning

Store dele af programmet gik i vasken, og deltagerne blev foreslået at tage på luderbar. Update beklager nu en efteruddannelsestur til Rusland. En deltager har fået penge tilbage. Kursuslederen var heller ikke tilfreds. Blandt andet fordi han »skulle være sammen med de her mennesker i så lang tid hver dag«

Store dele af programmet gik i vasken, og deltagerne blev foreslået at tage på luderbar. Update beklager nu en efteruddannelsestur til Rusland. En deltager har fået penge tilbage. Kursuslederen var heller ikke tilfreds. Blandt andet fordi han »skulle være sammen med de her mennesker i så lang tid hver dag«

Utilfredsheden er stor blandt deltagerne i Updates efteruddannelsestur til Rusland for et par uger siden. Turen skulle have givet indsigt i Ruslands energipolitik, men blev, ifølge flere kursusdeltagere, en »frustrerende« tynd kop te – med et meget upassende aftenprogram.

»Det er første gang, vi har prøvet, at det er gået så galt,« siger chef for efter- og videreuddannelse hos Update Søren Dalsgaard.

"Kursuslederen har tidligere stået i spidsen for gode udlandskurser hos os. Derfor har vi haft tiltro til, at han kunne levere 'varen' igen."

En af deltagerne var Marchen Neel Gjertsen, der arbejder som politisk journalist på Jyllands-Posten:

»Halvdelen af kursusindholdet blev ikke til noget. Enten var der ikke indgået aftale, eller også kom vi for sent. Det er rigtig ærgerligt, når man har taget en uge ud af sin travle hverdag, at man så ikke fik noget fagligt ud af det. Hvis man gerne ville have været på ferie, havde man jo nok fundet på noget andet,« siger Marchen Neel Gjertsen.

Penge tilbage

Marie Sandahl, der arbejder på MetroXpress, betegner det som »mildt sagt en tredjedel« af kursusindholdet, der gik i vasken:

»Alle udtrykte en eller anden grad af utilfredshed. Det handlede især om, at kursuslederen ikke havde styr på tingene. For eksempel når vi for vild eller dukkede op på den forkerte avis. Det var frustrerende. Jeg ved, at én af deltagerne har skrevet i evalueringen, at kursuslederen ikke bør være kursusleder nogensinde igen,« siger Marie Sandahl, der dog tilføjer, at deltagerne imellem havde det godt sammen.

Generelt har evalueringerne været ret dårlige, bekræfter Søren Dalsgaard:

»Den overvejende del af evalueringerne understøtter, at kurset ikke har været så godt, som vi kunne have ønsket,« siger han til journalisten.dk.

Update har ud over de kritiske evalueringer modtaget to deciderede klager og har efter journalisten.dk's henvendelse i går sendt en beklagelse ud til deltagerne på turen. En af klagerne, der er freelancer – og derfor har betalt hele prisen selv – har fået halvdelen af pengene tilbage.

Kursist Villy Dall mener, at turen var tilfredsstillende. Han er velbevandret i journalistisk efteruddannelse som medlem af DJ's hovedbestyrelse, bestyrelsen i Pressens Uddannelsesfond og Updates fagråd:

»Det er rigtigt, at der var problemer med nogle arrangementer. Men det er ikke ukendt i Østeuropa, at man kan have problemer med at lave aftaler. Der blev lavet nye programpunkter og rettet op på fejl og problemer,« siger Villy Dall.

Overdrevet

Kursuslederen Jan Jakob Floryan kan ikke kende billedet af de mange aflysninger. Han hævder, at der kun var to møder, der blev aflyst. Han påtager sig skylden for, at de kom for sent til det ene, men mener ikke, at han kan klandres for det andet møde, da den pågældende aflyste i sidste øjeblik.

Generelt medgiver han dog, at turen bestemt ikke var optimal:

»Der er nogle ting, der ikke er fremstillet helt korrekt, men i bund og grund er jeg ikke uenig. Som rejseleder skal man opfylde nogle bestemte roller. Man skal være venlig, imødekommende og interesseret – jeg var ingen af delene,« siger Jan Jakob Floryan, der påpeger, at det kræver mere energi, end han har, at tage sådan en tur:

»Jeg nød ikke turen. Jeg var ikke tilfreds med det logistiske, og derudover var jeg heller ikke tilfreds med at skulle være sammen med de her mennesker i så lang tid hver dag.«

Luderbar

Et andet kritikpunkt har været et af forslagene til aftenprogram fredag d. 26. oktober i Moskva. Her står der i programmet, at man kan tage på Night Flight, hvor der er "mange studiner på bijob". Skulle man være i tvivl om, hvad det betyder, giver en hurtig googlesøgning på stedet blandt andet følgende beskrivelse:

"Let's get one thing straight – Night Flight is not (and nor does it really pretend to be) anything but what it is – a hooker bar. People generally go there to pick up prostitutes," står der på bloggen Moscowmaximum.

Jan Jakob Floryan forklarer til journalisten.dk, at det bare var med som en sjov ting, og understreger, at der er prostituerede rigtig mange steder i Moskva. Flere kursusdeltagere opfattede det dog væsentligt anderledes:

»Han fremstillede det som, at det kunne være hyggeligt at more sig med nogle piger. Han sagde også, at det var nogle meget pæne piger, men det var dyrt. Jeg kan ikke forestille mig andre virksomheder, der foreslår kursusdeltagere at bruge fredag aften på at gå til prostituerede,« siger Marchen Neel Gjertsen, der får støtte i sin udlægning af Marie Sandahl:

»Det var ikke et fagligt programpunkt. Det var et forslag til underholdning, men mit klare indtryk var, at han mente det alvorligt,« siger Marie Sandahl.

Journalisten.dk har også talt med en tredje kursusdeltager, der afkræfter, at det skulle være en slags sjov antropologisk udflugt.

Jan Jakob Floryan afviser, at det skulle forholde sig sådan:

»Det er noget komplet vås. Hvis de mener det, så må de mene det. Jeg synes, det var lidt sjovt. Hvis de har opfattet det på den måde, så dem om det,« siger han til journalisten.dk.

Chefen for efteruddannelse mener uanset hvad, at det var et uheldigt punkt i programmet:

»Det faldt da også mig lidt for brystet, da jeg fandt ud af det. Jeg ser jo ikke kursusprogrammet inden. Det ansvar ligger hos kursusleder. Men hvis jeg havde vidst det, havde jeg nok spurgt, om det var nødvendigt,« siger Søren Dalsgaard.

 

Ingen penge til fastansatte

Marchen Neel Gjertsen har overvejet at bede om at få penge tilbage ligesom freelanceren.

Søren Dalsgaard fortæller, at det er første gang, en deltager har krævet deres penge tilbage efter et udlandskursus:

»Udlandskurserne plejer at ligge til topkarakter, men når vi laver 25 udlandskurser om året, så vil der kunne ske fejl,« siger Søren Dalsgaard, der dog ikke mener, at journalister, der får turen betalt af arbejdsgiveren og Pressens Uddannelsesfond – ligesom Marchen Neel Gjertsen, bør få nogen penge tilbage:

»Man kan godt differentiere mellem folk, der er freelancere og har betalt af egen lomme, og nogen, der får det som del af et ansættelsesforhold. Freelancerne kan have betalt vældig mange penge for at få noget, de direkte kunne bruge til at få nogle kompetencer til at tjene pengene ind igen,« siger Søren Dalsgaard.

Marchen Neel Gjertsen er uenig og påpeger, at hun har fået efteruddannelse som en del af en overenskomstforhandling, hvor medarbejderforeningen har givet afkald på andre goder.

Genovervejer næste tur

Selvom karaktererne i evalueringen var ret dårlige, er kursusleder Jan Jakob Floryan ikke helt utilfreds:

»Jeg hæfter mig kun ved en ting i evalueringen. Evalueringen af min faglige indsigt og viden var meget høj. Det er rigtigt, at de andre emner i evalueringen ikke scorer så højt, men det hæfter jeg mig ikke ved. Det er kun det faglige, jeg er ærekær ved,« siger Jan Jakob Floryan.

Men burde du så være kursusleder, hvis du er ligeglad med det logistiske?

»Nej, jeg har gennemført adskillige af de her rejser og har fået gode evalueringer. Jeg havde ikke hjertet med i det her kursus. Der er sket nogle ting, så jeg ikke længere ønsker at have med fremmede mennesker at gøre i så lang tid. Og det vil jeg så drage nogle konsekvenser af,« siger Jan Jakob Floryan, der efter turen til Rusland genovervejer, om han skal være rejseleder på Updates tur til Vatikanet til foråret.

1 Kommentar

Peter Simonsen
16. NOVEMBER 2012
Re: Updatekursus endte i klager, beklagelse og erstatning

»Man kan godt differentiere folk, der er freelancere og har betalt af egen lomme og nogen, der får det som del af ansættelsesforhold. Freelancerne kan have betalt vældig mange penge for det, for at få noget de direkte kunne bruge til at få nogle kompetencer til at tjene pengene ind igen,« siger Søren Dalsgaard.

 Ehhmmm, og de medier/virksomheder som sender ansatte afsted på kurser har ingen forventning om, at de ansatte kommer tilbage med bedre kompetencer? Er vi ikke kommet ud over de tider, hvor 1 uges efteruddannelse blev betragtet som 1 uges ferie med indlagt kollegial hygge(druk)? Hvis et kursus har været så elendigt, så bør alle - uanset hvem der har betalt - få pengene tilbage.

mvh