Alle studerende skal gribe verden

DEBAT: Det er vigtigere end nogen sinde, at danske studerende griber chancen og rejser til udlandet under deres uddannelse, skriver uddannelsesminister Morten Østergaard.

Et internationalt udsyn er centralt for dig, når du skal vælge din egen vej gennem livet. Det udvikler dit sprog, dit udsyn og din viden om andre landes udvikling, kultur og produktion. Det oplevede jeg blandt andet selv, da jeg var på high school-ophold i USA.

Det er min vision, at alle studerende skal have international erfaring, fordi et studieophold klæder dig bedre på til det arbejdsmarked, der venter efter sidste eksamen. Danske virksomheder har brug for dine internationale erfaringer, når vi skal konkurrere med resten af verden.

Jeg ved, at det kan være en udfordring at arrangere et udlandsophold sideløbende med forelæsninger og eksaminer. Men det er det hele værd, både for dig og for vores samfund som helhed.
Som journalist kan internationale kompetencer være afgørende for det arbejdsliv, der venter efter studiet. Et praktikophold i USA eller England vil give dig international erfaring og udbygge dine sprogkundskaber, hvilket kan være til stor gavn for dig, der har en drøm om at blive korrespondent eller arbejde i en internationalt orienteret organisation eller virksomhed.

Et udlandsophold vil også give dig mulighed for at have fingeren på pulsen i forhold til de mange begivenheder, der foregår internationalt, som vi hører om herhjemme i Danmark. Hvad enten det drejer sig om et praktikophold i Europa-Parlamentet, hos Die Welt i Tyskland eller på ABC i USA, vil du få værdifulde internationale erfaringer, som du kan drage nytte af i en globaliseret medieverden.

Vi har allerede fjernet en række økonomiske og administrative forhindringer og forenklet sagsbehandlingstider. Inden sommerferien lancerede vi en handlingsplan for internationalisering, så flere studerende får et internationalt element i deres uddannelse. Nu lancerer vi en kampagne, der skal udbrede kendskabet til hjemmesiden Gribverden.dk. Her kan du læse om dine muligheder for at studere eller tage i praktik i udlandet, og den gør det lettere for dig at planlægge dit studieophold. Det er mit håb, at du her vil få inspiration og information til at planlægge det studieophold, du ønsker.

Internationale erfaringer er vigtige for den enkelte studerende og for Danmarks udvikling. Derfor opfordrer jeg Danmarks studerende til at gribe verden, planlægge et studie-
relateret ophold og tage af sted.

–  Morten Østergaard, uddannelsesminister, Det Radikale Venstre

0 Kommentarer