Journaliststuderende gennemfører hurtigere end andre

Langt størstedelen af alle journaliststuderende på både RUC og SDU gennemfører deres studier. Og det endda hurtigere end andre. For universiteterne betyder det penge i kassen. Masser af penge.

Langt størstedelen af alle journaliststuderende på både RUC og SDU gennemfører deres studier. Og det endda hurtigere end andre. For universiteterne betyder det penge i kassen. Masser af penge.

Universiteternes journaliststuderende hører til nogle af landets mest dedikerede. De gennemfører journaliststudiet hurtigt og med lavt frafald. Det fremgår af det seneste nummer af fagbladet Journalisten.

I 2008 var det således kun to ud af 74 studerende, der første år hoppede fra SDU's bacheloruddannelse i journalistik – svarende til 2,7 pct. Til sammenligning er tallet hele 18 pct. i samme periode, hvis man ser på universitetets samlede frafald. Og for de teologistuderende er det næsten 70 pct.

Også på RUC er de journaliststuderende "bedre" end gennemsnittet, men dog langt mindre eksemplariske. 25 pct. af de studerende, der startede på kandidatuddannelsen i 2007, har afbrudt deres uddannelse. Gør man alle kandidatuddannelserne på RUC op, så er tallet 29 pct.

Ud over det lave frafald, så spurter mange af de journaliststuderende igennem studierne. På RUC færdiggjorde de journaliststuderende i snit deres kandidatuddannelse seks måneder hurtigere end resten af universitetets kandidater i studieåret 2009-2010. Og på SDU færdiggjorde den såkaldte årgang 2010 deres bacheloruddannelse i journalistik som nogle af de hurtigste på universitetet.

For RUC og SDU betyder de flittige og dedikerede journaliststuderende i øvrigt masser af penge i kassen. For hver gang en studerende består et studieår, så kommer der nemlig 67.800 kroner i kassen.

0 Kommentarer