TV 2 anker våben-dom

Tre journalister købte våben og ammunition uden jagttegn og blev senere dømt for ugerningen. Nu anker TV 2 afgørelsen. DJ kalder det 'glædeligt'.

Tre journalister købte våben og ammunition uden jagttegn og blev senere dømt for ugerningen. Nu anker TV 2 afgørelsen. DJ kalder det 'glædeligt'.

TV 2s nyhedschef, Michael Dyrby, kalder våbensagen for principiel, og han anker dommen, fordi den er »åbenlyst forkert«.
»Det er indiskutabelt, at dét, vi har gjort, er ulovligt, men man kan som medie blive straffri for en ulovlig handling, hvis ens handling har en samfundsmæssig betydning,« siger Michael Dyrby ifølge TV 2/Nyhederne og henviser til en tidligere dom fra Højesteret i en sag mod en journalist fra avisen Urban.

I sidste uge blev tre TV 2-medarbejdere idømt en bøde på hver 10.000 kr. for brud på våbenloven i forbindelse med deres arbejde. De ville vise, hvor let det er at købe ammunition og våben uden våbentilladelser. Dommerne medgav over for TV 2, at indslaget havde samfundsmæssig betydning. Til gengæld blev TV 2 ikke gjort straffri, fordi journalisterne indkøbte våben og patroner og opbevarede dem én nat.

Dansk Journalistforbund betegner det i øvrigt som glædeligt, at TV 2 anker dommen:

»Det er rigtig godt, at TV2 anker dommen til Landsretten. DJ vil støtte sagen, som efter min mening har stor samfundsmæssig interesse. TV2s journalister har ved at skaffe sig våben uden at fremvise den nødvendige tilladelse på denne måde kunnet dokumentere, at der foregår ulovligt våbensalg i Danmark,« siger Mogens Blicher Bjerregård, formand for DJ, ifølge Journalistforbundet.dk.

Læs også: Mikkel Hertz dømt i våbensag

0 Kommentarer