Torben stopper efter 24 år som tillidsmand

Nordjyskes fællestillidsmand Torben Duch Holm stopper efter 24 år. I mange år handlede det mest om at aftale nyansættelser. Nu går det den anden vej. »I år har vi allerede været igennem to sparerunder,« fortæller han. Alligevel er samarbejdet med cheferne bedre i dag

En sen aften i oktober 1992 blev Torben Duch Holm valgt som tillidsmand på generalforsamlingen i Aalborg Stiftstidendes medarbejderforening. Og i aftes meddelte han på generalforsamlingen i Nordjyske Mediers medarbejderforening, at han trækker sig som formand og tillidsmand.

Dermed sætter Torben Duch Holm punktum for en karriere som tillidsmand, der har varet i 24 år. Fra 1992, hvor Poul Schlüter var statsminister, Danmark vandt EM i fodbold og stemte nej til Maastricht-aftalen. Til i dag, hvor Aalborg Stiftstidende er en del af Nordjyske Medier, og medarbejderne leverer til både print, net, tv og radio.

Det var sjovere, da det gik fremad

Fælles for hele perioden er, at det fortsat handler om at sikre medarbejderne de bedst mulige løn- og arbejdsforhold. Men det er blevet sværere, siger han.

»Indtil for seks-syv år siden var det sjovere, fordi vi blev flere og flere medarbejdere. Dengang handlede det om at tage stilling til nyansættelser. Nu går det den anden vej. I år har vi allerede været igennem to sparerunder. Det er en hård proces for alle, der er med i det,« fortæller Torben Duch Holm.

Flere gange har han overvejet at trække sig.

»Jeg har tænkt: Det orker jeg ikke. Men så har jeg også tænkt: Når jeg kunne klare det, da det gik godt, kan jeg også klare det nu.«

Mange konflikter de første år

Torben Duch Holm siger, at samarbejdsklimaet mellem de tillidsvalgte og ledelsen med årene har forandret sig meget – til det bedre.

»Der var mange konflikter i begyndelsen, mange arbejdsnedlæggelser og en stejl ledelse. Der var slet ikke den samarbejdskultur, som jeg oplever, vi har i dag.«

Når tillidsfolkene og ledelsen mødtes i redaktionsudvalget, var der ingen forberedelse af møderne. Det gjorde det svært at forholde sig til de krav, der blev fremsat.

»Og så kunne alt blive konfliktfyldt.«

Man skal ikke overrumple hinanden

Med tiden blev det dog anderledes. I dag holder Torben Duch Holm uformelle formøder uden dagsorden og referater med chefredaktøren. Møderne foregår, dagen før redaktionsudvalget samles.

»Man kan nå langt, hvis man ikke overrumpler hinanden. Hvis man fortæller, hvad man er på vej med, er det nemmere at tænke nogle løsninger igennem,« siger han.

Desuden er det lettere, at man kun er to personer til stede.

»Jeg kan for eksempel prøve at tale ledelsen fra det, de er på vej med. Det kan være sværere, når man sidder i en stor gruppe.«

Holder ikke oplysninger hemmeligt

Formøderne betyder, at Torben Duch Holm får indsigt i oplysninger før kollegerne, men han deler den viden, der er relevant at give videre.

»Jeg skjuler ikke noget for kollegerne. Hvis jeg får en viden, som berører nogle medarbejdere, går jeg videre til de folk, det vedrører, eller indkalder til et medarbejdermøde. Jeg kan ikke komme i tanke om ting, jeg har holdt skjult. Kollegerne har krav på at få besked med det samme,« siger han.

Han vil dog ikke betegne samarbejdsklimaet som perfekt.

»Nogle gang er de lydhøre. Andre gange er de ikke. Men sammenlignet med dengang, jeg begyndte, er det et kæmpe fremskridt. De forstår godt, at det ikke bare er mig, der er genstridig. Jeg har alle kollegerne i ryggen, når jeg siger noget,« forklarer han.

Ikke bange for konfrontationer

Personligt har han også fået meget ud af sine næsten 25 år som fagligt aktiv.

»En af de gange, hvor jeg overvejede at stoppe, sagde en kollega, at jeg var blevet en helt andet person, end da jeg startede. Og det er sandt. Der sker noget med ens personlighed som tillidsvalgt. Jeg er ikke bange for at tage konflikter og stå i spidsen. Jeg ved, at jeg kan klare det.«

Hvad er den største bommert, du har begået i dine år som tillidsvalgt?

»Jeg tror, at jeg har fortrængt en del bommerter. Men det, nogle husker, er, at jeg for en del år siden glemte et oplæg til lønforhandling ved kopimaskinen. Det er vist en af de ting, man stadig på tillidsmandskurser bliver advaret mod,« forklarer Torben Duch Holm.

På forhandlingsmødet var chefredaktøren så venlig straks at fortælle, at han havde fundet papirerne.

»Jeg føler så, at jeg fik reddet lidt ved at oplyse, at vi lige havde holdt bestyrelsesmøde, og kravene var blevet strammet. Og det var faktisk rigtigt. Men det var en dum fejl,« siger Torben Duch Holm.

På generalforsamlingen onsdag aften, hvor han trådte tilbage, blev Merete Ejsing Horn valgt som ny fællestillidsrepræsentant.

13 Kommentarer

Bente Bjørn
28. OKTOBER 2016
I mange år arbejdede jeg som
I mange år arbejdede jeg som arbejdsmiljørepræsentanter sammen med Torben, og der findes næppe en bedre samarbejdspartner. Torben kan man regne med. Han har en holdning og er en dygtig og handlekraftig forhandler. - og så har han humor. Tak for mange gode oplevelser og gode resultater i fagligt arbejde.
Lars Christensen
28. OKTOBER 2016
Også stor ros herfra. Der
Også stor ros herfra. Der blev handlet resolut, dengang firmaet kom til at sende en forkert kontrakt til mig ved min ansættelse. Torben tager alle seriøst, også os unge.
Lars Poulsen
28. OKTOBER 2016
Kære Torben

Kære Torben
Der skal også lyde en anerkendelse fra mig, der var tæt på din debut på den faglige scene i begyndelsen af 1990'erne.
Lars
Peter Dvinge
28. OKTOBER 2016
Sådan Torben. Og tillykke
Sådan Torben. Og tillykke Merete
Finn Arne Hansen
27. OKTOBER 2016
Tak for indsatsen! Det er
Tak for indsatsen! Det er hårdt at være TR, men det er også fantastisk.

Flere