Tid til aftaler om rettigheder på nettet

»De første aftaler på onlinemarkedet findes allerede, men vi mangler de helt store aftaler, som for alvor kan ændre adfærden væk fra ulovlig kopiering til et forbrug, der er reguleret af aftaler.«

»De første aftaler på onlinemarkedet findes allerede, men vi mangler de helt store aftaler, som for alvor kan ændre adfærden væk fra ulovlig kopiering til et forbrug, der er reguleret af aftaler.«

Erfaringerne for online kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale har vi nu fået i rigelige mængder. Det bliver derfor også stadig mere tydeligt for stadig flere, at det er bydende nødvendigt, at vi finder en god langsigtet løsning for aftaler om udnyttelse af rettighederne på nettet.

På et symposium i november arrangeret af Udvalget til Bevarelse af Videnskabeligt Arbejde under AC blev det eksempelvis fra både rettighedshavere og flere brugere slået fast, at aftaler er vejen frem. Det er hidtil lykkedes i takt med udvikling af nye platforme, men altid med en vis forsinkelse, fordi det kræver, at erfaringsgrundlaget er på plads. Sådan var det, da vi fik aftaler om fotokopiering, og det gælder naturligvis også i forhold til de mange online platforme.

Derfor falder jeg heller ikke for argumenter om, at alt i forvejen er frit tilgængeligt online, og at det derfor er umuligt at håndhæve ophavsretten på nettet.
Selvfølgelig er det muligt præcis på samme måde, som det har været muligt at gennemføre aftalelicens for fotokopiering af ophavsretligt beskyttet materiale og for retransmission af tv-programmer, altså tv gennem kabelanlæg.
Der er rigtig mange gode grunde til, at rettighedshaverne skal have deres betaling:

  • Helt grundlæggende er det stof, som de har ophavsretten til og derfor ret til at bestemme over.
  • Ophavsretten på eksempelvis nyheds- og baggrundsartikler er med til at sikre, at en videreudnyttelse af sådant stof sker gennem aftaler, så troværdigheden er fuldt opretholdt.
  • Hvis der ikke finder betaling sted ved videreudnyttelse af materiale på nettet, vil det gå ud over mangfoldigheden, simpelthen fordi der vil mangle journalister og forfattere til at levere nyt indhold.

Set fra et samfundssynspunkt er der to helt afgørende argumenter for, at vi er ved en skillevej, hvor løsningerne skal findes:
Det ene argument er det helt grundlæggende, at mangfoldighed styrker demokratiet, mens det andet er, at der ganske enkelt er god samfundsøkonomi i ophavsretten. Den genererer nemlig en betydelig vækst i de kreative erhverv, som fylder stadig mere i den samlede danske økonomi.

En ny undersøgelse fra Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi viser, at de såkaldte oplevelseserhverv i 2008 stod for 7,5 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark. En så væsentlig del af vores økonomi kan kun opretholdes og ikke mindst vækste, hvis både politikere, rettighedshavere og brugere tager ophavsretten alvorligt.

I modsat fald risikerer vi på den lange bane, at kun de største og stærkeste medier-, kunst- og kulturindustrier overlever, og udbuddet af medier, kunst, kultur og underholdning bliver fattigt. I så fald sender vi den største del af væksten udenlands, fordi vi ikke får de nødvendige ressourcer til, at vores egne rettighedshavere kan skabe vækst.

De første aftaler på onlinemarkedet findes allerede, men vi mangler de helt store aftaler, som for alvor kan ændre adfærden væk fra ulovlig kopiering til et forbrug, der er reguleret af aftaler. Det skal selvfølgelig ske, så alle parter oplever ordningerne rimelige.

Som baggrund for dette har vi også brug for mere viden, og et af politikernes bidrag kan være en undersøgelse af, hvad ulovlig kopiering og distribution af ophavsretligt beskyttet materiale koster i tabt omsætning og tabte arbejdspladser. Det vil uden tvivl være med til at understrege samfundets interesser i, at vi på god traditionel dansk vis forhandler os frem til balancerede aftaler.

Vi skal så også selv som aktører – både udgivere, udøvende og autorer – spille med, så vi kan få skabt et retvisende billede af, hvad eksempelvis uddannelsesinstitutioner, det offentlige og erhvervslivet hver især har af behov for at kopiere ophavsretligt beskyttet online materiale.

Når vi har det samlede billede, er jeg sikker på, at vi også kan skabe den nødvendige forståelse hos såvel politikere som brugere og rettighedshavere for, at der skal aftalelicenser til at bakke op om løsningerne.

0 Kommentarer