search

Tænketank: Journalister i DJ skal have slagkraftigt talerør

En tænketank om ny journalistgruppe anbefaler, at DJ fremover markerer hårdere om journalistisk etik. Og kun gruppens medlemmer skal have pressekort. Interview med nyhedsredaktør Rasmus Mark Pedersen og Lars Werge, næstformand i DJ

Samtidig med at Dansk Journalistforbund forbereder fusion med Kommunikation og Sprog, spiller en tænketank om en journalistgruppe i DJ nu ud med sine første forslag og ideer, der er sendt til hovedbestyrelsen.

Tænketanken ønsker, at faget journalistik skal profileres meget mere tydeligt af DJ.

»Journalistidentiteten i DJ er trængt. Vi vil forsøge at styrke den. Papiret skal indgå som en brik i debatten om, hvordan forbundet skal organiseres i fremtiden. Vi stiller os til rådighed til møder over hele landet om forbundets fremtid,« siger Rasmus Mark Pedersen, nyhedsredaktør på Radio24Syv og tillidsmand.

Du kan læse hele papiret her.

Lars Werge, næstformand i DJ, mener, at udspillet rummer mange interessante tanker. Helt overordnet mener han dog, at det lægger op til et mere opdelt DJ, end han i udgangspunktet havde forestillet sig, da diskussionen om en gruppe for journalister i DJ gik i gang.

»Jeg havde umiddelbart ikke set tankerne om en journalistgruppe som udtryk for, at vi i DJ skulle have et meget formelt netværk. Jeg synes, det virker meget sammentømret og risikerer at afgrænse journalisterne meget i forhold til andre. Jeg kan ikke sige, om det lander sådan her, med en gruppe, der kan markere sig markant i medierne, eller om det bliver et mere uformelt netværk.«

 

Født på Fagligt Forum 

Tanken om en Journalistgruppe blev født på Fagligt Forum i april 2012, hvor både journalister og kommunikationsfolk diskuterede behovet.

Rasmus Mark Pedersen tog derpå et møde med DJ-formand Mogens Blicher-Bjerregård og præsenterede sin ide om en "tænketank".  DJ-ledelsen afsatte 5000 kroner til gruppens arbejde.

DJ-medlemmerne Lasse Meldgaard Bloch og Christian Howard-Jessen, der arbejder hos Geelmuyden.Kiese, har tidligere i et indlæg i Journalisten opfordret til samling i DJ.

”Midt i alt dette hører vi så et rygte, der skulle være ganske vist – nu bliver der snart en journalistgruppe i forbundet. Man skal vist hverken være retoriker eller have været på tillidsmandskursus for at bemærke det absurde i den sag,” skrev de i Journalisten.

 

Mere etik og mere gennemslag

Tænketanken lægger op til en mere markant etisk profil og differentiering af medlemmerne.

Kun medlemmer, der arbejder på medier underlagt de presseetiske regler, skal kunne være med i journalistgruppen.

Det hedder blandt andet i tænketankspapiret – der er formuleret af journalisterne Allan Boye Thulstrup (Herning Folkeblad og medlem af hovedbestyrelsen), Cathrine Reinert (TV 2), Maya Munksgaard (DR) og Rasmus Mark Pedersen – at DJ skal blande sig i flere diskussioner i offentligheden om journalistiske emner:

”Vi forestiller os, at journalistgruppen kan have en langt mere aggressiv pressestrategi end den, journalistforbundet hidtil har kørt.”

”Og med langt færre forbehold end i dag, hvor enhver offentlig udmelding fra den daglige ledelse skal tage hensyn til en bred vifte af medlemmer,” skriver de.

Etableringen af Journalistgruppen skal ifølge tankerne ikke mindst sikre, at DJ melder klart og slagkraftigt ud, når den journalistiske etik for eksempel er udfordret af økonomiske interesser.

”Der er brug for flere redskaber, et større etisk bolværk, der hjælper medlemmerne med at stå imod.”

 

Skal modstå pres

Forslaget lægger op til en mere markant etisk profil og en klar differentiering af medlemmerne. Hvorfor er det nødvendigt?

»I øjeblikket er journaliststanden under stigende pres, både hvad angår arbejdsforhold og troværdighed,« siger Rasmus Mark Pedersen, der mener, at de problemer er underprioriteret i forbundet.

»Jeg kan simpelthen ikke forstå, at det altid er mediechefer, der udtaler sig. De vil jo aldrig pege på, at stigende arbejdspres giver etiske problemer. Derfor skal DJ på scenen i stedet for mediecheferne.«

Ifølge udspillet er det kun medlemmer, der er underlagt de presseetiske regler, som skal kunne få pressekort og være med i Journalistgruppen.

Hvorfor er den sondring nødvendig?

»Pressekortet er det, der kitter os journalister sammen, uanset hvor du arbejder journalistisk. Det er de presseetiske regler, der adskiller journalistik fra kommunikation. Det er det helt naturlige sted at sætte en grænse.«

En informationsmedarbejder, der bruger journalistik til at lave en oplysningsavis i en kommune, kan altså ikke være med i gruppen?

»Jeg tror slet ikke, at den informationsmedarbejder selv synes, at han hører hjemme i gruppen. En, der arbejder med kommunikation i en kommune, vil da hellere være med i en gruppe, hvor kommunikation som faglighed er stærk.«

Dermed lægger I også op til, at der skal sondres hårdere mellem journalistik og kommunikation? I dag bruger nogle kommunikationsfolk jo også ordet journalistik og journalistiske metoder, om deres arbejde?

»Jeg kan sagtens se, at megen kommunikation bruger journalistiske færdigheder og form. Men det er kommunikation og ikke journalistik, fordi det ikke tjener almenvellets, men afsenderens interesser. Det er en forvanskning at sige, at vi alle laver journalistik. Vi fortæller alle historier. Det er det, der samler os.«

Hvis et medlem er uddannet journalist og har pressekort, men arbejder med kommunikation, så siger I: ”Stik os dit pressekort og smut over i din egen gruppe?” Risikerer I ikke at skabe splittelse? 

»Jeg håber, vi skaber samling. I dag har vi en stemning i Dansk Journalistforbund mellem kommunikationsfolk og journalister, hvor vi dårligt kan tale i et offentligt forum uden at ryge i totterne på hinanden. En klarere adskillelse kan skabe et forum for debat. Der er selvfølgelig en risiko for, at grupperne bliver meget autonome. Men der skal det stå klart, hvad der er gruppernes formål og opgave, og hvad der er hele forbundets opgave. Forbundet skal stadig have en formand, der favner os alle.«

 

DJ: Vi markerer allerede etisk

Lars Werge ser ikke den samme manglende etiske markering fra DJ, som Tænketanken giver udtryk for.

»Jeg må anerkende, at Rasmus og andre mener det. Men jeg synes ikke, man kan sige, at vi holdt os ude af debatten, da Ekstra Bladet droppede kildebeskyttelsen. DJ er også aktive i udarbejdelsen af de presseetiske regler.«

»Vi har også rejst debatten om, at et presset arbejdsmiljø har konsekvenser for journalistikken, men det bliver ikke anerkendt af arbejdsgiverne. Men derfor skal vi ufortøvet gøre opmærksom på det igen og igen.«

»Jeg synes, at vi mener noget om etik for både journalister og for kommunikationsfolk. Jeg synes ikke, DJ står i vejen for den debat.«

Rasmus mener, at vi skal sondre tydeligere mellem, om man tjener afsenderens eller almenvellets interesser. Journalister er dem, der tjener almenvellets, mens kommunikationsfolk tjener afsenderens. Er det for dig en brugbar definition?

»Umiddelbart synes jeg, det lyder som en meget ideel, ophøjet og måske lidt for fornem definition af journalistfaget. Jeg kan godt komme på situationer, hvor journalister tjener udgiverens interesser og ikke almenvellets.«

»Men det er rigtigt, at der er mange kommercielle interesser i dag. Et eksempel: Politiken havde i sidste uge et tillæg med tilbud til læserne – Politiken Plus – hvor varerne blev beskrevet anprisende. Det var skrevet af Politikens egne journalister.«

»Jeg synes ikke, det eksempel er et stort problem. Men det viser, at der ikke er tale om en helt ny situation, hvor der er brug for et nyt bolværk, som det formuleres. Det vil jeg gerne tale lidt ned uden dermed at sige, at oplægget ikke har gode tanker. Men der har altid været en risiko for, at annoncører fik indflydelse på journalistikken.«

Kommentarer
21
Teddy Gehrke
19.03.13 12:34
Når man nu vil have et A-hold
Når man nu vil have et A-hold og et B-hold, så fortæl lige, hvorfor alle B-medlemmerne fortsat skal være medlemmer af DJ?
Fremhævet af Journalisten
Allan Boye Thulstrup
19.03.13 12:38
@Teddy

@Teddy
Der er jo ikke tale om et A og et B-hold, men om to A-hold, der bare laver noget forskelligt, og derfor har behov for hver deres faglige forum at diskutere faglighed i. Hvordan de to forskellige forum skal se ud skal være op til medlemmerne.
Fremhævet af Journalisten
Rasmus MP
19.03.13 12:38
Teddy - Hvilken del af
Teddy - Hvilken del af forbundet ser du som et B-hold?
Fremhævet af Journalisten
Karin Sloth
19.03.13 14:14
Meget relevante overvejelser
Meget relevante overvejelser om at vi i et større forbund også har en specialgruppe for mediejournalister, så dj sikrer fokus på gruppens fælles interesser ud over overenskomsterarbejdet.
Blandt kommunikatorer og andre faggrupper er der mange, som anvender de journalistiske metoder, da de er stærke og relevante redskaber i mange sammenhænge. Forskellen er at journalister arbejder for udgiverinteresser, der umiddelbart har fokus på at tjene penge på det journalistiske indhold, mens fx kommunikatorer arbejder for en afsender, der har brug for professionel assistance til at formidle og få dialog med sine interessenter. Begge parter kan arbejde for almenvellet fx vil en kommunikatorer på et sygehus nok i højere grad arbejde for almenvellet end en journalist på et ugeblad
Fremhævet af Journalisten
Teddy Gehrke
19.03.13 14:17
B-holdet er den del, som I
B-holdet er den del, som I vil stjæle pressekortet fra. Pressekortet er identitetsmærket i Dansk Journalistforbund, og det skal efter udvalgets mening være forbeholdt gruppen af medlemmer, som er ansat i overvejende statsstøttede virksomheder.
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager, redaktør, Journalisten
19.03.13 14:18
Apropos: http://journalisten
Apropos: https://journalisten.dk/de-nye-helte
Fremhævet af Journalisten
Rasmus MP
19.03.13 15:20
Teddy - For en god ordens
Teddy - For en god ordens skyld, så er det forbundsformanden, der har sagt, at det ikke er alle medlemmer af et nyt, sammenlagt forbund, der skal have pressekortet. Han har bare ikke lagt sig fast på, hvor skellet skal stå.
Derfor har vi forsøgt at komme med et forsøg på den skillelinje. Men hvordan tænker du den linje kan lægges? Hvis den skal lægges?
Desuden vil jeg også gøre opmærksom på, at vi i vores oplæg skriver, at alle medlemmer skal kunne have adgang til et pressekort, når de har brug for det. Derfor forstår jeg ikke helt din tyveriretorik.
Fremhævet af Journalisten
Rasmus MP
19.03.13 15:25
Karin - Tak for det gode
Karin - Tak for det gode indspark. Din opsummering af ligheder og forskelle mellem kommunikatører og journalister er rigtigt god (og sikkert bedre end min), men for mange journalister, så er indtjeningen til arbejdsgiveren ikke noget, der overhovedet er med i dagligdagen. Men det er detaljepilleri.
Fremhævet af Journalisten
Teddy Gehrke
19.03.13 18:02
Når det i forbund som DJ
Når det i forbund som DJ handler om at skovle så mange medlemmer ind som muligt, må opgaven vel være at inkludere, ikke at ekskludere.
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
19.03.13 18:32
Det fremgår ikke helt klart,
Det fremgår ikke helt klart, hvad vore Tænketanks-kolleger har tænkt sig. Der er helt sikkert gode tanker om at styrke journalistikken.

Men der er lagt op til kaotisk underholdning, når de f.eks. mener, at kun medlemmer, der arbejder på medier underlagt de presseetiske regler, skal kunne være med i journalistgruppen - og få pressekort.

Det betyder, at det f. eks. er slut med pressekortet for DJs formand - og næstformand for den sags skyld, - der jo ikke arbejder for medier underlagt de presseetiske regler.

Og man ser det for sig: Hvis formanden ikke afleverer pressekortet frivilligt, så kommer rigspolitichefen.

Og iøvrigt må den slags overvejelser om, hvem der er hvad og må hvad i DJ, være en sag for delegeretmødet.

Venlig hilsen
Bodil Rohde

Fremhævet af Journalisten
Susanne Sayers
19.03.13 21:15
Jeg kan godt lide mange af
Jeg kan godt lide mange af tankerne, men det lider under det sædvanlige i DJ: Journalister er åbenbart kun fastansatte mænd og kvinder. Hvad med alle de mange selvstændige (og der bliver flere af dem), der arbejder for skiftende arbejdsgivere og med skiftende arbejdsopgaver? De kan holde etikken (mindst) lige så højt som fastansatte, når de laver journalistik, men til tider vil de lave kommunikation. Skal de så have et deltids-pressekort?

Jeg er enig i, at DJ kan og bør markere sig langt stærkere i en debat om journalistik og etik. Men jeg kan umiddelbart ikke se, at det har noget at gøre med en journalistklub. Og som flere har peget på, så findes der kommunikatører, der arbejder i almenvellets tjeneste, og journalister, der ved Gud ikke gør det. Men det er ret uoverskueligt at sætte skellet op.

Må jeg ikke i stedet foreslå, at vi fælles fastsætter nogle retningslinjer for god journalistik og god kommunikation og holder hinanden op på dem? Vi behøver ikke formelle klubber og skel ned gennem vores forbund for at dyrke den gode journalistik, men det kunne måske være rigtig gavnligt med uformelle klubber, hvor der er plads til at diskutere journalistik og etik, uden at man på forhånd er dømt som inde eller ude?

Mange hilsner
Susanne Sayers
Fremhævet af Journalisten
Martin Flink
19.03.13 23:01
DJ vil efter en fusion løbe
DJ vil efter en fusion løbe ind i et centralt medlemsproblem, som er godt illustreret med sidste uges artikel her på siden om en kommunikationsdame, der få en pressemeddelelse omtalt med link i bl.a. B.T.
Kommunikationsdamen gør sit arbejde, der er betalt af en privat virksomhed, og B.T.-chefen er tilfreds med at have fået artiklen gratis. "Det kostede kun at vise linket".

DJ er forbund både for de journalister (og freelancere), der ikke kan få arbejde/sælge artikler til medier pga. kommunikationsfolk, der får penge for at give artikler gratis til medierne samt de selv samme kommunikationsfolk.

Men hvad synes DJ? At det er et problem, at medier tager artikler gratis, fordi det holder journalister og freelancere væk? Eller at det er helt fint, fordi det holder hånden under kommunikationsbranchen?

I hele den problemstilling kan DJ ikke tage et standpunkt for nogen af parterne, og den handlingslammelse vil blive mere udtalt i takt med, at medierne presses yderligere på indtjening og virksomhederne vil betale komm-folk for at give artikler gratis væk. En af grupperne må blive skuffet og spørge sig selv, om det er 500 kr. værd om måneden. Vejen frem er enten at droppe fusionen eller kigge på en løsning à la den, arbejdsgruppen er kommet med.

vh
Martin Flink
Fremhævet af Journalisten
Rasmus MP
20.03.13 00:43
Susanne - Jeg har prøvet at
Susanne - Jeg har prøvet at vende det og dreje det et par gange. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan du kommer til konklusionen, at vi kun tænker journalister som fastansatte. Af ren interesse: Har du læst vores oplæg? Her gør vi meget ud af at skrive så det favner alle.
Fx "Hvis man arbejder for et medie, der er underlagt de vejledende regler for god presseskik...", hvor det ligesåvel kan være freelancere som fastansatte, der arbejder for et medie (modsat "på et medie").
Eller "...de journalistiske produkter, man laver, overholder de presseetiske regler." Underforstået man også kan lave alt muligt andet i sit virke end journalistiske produkter.
Og vi skriver også klart, at alle, der laver journalistik bør have et pressekort.

Nå, den deltalje til side. Hvad der er mere interessant: Jeg synes, din tilgang til gruppedannelse og sammenhørighed er spændende. Hvordan forestiller du dig forbundet organiseret i fremtiden? Hvordan finder vi i praksis sammen i de uformelle grupper? Og skal eksisterende skeldannende klubber som teksterne, pressefotograferne og kommunikatørerne nedlægges? Jeg spørger ikke for at lægge en retorisk fælde, men af ren nysgerrighed for at høre svaret.

Din idé om at fastsætte nogle retningslinjer for, hvordan vi passer vores arbejde på en god måde, er interessant. For 5 år siden var jeg med til at skabe Journalistløftet. Jeg troede, det kunne højne debatten om, hvordan man lavede ordentlig journalistik. Men det blev sablet ned fra højre til venstre. https://journalisten.dk/journalistlofte-torpederes-med-kritik Jeg gad godt se nogen gøre forsøget igen.

Bedste hilsner,
Rasmus MP
Fremhævet af Journalisten
Susanne Sayers
20.03.13 06:31
Ok, tak for uddybning. Jeg
Ok, tak for uddybning. Jeg burde nok have kigget grundigere på selve oplægget. Dårlig journalistik ...

Mth grupper har jeg ikke tænkt det rigtigt igennem selv endnu. Men jeg kan jo se på FB blandt andet og på mange af de debatter, jeg selv har deltaget i gennem tiden i mere uformel grad, at man kan nå langt med et forum, der mere har karakter af en faglig kaffeklub end af organiseret medlemskab.

Risikoen er selvfølgelig, at det bliver nogle få i stedet for en bred gruppe, men til gengæld sikrer man, at det så også er de engagerede.

Jeg forstod aldrig, hvorfor ideen om et journalistløfte blev så dårligt modtaget, og jeg støttede løftet dengang og gør det stadig. Jeg bilder mig ikke ind, at det vil forhindre dårlig journalistik, ganske som lægeløftet ikke forhindrer, at der ind imellem er kvaksalvere.

Men det ville gøre det muligt for os som stand at flage, hvad vi synes er gode og ordentlige kvaliteter og værdier og samlet at tage afstand fra journalistik, der åbenlyst er i modstrid med løftet. Ganske som vi i øvrigt forlanger og forventer af advokater, ejendomsmæglere, landmænd osv, at deres organisationer tager klart og tydeligt afstand fra de brodne kar i deres rækker. Her er vi alt for usynlige som gruppe og forbund, og det skader vores troværdighed, tror jeg.

Men som sagt er jeg ikke for alvor vild med ideen om at splitte forbundet op, netop fordi så mange af os er i flere lejre, så at sige. Jeg tror på en klub for journalistik snarere end et underforbund for journalister. Og jeg tror på, at vores forbundsledelse kan og bør markere sig og vise, hvad vi står for, også selv om forbundet skal favne flere og til tider modstridende interesser.

Mange hilsner
Susanne
Fremhævet af Journalisten
Susanne Sayers
20.03.13 06:31
Øh, og altså bemærkningen om
Øh, og altså bemærkningen om 'dårlig journalistik' var vendt mod mig selv og min utilstrækkelige research! Bare så det er på plads ...
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
20.03.13 11:54
Flot arbejde af Rasmus & Co.
Flot arbejde af Rasmus & Co. Som jeg foreslog på Fagligt Forum, så lad Dansk Journalistforbund være en specialforening med egen formand/talsmand i det kommende medie- og kommunikationsforbund. Vi har jo i forvejen Pressefotografforbundet. Jeg afleverer gerne pressekortet, til jeg evt. vender tilbage til journalisternes rækker.
Fremhævet af Journalisten
Lotte Dahlmann
20.03.13 13:04
Interessant diskussion. Jeg
Interessant diskussion. Jeg forstår bar ikke helt ikke kritikken fra 'tænketanken' om, at DJ ikke har markeret sig i forhold til væsentlige forhold for journalister. Jeg stillede op til HB ved sidste delegeretmøde, fordi jeg var optaget af vilkårene for journalister og bekymringen for, hvor den uafhængige journalistik var på vej hen. Siden jeg kom ind i HB i efteråret 2011 har væsentlige journalistiske emner præget - ja jeg vil sige domineret uden dog at have dokumentation herfor - HB-møderne. Det gælder dels mediestøtten, dels Folketingets høring om Pressenævnet, hvor politikere krævede, at Pressenævnet kunne idømme bødestraf til journalister, som ifølge Pressenævnet havde overtrådt de presseetiske regler. Forbundsledelsen brugte rigtig meget tid på at bearbejde de politiske partier, og HB og medie- og kommunikationspolitisk udvalg var i tæt dialog med DJs repræsentanter i Pressenævnet for at finde konstuktive løsninger. Ligeledes har offentlighedsloven været et hovedtema i forbindelse med, at regeringen (gen)fremsatte lovforslaget om ny offentlighedslov. Og endelig har freelancejournalisters vilkår også stået højt på HBs dagsorden - blot for at nævne nogle få emner, som har klar interesse for journalister.
Jeg mener derfor, at HB faktisk netop i den seneste periode har fokuseret særligt meget på helt grundlæggende forudsætninger for pressefriheden og journalisternes arbejdsbetingelser. Og hvorfor så det? Jo, fordi det har der så sandelig været brug for med det forsøg på karaktermord af en hel branche, som jeg oplever, at politikerne har stillet sig i spidsen for det seneste halvandet år.
Så hvis vi endelig skulle tale om nogen i DJ, der kunne føle sig overset, ja så burde det måske snarere være alle andre grupper end netop mediejournalisterne, eller hvad vi skal kalde dem, der nu gerne vil være sig selv.
Det man kan mene forskelligt om er, om man er enig i DJs udmeldinger og DJs pressestrategi. Ordet er frit - ja, jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre alle til at stille op til HB ved næste delegeretmøde og tage et medansvar - også hvis der skal lægges en anden linie fremadrettet.
Fremhævet af Journalisten
Rasmus MP
20.03.13 14:30
Susanne - Som
Susanne - Som journalistløftet siger: "Jeg ved, at jeg risikerer at begå fejl, men jeg vil erkende dem og lære af dem." ;-)

Spøg til side. Jeg er stadig interesseret i at vide, hvad du tænker om de grupper, der allerede er i forbundet. Er de også med til at splitte forbundet op? Og skal de i så fald nedlægges? Eller er det kun journalister, der ikke må få sin egen gruppe i et nyt større Kommunikatør- og Journalistforbund?

Vi argumenterer for, at der er behov for en gruppe, hvor alle journalister er med, for at gruppen kan stå stærkt, når bølgerne går højt. Her er en kaffeklub, en Facebook-gruppe eller et uformelt netværk ikke tilstrækkeligt.

Desuden er jeg glad for din tro på, at den eksisterende ledelse kan løfte opgaven med at "markere sig og vise, hvad vi står for" trods modsatrettede interesser. Trods at det er blevet bedre de seneste to år, så synes jeg gang på gang, vi ser, at det ikke kan lade sig gøre.

Martin Flink kommer med det godt eksempel. Den falske demonstration i Hjørring. Pressenævnets beføjelser. Udelukkelsen af journalister fra Christiansborg. Angrebet på BT-journalist Lars Fogt. For blot at nævne nogle. Derfor er jeg interesseret i at høre, hvad du bygger din optimisme på.

Og så er vi såre enige om journalistløftet og den større selvjustits, så det er ikke så sjovt at diskutere.

Bedste hilsner,
Rasmus MP
Fremhævet af Journalisten
Rasmus MP
20.03.13 14:43
Lotte - Jeg har al mulig
Lotte - Jeg har al mulig respekt for det arbejde, HB har gjort de seneste to år. Det interne demokrati og det eksterne diplomati fungerer. Det er godt, og det skal fortsætte.

Vores kritik går i langt højere grad på, at journalister gang på gang ender som prügelknabe i den offentlige debat. Og det har katastrofal betydning for vores troværdighed. Her skal vi sætte ind. Og det gør vi ikke godt nok i øjeblikket - som nævnt overfor Susanne.

Bedste hilsner,
Rasmus MP
Fremhævet af Journalisten
Susanne Sayers
20.03.13 19:18
Jeps, jeg laver en masse fejl
Jeps, jeg laver en masse fejl, det er derfor, jeg er blevet så klog :-D

Jeg er fuldstændig enig i, at forbundet ikke i dag markerer sig tilstrækkeligt i presseetiske spørgsmål. Imidlertid tror jeg, at det har mere med kultur og personkreds at gøre end med opdelingen i forbundet.

Hvis jeg skal uddybe, så har DJ først og fremmest været et forbund for pressefolk i mange år. Det har været en uskrevet regel i pressekredse, at man ikke kritiserer hinanden. Den regel har - så vidt jeg kan vurdere - også været gældende i forbundet, og på mange måder er den jo umiddelbart fornuftig nok. Hvorfor lufte sit snavsetøj offentligt? Den har måske også været ganske lavpraktisk. En forbundsledelse, der gerne vil genvælges, ønsker ikke nødvendigvis at lægge sig ud med en eller flere af de store medarbejderforeninger ved at kritisere konkrete historier eller journalistiske metoder. Men jeg tror nu først og fremmest på, at det har bund i vores tradition med - som andre faggrupper - at hænge sammen og ikke kritisere hinanden offentligt.

Vil en egentlig journalistklub i forbundet lave om på det? Ikke nødvendigvis. Det kræver en ændring af vores fælles mentalitet og en erkendelse af, at vi som faggruppe både udadtil og indadtil er nødt til at være klarere i forhold til, hvad vi står for. Jeg kan ikke se, at det er et spørgsmål om organisering at varetage den opgave. Det er et spørgsmål om vilje, kultur og gode definitioner på hhv god journalistik og god kommunikation. Mener jeg altså.

Hvad angår organiseringen af forbundet som sådan, så har jeg for at være helt ærlig ikke skænket det en hel masse tanker. Jeg har mest været irriteret over, at freelancernes vilkår har været så svære at få forbundet og fastansatte kolleger til at forholde sig til (trods en i øvrigt kompetent freelancegruppe). Og så har jeg da taget mig selv i at tænke nogle gange, at det godt nok kniber for journalister at have respekt for andre faggrupper end deres egen. Jeg kan være nervøs for, at en yderligere opdeling af forbundet kan gøre den tendens stærkere. Men noget konkret bud på, hvordan vi skulle organisere os, har jeg ikke. Til gengæld er det en spændende diskussion, som jeg vil elske at høre jeres og andres bud på?

Mange hilsner
Susanne
Fremhævet af Journalisten
Rasmus MP
21.03.13 21:12
Med alle forbehold mulige så
Med alle forbehold mulige så vil jeg gerne komme med et bud. Det er for egen regning, og det er de løse tanker, jeg selv har gået og puttet med. I arbejdet i tænketanken har det været vigtigt for os, at vi fortæller, hvilke problemer, vi ser for os selv, og hvordan man kan løse dem. Vi har ikke villet fortælle alle mulige andre, hvordan de løser deres problemer.

Det kan man sige, at mit bud gør, da der fx ikke er tradition for faggrupper i Kommunikation og Sprog, men jeg har hørt, de er meget inspirerede af vores gruppedannelser, så jeg tror det kommer. Derfor:

Jeg forestiller mig tre lag af demokrati i forbundet. Det øverste lag er hovedbestyrelsen eller en andet form for repræsentantskab.

Det næste lag er ens faggruppe. Kommunikationsgruppen, pressefotograferne, billedmedieoversætterne og så videre (inkl journalisterne!)

Det nederste lag er ens arbejdsmæssige tilknytning. Det er medarbejderforeningerne, freelancerne, de studerende. Men også o-gruppen og distriksbladsgruppen, som kan fungere som en art medarbejderforeninger. Samt en række nydannede foreninger, som de respektive grupper af (nye) medlemmer selv grupperer dig i. Det kan være "kommunale kommunikatører", "journalister på universiteter", "reklamefotografer" eller andre grupper for fastansatte, der er på for små arbejdspladser til, at der er en medarbejderforening.

Man skal være medlem af en gruppe i hvert lag, og man må godt være interessemedlem i flere. Og i en medarbejderforening kan et medlem godt være i journalistgruppen, mens et andet er hos pressefotograferne.

I dag har vi også en geografisk inddeling af forbundet, som man kunne fjerne eller bevare. Jeg kan høre gode argumenter for begge dele og har ikke et færdigt bud her. Det vigtige for mig er, at forbundet trods større størrelse kommer tættere på medlemmerne og får en langt mere ensartet struktur end i dag.

Jeg kan godt følge din tanke med, at vi bør kunne kritisere hinanden i langt højere grad. Det er begyndt på lederplan. Forskellige mediechefers kritik af andre medier fyger frem og tilbage. Jeg tror, vi vil kunne komme langt med at opsætte nogle langt stærkere etiske retningslinjer for os selv. Men jeg tror samtidigt også, der vil være en markant modstand mod det, så det ligner ikke den mest oplagte vej lige nu.

Til gengæld tror jeg, vi i fremtiden får skabt et langt bedre forum for at tage den slags debatter i fremtiden. Prøv at se, hvor langt Kommunikationsgruppen er kommet med deres kommunikationsetik, fordi de har kunnet diskutere det i eget laboratorium, før det blev et fælles diskussionsemne. Den proces tror jeg ikke, vi vil kunne have i den nuværende struktur (specielt ikke med 8000 nye medlemmer), men jeg tror, vi vil kunne have den i en kommende journalistgruppe.

Bedste hilsner,
Rasmus MP
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen