Prisvinder: ”Teknikaliteter spænder ben for aktindsigt”

Anders Ejbye-Ernst fra Fagbladet FOA har vundet O-prisen for sine artikler om forholdene i psykiatrien. Det skete i forbindelse med O-gruppens generalforsamling, hvor der var formandsskifte, da Jørn Albertus trak sig efter 10 år på posten

Foran en snes branchefolk blev journalist Anders Ejbye-Ernst tirsdag eftermiddag kåret som årets vinder af O-prisen for sin afdækning af forholdene i psykiatrien i Fagbladet FOA.

Prisen uddeles af Organisationsgruppen under Dansk Journalistforbund, også kaldet O-gruppen. Den organiserer omkring 300 medlemmer fra medier udgivet af arbejdsmarkeds- eller interesseorganisationer.

Kurt Westh fra dommerpanelet præsenterede de tre indstillinger til prisen, som ud over Ejbye-Ernst talte journalist Mikkel Prytz for en podcast for Fagbladet Børn&Unge og fagbladet Journalistens redaktion for afdækning af krænkelseskultur og sexchikane i Journalistforbundet.

Solid journalistik

At være i komitéen havde i år været en fornøjelse, fortalte Kurt Westh, for alle indstillede projekter var af høj kvalitet. Og det havde været vanskeligt at vælge.

”Men alligevel var vi ikke i tvivl. Anders Ejbye-Ernsts projekt er et solidt stykke journalistik med gennemslagskraft. Temaet er blevet grundigt udfoldet over en række skarptskårne artikler, og projektet har ført til konkrete resultater. Et bosted er lukket, retningslinjer er blevet ændret.”

Mens O-gruppens formand, Jørn Albertus, iført dynevest og spejlreflekskamera kæmpede med at få et slideshow projiceret op på en storskærm, tog Ejbye-Ernst ydmygt imod en buket, statuetten og prisen på 5.000 kroner. [factbox:0]

Bruger Twitter til at åbne for aktindsigt

Herefter holdt han et oplæg om processen, sine aktindsigt-teknikker (”jeg plejer at gøre det lidt maskinelt – fredag eftermiddag, som er lidt stille, så skyder jeg dem bare af sted – og så er der måske nogle jurister, der får en lidt dårlig begyndelse på weekenden”), og det blev til kritik af både offentlighedsloven og pressefolks stadig mere aggressive fremfærd.

”Den anden dag havde jeg fået et afslag på aktindsigt fra Tårnby Kommune, så jeg smed et tweet ud, hvor jeg skrev, at jeg ikke forstod afslaget, og at jeg ville klage. Pludselig vendte de tilbage, vi tog en snak, og så fik jeg aktindsigten,” sagde han.

Forskellig fortolkning af paragraf 11

Han har i processen oplevet, at Offentlighedslovens paragraf 11 om ret til dataudtræk er blevet fortolket på mange forskellige måder. Nogle regioner og politikredse vendte tilbage efter få dage, andre gange ventede han i mange uger. Flere gange har han fået afslag på aktindsigt, hvor han efterfølgende har kunnet se, at det har skyldtes tilfældige teknikaliteter eller uvidenhed hos den instans, han havde søgt hos. For eksempel fordi de ikke har været i stand til at anonymisere personfølsomme data, og så har det været lettere bare at give afslag, tolker han.

”Det er et problem, at teknikaliteter spænder ben for aktindsigt.”

Derudover har han kunnet mærke, at pressefolk er blevet mere aggressive. Når han for eksempel har skrevet tweets om sløv behandlingstid, har han fået sure svar fra pressefolk. ”Påtaget offerrolle klæder dig dårligt”, har en skrevet, og han får at vide, at hans artikler er ”ensidige”.

”Den slags er klart blevet værre,” sagde han.

Fremmødet svandt ind

Efter prisuddelingen blev der serveret sandwich og salte snacks, øl og vand. Det tyndede ud i folket, og da klokken blev 19.00, sad 10 mand plus Journalistens udsendte og Journalistforbundets formand, Lars Werge, tilbage om bordet i mødelokalet på Gammel Strand.

Lars Werge blev til bifald valgt som dirigent. Han takkede for valget og for at være blevet spurgt i ekstraordinært god tid (”klokken var sådan kvart over tre,” lød det knastørt). Ironisk fortsatte han, at det jo var formandens sidste generalforsamling, hvilket måske kunne forklare det store fremmøde.

Så gjorde han plads til den afgående formand, Jørn Albertus, som i sin beretning gennemgik årets arrangementer støttet af et lysbilledshow. Der var bl.a. billeder fra årets julefrokost i Tivolihallen, som 36 deltog i.

”Jeg trækker mig, fordi det er 10 år, men også fordi jeg ikke arbejder med blade længere. Jeg ved faktisk dårligt nok, hvad jeg arbejder med længere,” grinede han.

”Men det kan være, at jeg nu endelig får taget mig sammen til at lave en medarbejderforening på min arbejdsplads,” sagde han om CBS, hvor han arbejder sammen med seks andre journalister.

Sidst i beretningen gennemgik han sine ”mærkesager” gennem de seneste 10 år. Blandt andet har han kæmpet for mediestøtte til fag- og organisationsblade og for, at forbundet støttede whistlebloweren Edward Snowden, så han ”kunne løbe rundt og fløjte ovre på en fagfestival”. Sidst slog han et slag for frivillighed og viste en lang liste af navne på forhenværende bestyrelsesmedlemmer.

Ny formand: Same as usual

”Pointen er, at det, jeg kommer til at savne mest ved ikke at være formand, er menneskene. Netværk. Sådan er det vel. Vi skal huske at lægge vægt på, at frivillighed er vigtigt,” sagde han med en dåse Tuborg i hånden.

Der blev ytret stor tak til formanden, og medlemmet Maria Becher Trier, journalist på Folkeskolen og tidligere medlem af DJ's hovedbestyrelse, holdt en lille tale, hvor hun roste ham for ikke at være bange for at tage nogle hårde kampe – bl.a. for Journalistens uafhængighed fra Journalistforbundet.

Kasserer Anne Kathrine Spangsberg Rosener gennemgik regnskabet, som blev godkendt med den kommentar, at gruppen ikke er så god til at få brugt sine penge. Den afgående formand tilføjede:

”Vi må holde nogle flere fester.”

Vil kæmpe for sommerfest

Efter at kontingentet blev besluttet (med lidt uformel snak om at forsøge at lave arrangementer, der kan få medlemmernes gennemsnitsalder ned), sagde den afgående formand, at han havde spurgt bestyrelsesmedlem Maria Becher Trier, om hun ville være formand. Resolut satte forsamlingen i applaus, og et medlem rejste sig og gav hende en stor buket.

”Jeg sidder som dirigent med fornemmelsen af, at det hele løber mig af hænde,” indskød Lars Werge, ”for det er jo en demokratisk forening, og normalt plejer man at spørge: ’Er der andre?’”

Det var der ikke.

Den nye formand sagde, at hun vil køre gruppen as usual, dog vil hun kæmpe for en sommerfest i tråd med den traditionsrige julefrokost.

”Men jeg er rigtig glad for den bestyrelse, vi har.”

Snapchat kan fange de unge

Louise Knuth Pedersen og Annelene Højvang Larsen blev valgt til bestyrelsen. Kurt Westh fortsætter som næstformand. Anne Kathrine Spangsberg Rosener blev genvalgt som revisor, og Jørn Albertus bliver suppleant.

Til punktet ”Evt.” havde medlemmet Karina Bjerregaard, der er formand for Visuelt Forum, et par forslag til arrangementer. Blandt andet – med henblik på at få gennemsnitsalderen ned – et arrangement om Snapchat.

Generalforsamlingen sluttede med, at Lars Werge tog dirigentkasketten af og formandshatten på og takkede Jørn Albertus for 10 års godt arbejde på Journalistforbundet og hovedbestyrelsens vegne.

”Du er altid blevet taget alvorligt. Det skyldes din facon, din grundighed, og at du aldrig siger noget, uden at du først har overvejet, om du har noget at bidrage med,” sagde Lars Werge.

”Jeg er personligt meget glad for, at du har holdt ud.”

1 Kommentar

Kurt Westh Westh Nielsen
1. MARTS 2018
Glimrende og sjov(!)
Glimrende og sjov(!) reportage Rasmus.