Politimester censurerer blad

Formanden for DJØF stoppede artikel om Bagmandspolitiet.DOBBELTROLLE. Formanden for de 50.000 medlemmer af Dansk Jurist- og Økonomforbund (DJØF) har brugt sin magt til at stoppe en bærende artikel i DJØF Bladet. Artiklen rummede kritik af Bagmandspolitiet, hvor forbundsformand Finn Borch Andersen indtil for få måneder siden selv sad i en ansvarsfuld og fremtrædende stilling.

Formanden for DJØF stoppede artikel om Bagmandspolitiet.

DOBBELTROLLE. Formanden for de 50.000 medlemmer af Dansk Jurist- og Økonomforbund (DJØF) har brugt sin magt til at stoppe en bærende artikel i DJØF Bladet. Artiklen rummede kritik af Bagmandspolitiet, hvor forbundsformand Finn Borch Andersen indtil for få måneder siden selv sad i en ansvarsfuld og fremtrædende stilling.

Sagen afslører endnu en konflikt mellem DJØFs officielle ord om, at bladet har 'frihed' og ikke dirigeres af den politiske ledelse.

I seneste nummer kunne Journalisten fortælle, hvordan det netop har kostet ansvarshavende redaktør Lis Issa jobbet, at medlemsbladet havde skrevet nogle ramsaltede ord om højesteretsdommernes bijob. To dommere klagede til Finn Borch Andersen, hvilket medførte, at redaktøren blev sat under administration og ikke mere måtte bestemme, hvad der skulle offentliggøres. I dag har hun forladt den faglige organisation.

I det tidlige efterår bestilte redaktøren en artikel hos et freelancebureau, der skulle handle om Bagmandspolitiets 23-årige historie. Da teksten blev afleveret, indeholdt den blandt andet hård kritik fra forsvarsadvokat Sysette Vinding Kruse, der hævdede, at Bagmandspolitiet 'simpelt hen ikke har været dygtige nok til at rejse de tunge sager', og at sagerne trækker ud i det urimelige.

Etatens chef, statsadvokat Henning Thiesen, medvirkede også i artiklen, hvor han afviste kritikken.

Men hvis Henning Thiesen, der selv er medlem af DJØF, havde frygtet at læse kritik i sit eget fagblad, kunne han ånde lettet op.

Artiklen blev aldrig bragt. Det skete, efter at hans egen daværende næstkommanderende i Bagmandspolitiet, vicestatsadvokat Finn Borch Andersen, der også er formand for DJØF, havde bedt om at få den tilsendt.

Dette er enestående.

Efter at de to topchefer havde læst artiklen, var formanden efter eget udsagn 'betænkelig'. Den besked gav han videre til DJØFs direktør, hvilket medførte, at kritikken af Bagmandspolitiet aldrig blev offentliggjort.

Konflikten er ikke den eneste i et fagforbund, der skræver meget bredt. DJØF organiserer såvel mellemledere og topchefer samt tusindvis af menige medarbejdere i såvel det private som det offentlige. Alle er højtuddannede med juridiske, økonomiske eller samfundsfaglige uddannelser.

I den interne debat er DJØF blevet kritiseret for ofte at tage parti for de medlemmer, der har de øverste stillinger. For eksempel dommerne i Højesteret, der som Journalisten har dokumenteret blot skulle pippe, før DJØFs ledelse rykkede ud med uforbeholdne undskyldninger og repressalier mod DJØF Bladets redaktør.

Forbundsformand Finn Borch Andersen er ikke længere ved Bagmandspolitiet. Per 1. oktober blev han politimester i Frederikssund og er nu både fagforeningsformand, arbejdsgiver og ansvarlig for alt politiarbejde i den nordsjællandske region.

Som vicestatsadvokat ved Bagmandspolitiet optrådte han som chefanklager i retssagerne mod Klaus Riskær Pedersen og Tvind-stifter Mogens Amdi Petersen.

Medarbejderne på bladet har fået besked på,
at de ikke må udtale sig, men skal henvise journalister til DJØFs direktør, Mogens Kring Rasmussen.

 

Ingen ytringsfrihed hos os

STRUDS. Da DJØFs formand og direktør i november sendte breve til samtlige dommere i Højesteret, understregede de, at DJØF Bladet har redaktionel frihed, og at bladet derfor ikke forudgående kontrolleres af DJØFs ledelse.

Alligevel greb man ind over for redaktøren, ligesom ledelsen stoppede artiklen om Bagmandspolitiet.

Direktør Mogens Kring Rasmussen fortæller til Journalisten, at der ikke findes ytringsfrihed på hans medlemsblad:

– Hvorfor trykte DJØF Bladet ikke historien om Bagmandspolitiet?

»Der skrives jo et hav af artikler, der ikke bliver trykt.«

– Har forbundsformand Finn Borch Andersen set den?

»Ingen kommentarer. Vi er et foreningsblad, der skal gavne vores medlemmer og gøre dem klogere. Men vi er ikke del af den fjerde statsmagt, og her hersker ikke ytringsfrihed i traditionel forstand. Det er ikke som Washington Post, Berlingske Tidende eller Politiken. Det har ingen relevans for os overhovedet. Og det er ikke vores opgave at deltage i den almindelige oplysning af samfundet.«

– Jeg spurgte, om Finn Borch Andersen har læst den?

»Jeg vil ikke kommentere, hvad vores formand læser.«

– Bad han dig fremskaffe artiklen om Bagmandspolitiet?

»Jeg har overhovedet ingen kommentarer. Farvel,« siger Mogens Kring Rasmussen og afbryder telefonforbindelsen.

 

Jeg læste den

KONTROL. DJØFs forbundsformand, Finn Borch Andersen, fortæller til Journalisten, at både han selv og hans tidligere chef, leder af Bagmandspolitiet Henning Thiesen, læste artiklen om Bagmandspolitiet, som DJØF Bladet ville have offentliggjort.

»Ja, vi fik den tilsendt. Statsadvokaten mente, at der var fejl og mangler i den, mens jeg egentlig syntes, at den var for positiv over for anklagemyndigheden. Derfor fortalte jeg DJØFs direktør, at jeg var betænkelig. Der var jo nødigt nogen, der skulle få den idé, at jeg som formand bruger DJØF Bladet til at skaffe mig selv et positivt talerør.«

– Artiklen nævner sager, hvor du var anklager, og bringer rent faktisk kritik af Bagmandspolitiet og dig?

»Sådan læser jeg den ikke. Og jeg har ikke stoppet den – jeg har sagt til direktøren, at jeg var betænkelig,« siger Finn Borch Andersen.

»Siden har direktøren og bladets redaktør en samtale, hvor de beslutter, at den ikke skal bringes.«

– Har du selv drøftet sagen med DJØF Bladets redaktør?

»Nej, det har jeg ikke.«

0 Kommentarer