BT dømt: Skal betale 250.000 for Thorning-bog

Det var en krænkelse af journalisten Ninkas ophavsret, da BT bragte to opslag med citater fra hendes bog, har retten afgjort

Det var en krænkelse af journalisten Ninkas ophavsret, da BT bragte to opslag med citater fra hendes bog, har retten afgjort

BT er blevet dømt for krænkelse af Ninkas forfatterrettigheder vedrørende bogen "Helle – samtaler med Ninka".

Retten på Frederiksberg har afsagt dom i sagen, og Anne Wolden-Ræthinge (Ninka) og forlaget Kastaniehøj har fået tilkendt erstatning på 250.000 kr. fra dagbladet BT for ophavsretskrænkelse.

Ninka og forlaget havde krævet en tidligere chefredaktør og to journalister dømt, fordi de i BT's søndagsudgave den 22. maj 2011 bragte fyldige uddrag fra bogen "Helle – samtaler med Ninka".

Bogen udkom først to dage senere, den 24. maj 2011.

Retten på Frederiksberg har afgjort, at BT krænkede Ninkas og forlagets ophavsret med artiklerne, der fyldte to opslag og blev omtalt på hele forsiden.

Det fremgår af dommens begrundelse, at:

"…Teksten i avisen gengiver i ordrette citater bogens omtale af bl.a. Helle Thorning-Schmidts møde med Stephen Kinnock, hendes ægteskab, forældrenes skilsmisse, hendes fars sygdom og død, forholdet til moderen, forholdet til hendes børn, og skattesagens indledende faser. Teksten i BT er koncentreret på en sådan måde, at læseren umiddelbart får det indtryk, at bogens hovedindhold er gengivet i avisen.

…det må anses for tilstrækkeligt sandsynliggjort af sagsøgerne, at folk, ved at læse teksten i BT, er blevet bibragt det indtryk, at de nu havde læst hovedindholdet af bogen og derfor ikke behøvede at købe bogen.

….bogens hovedide har været i interview-form at skildre Helle Thorning-Schmidts private forhold på et tidspunkt af hendes liv – i maj 2011 – hvor hun var oppositionens kandidat til statsministerposten, og hvor der i vide kredse af befolkningen var en forventning om, at hun kunne blive Danmarks kommende – og første kvindelige – statsminister, samtidig med at skattesagen vedrørende hende og hendes ægtefælles forhold var i sine indledende faser.

Det må derfor antages, at bogen i sig selv havde en betydelig nyhedsværdi og dermed et betydeligt salgspotentiale, som kunne have været udløst, hvis ikke BT havde lukket luften ud af bogen ved at bringe sin artikel den 22. maj 2011 …"

De to journalister og chefredaktøren skal betale Ninka og forlaget 250.000 kroner i vederlag og erstatning for krænkelse af ophavsret. De blev frifundet for krav om bøde, da "krænkelsen ikke var sket forsætligt (med vilje) eller ved grov uagtsomhed."

0 Kommentarer