Plummer: »DR skal være mere original«

Mens de store dagblade, TV 2 og flere mediehuse nærmest kun har udsigt til nye sparerunder, befinder DR sig i en yderst privilegeret situation. Nedskæringerne i DR er et overstået kapitel, og nu skal nyhedsformidlingen udvikles, siger Plummer i et interview med Journalisten.dk.

Mens de store dagblade, TV 2 og flere mediehuse nærmest kun har udsigt til nye sparerunder, befinder DR sig i en yderst privilegeret situation. Nedskæringerne i DR er et overstået kapitel, og nu skal nyhedsformidlingen udvikles, siger Plummer i et interview med Journalisten.dk.

Tv-priser på stribe, champagne til samtlige medarbejdere og slut med de uendeligt mange historier om budgetoverskridelser i DR.

Mens 2007 var et annus horribilis for DR, så er situationen et år efter de mange fyringsrunder og sort skærm en ganske anden.
Sammenlignet med den øvrige danske mediebranche, hvor der over en bred kam nærmest kun er udsigt til stadig færre indtægter og atter nye besparelser, befinder DR sig nærmest i en privilegeret situation. Nedskæringerne er gennemført, licensindtægterne ligger fast, og Danmarks største medieinstitution har tilmed umådeligt godt fat i sit publikum.

DRs generaldirektør, Kenneth Plummer, er da også overordentligt godt tilfreds:
»Det, man kan sige, er, at vi har været igennem et meget hårdt år. Der er blevet trukket store veksler på DRs medarbejdere. Men det, der har imponeret mig, er, at DRs medarbejdere er landet på benene igen, og vi er kommet ud af starthullerne på en utroligt stærk måde i år. Der er en vis ro her nu. Og opgaven bliver at fastholde det i de kommende år. Vi skal ikke lave nye store ændringer i organisationen,« siger Plummer, der fremhæver, hvordan DR fortsat har gode radio- og seertal samt en stærk position på nettet.

»Det er selvfølgelig positivt, at vi befinder os i en så privilegeret situation. Men endnu mere positivt er det, at vi som medievirksomhed vurderes højest af danskerne på både troværdighed og kvalitet.«
Generaldirektøren har tydeligvis svært ved at få armene ned og tilføjer i sin tilfredshed, at danskerne fortsat i snit bruger tre timer om dagen på DR.
»Ingen andre institutioner og virksomheder i Danmark betyder så meget for danskerne. Og sammenligner vi os med andre lande, så finder vi næsten ingen andre, der betyder så meget,« bemærker Kenneth Plummer, der også lige får slået fast, at budgetterne nu bliver overholdt i DR.
»Jeg vil driste mig til at sige, at der er styr på driftsøkonomien.«

Så langt så godt. For hvad skal succesen så bruges til? Er alt blot fryd og gammen? Og hvorfor vælger DR ikke at udnytte de mange sikre ressourcer til at sætte dagsorden noget mere på nyhedsfronten?
»Det kommer,« forsikrer Plummer.
»Der er ingen tvivl om, at medarbejderne i vores nyhedsområde har været igennem et meget hårdt år med besparelser. Men nu er vi kommet igennem en proces. Og vores nyhedschef, Ulrik Haagerup, skal nu sammen med vores nyhedsmedarbejdere i gang med at definere, hvordan vi fremover skal prioritere og udvikle vores nyhedsformidling. Og Ulrik har mange gode ideer. Det samme har medarbejderne.«

Men DR kunne jo vælge at flytte rundt på et vist antal medarbejdere for at styrke den undersøgende journalistik yderligere og dermed selv grave flere nyheder frem og komme med afsløringer?
»Måske kommer der en omprioritering, i forhold til hvordan vi arbejder. Vi skal i hvert fald lave flere originale historier. Vi skal selv sætte dagsorden. Og der arbejder Ulrik faktisk på, hvordan vi konkret skal føre det ud i livet,« siger Kenneth Plummer, der understreger, at nyhedschefen har måttet bruge det første år i DR på spareplanerne og omstrukturering.
»Men nu er der overskud til at satse. Og jeg synes, vi allerede ser resultaterne af det. Vi ser klare prioriteringer. Eksempelvis TV-aviser med færre indslag og mere i dybden. Det er en løbende proces.«

Kenneth Plummer forudser samtidig, at der kommer øget konkurrence fra en ny side. Mens TV 2 stadig lider, så har SBS og MTG investeret markant på indholdssiden. Men også andre medier kommer til at gøre indhug i DRs stærke position.
»Det er ingen hemmelighed, at konkurrencen om danskernes tid bliver hårdere og hårdere. Ikke mindst fordi vi nu oplever, at dem, der har været her i mange år – MTG og SBS, nu skruer op. Men også BBC, Disney, Time Warner og Paramount presser os. OG så nogle af de nye aktører. Facebook er jo en konkurrent til DR, for danskerne bruger i stigende grad meget tid på deres Facebook. Og Microsoft har også alle mulige intentioner om at blive medievirksomhed. Så vi kommer til at kæmpe for at fastholde de tre timer, danskerne i dag bruger dagligt på DR.«

Midlet bliver, at DR i endnu højere grad vil lave kanaler, programmer og niche-udsendelser, der henvender sig til ethvert segment i samfundet. Til det hører planerne om de to nye tv-kanaler næste år – historie/kultur-kanalen og børne/ungdoms-kanalen – samt den tredje nye tv-kanal, som lanceres i 2010.
»Det smalle er jo vigtigt for os. Og vi prøver hele tiden at balancere mellem det smalle og det brede,« siger DRs generaldirektør, der afviser kritikken af, at DR bruger for mange ressourcer på folkelige programmer som Talent 2008.
»Vi har faktisk meget lidt underholdning på DR. Men der skal vi hele tiden lave et realistisk tjek. Vores fornemmeste opgave er, at der på DRs sendeflader og websites hver eneste dag er indhold, der er relevant for alle danskere. Derfor skal vi hele banen rundt. Der er nogle meget konkrete behov, vi skal dække. Vores nyheds- og aktualitetsformidling prøver at klæde danskerne på til at fungere i et moderne samfund. Men når det gælder underholdning, så er målsætningen at give danskerne noget at samles om. Der er få ting i det her samfund, som bedsteforældre og deres børnebørn kan have sammen. Men vores brede underholdning og tv-drama er noget af det, der kan.«

1 Kommentar

Erik Staffeldt
28. AUGUST 2008
Re: Plummer: »DR skal være mere original«

Mon Plummer & co også tilgodeser et sprogligt løft af DR? Hvorfor skal man betale licens for at blive "beriget"  med formuleringer som "sundhedsstyrelsen...dem" og "politiet...de" i DR?