Ophavsretsaftale på plads: DJ er glad, små netmedier skuffede

Ophavsretsaftalen i EU er et skridt tættere på at ændre internettet. Dansk Journalistforbunds formand er glad for det kompromis, der landede i aftes, imens de små netmediers formand frygter, at aftalen gør det svært at drive små medier. Alle er dog enige om, at intet er sikkert endnu

Det omdiskuterede ophavsretsdirektiv i EU er nu et skridt tættere på at blive vedtaget. Det står klart, efter at forhandlere fra EU’s tre institutioner Ministerrådet, Parlamentet og Kommissionen i aftes blev enige om et kompromis.

Dermed ligger der en tekst, som er klappet af mellem forhandlerne. Den skal dog også godkendes af medlemmerne i både Ministerrådet og Europa-Parlamentet, før den er vedtaget. Og derefter skal direktivet implementeres i alle EU-lande.

Alligevel er det en lang sej kamp, som er et vigtigt skridt nærmere sin afslutning. Og overordnet må man sige, at de store medier og rettighedsorganisationer inden for medier og musik står til at vinde, mens en alliance af tech-giganter, internetaktivister og små medier ikke fik deres krav igennem.

Ophavsretsdirektivet har især været omdiskuteret på grund af artikel 11 og artikel 13. Artikel 11 handler om såkaldte ”snippets” – korte tekstuddrag, som fx optræder på Facebook, hos søgemaskiner eller i Google News. Artikel 13 handler om, hvem der har ansvaret for det indhold, som fx uploades på Youtube – er det platformen eller brugeren?

Artikel 11 er i kompromisteksten endt med at slå fast, at man fortsat kan bruge ”snippets” uden at krænke ophavsretten. Det understreges dog, at et tekstuddrag skal være ”enkelte ord eller meget korte uddrag” – uden at dette forklares nærmere. Hvis man bruger mere end en snippet, skal der være en forudgående aftale med rettighedshaver.

Små netmedier: Skuffede

Thomas Noppen, formand for de små netmediers organisation Prauda, er bekymret for, at artikel 11 vil medføre, at snippets bliver kortere og dermed lokker færre læsere til fra især søgemaskiner.

”Jeg er meget skuffet. Den tekst kan gøre det meget svært at starte og drive et lille netmedie i fremtiden,” siger han.

Thomas Noppen hæfter sig ved formuleringen ”meget kort”.

”Jeg er virkelig bekymret for, hvad det skal betyde. Det er der jo ingen, som ved. Små netmedier er meget afhængige af søgetrafik. Mit eget medie Netudgaven.dk får 80 procent af sin trafik fra søgemaskiner. Jeg er bekymret for, hvordan formuleringen bliver fortolket. Det kan ende med at skabe store problemer for små netmedier, både nu og i fremtiden,” siger han.

Han påpeger, at forslaget – hvis det vedtages – skal implementeres i alle EU-lande hver især. Det åbner store muligheder for fortolkning i det enkelte land, fordi formuleringen ”meget kort” er upræcis.

”Det er så upræcist, og det er hele problemet. Vi ved, at snippets virker – det trækker trafik til især små netmedier. Den tekst er en symbolsk sejr for de store mediehuse, og så risikerer vi andre at blive ”collateral damage”,” siger Thomas Noppen.

DJ: ”Mere glad end skuffet”

I Dansk Journalistforbund er formand Lars Werge tværtimod positivt stemt over for den aftale, der landede i aftes.

”Jeg er mere glad end skuffet. For rettighedshavere er det et skridt i den rigtige retning, at nettet bliver omfattet af en form for regulering. Det er der ingen tvivl om. Vi har set alt for mange brud på ophavsretten, hvor folk tror, at de bare kan tage noget hist og dele det pist,” siger Lars Werge.

Ud over artikel 11 har artikel 13 også været meget omdiskuteret i debatten om direktivet. I dag er det brugeren, som uploader en musikvideo på Youtube, som har ansvaret for en krænkelse af ophavsretten. Hvis Youtube bliver bedt om at fjerne den, skal platformen gøre det. Men artikel 13 flytter ansvaret til platformen. Youtube vil derfor have ansvaret for at sikre, at der ikke uploades ophavsretsstridigt indhold på platformen.

Kravene er lidt lempeligere for mindre virksomheder eller platforme. Eksempelvis er virksomheder med en omsætning under 10 mio. euro undtaget i de første tre år af deres levetid.

Kritikere har frygtet, at man ved at placere ansvaret hos platformen vil presse dem til at indføre filtre, som automatisk skal genkende krænkende materiale og blokere det, med den konsekvens, at filtrene kan ramme for bredt og også hindre lovligt indhold. Et eksempel i debatten var en video fra en demonstration, hvor en sang spilles i baggrunden. Den video blev blokeret af Youtubes nuværende filter, fordi sangen var ophavsretsbeskyttet.

DJ forstår kritikerne

Netop artikel 13 er Dansk Journalistforbund særligt glad for. Lars Werge hæfter sig ved, at de store tech-giganter nu får en klar interesse i at sikre aftaler med rettighedshavere, fordi de nu får større ansvar for at undgå krænkelser af ophavsretten på deres platforme.

”Vi ved, at de store multinationale virksomheder er svære at bide skeer med forhandlingsmæssigt. Det er rigtig svært at komme ind. Der tror vi, at det vil blive nemmere nu,” siger Lars Werge.

Men Lars Werge hæfter sig ligesom Thomas Noppen ved, at implementeringen er næste vigtige slagmark for, hvordan direktivet ender med at påvirke internettet.

”Implementeringen er det svære. Jeg kunne godt frygte, at teksten er fin nok, men at den ikke efterleves lige godt alle steder. Det må vi se.”

Thomas Noppen er meget bekymret over snippets. Kan du forstå hans bekymring?

”Ja, det kan jeg godt. Det er et klassisk eksempel på, at aftaleteksten nogle steder er konkret, men andre steder er hamrende ukonkret og åben for fortolkning. Jeg kan sagtens forstå, at en organisation som hans er bekymret for, om det rammer deres forretninger. Det vil vi gerne forsøge at få afklaret. Det, vi vil forhindre, er, at der lægges lange tekstuddrag ud, så her kan vi måske forene vores interesser på dansk grund,” siger Lars Werge.

Forbyder ikke memes

Der har også været bekymring for, om direktivet kunne forbyde ”memes” og anden spas på nettet, fordi et meme ofte består af et ophavsretsbeskyttet billede med tekst på. Det afviser Europa-Parlamentet dog blankt i en tekst om kompromiset, som er lagt på Parlamentets hjemmeside i aftes.

”At uploade beskyttede værker med formålet at citere, kritisere, anmelde, karikere, parodiere eller pastiche, er blevet beskyttet, hvilket sikrer, at memes og GIF's fortsat kan være tilgængelige og delbare på online-platforme,” lyder det.

Hos det europæiske journalistforbund har formand Mogens Blicher Bjerregård været en af de aktive lobbyister på forslaget helt fra start. Han er tilfreds og peger ud over de punkter, som Lars Werge nævner, også på, at aftalen sikrer den særlige danske aftalelicens.

”Jeg hæfter mig ved, at vi formentlig har sikret aftalelicensen gennem den særlige artikel 9a. Det har stor betydning for, at vi kan fortsætte vores måde at forvalte rettigheder blandt andet gennem Copydan i Danmark. Det er lykkes os at gøre det begribeligt for parterne i EU, at vi har et velfungerende system i Norden,” skriver han i en mail.

Han er også glad for, at der er lagt op til, at de store tech-virksomheder nu må lave aftaler med udgiverne for at sikre sig, at der er styr på ophavsretten. Det forventer Mogens Blicher Bjerregård vil betyde flere penge til journalisterne i Europa.

Hos Danske Medier er man også glade for kompromiset. Her understreger direktør Morten Langager dog, at man har brug for at nærstudere teksten.

”Djævlen ligger i detaljen. Vi vil derfor nu nærstudere aftaleteksten, og fremadrettet bliver det vigtigt at holde øje med, hvordan kompromiset om snippets bliver fortolket. Parlamentet skal stemme om aftalen i begyndelsen af april, og to år derefter skal medlemslandene implementere direktivet. I den periode vil Danske Medier aktivt bidrage til, hvordan direktivet skal implementeres i Danmark, herunder hvordan kompensationerne til medierne skal foregå,” udtaler Morten Langager i en mail.

Journalisten har også spurgt Google, som har været en af kritikerne af direktivforslaget, om en kommentar. Vi har modtaget en skrifltig kommentar:

”En copyrightreform skal helst komme alle til gavn, inklusive europæiske skabere, forbrugere, små udgivere og platforme. Google vil nu nærlæse den endelige tekst i EU-direktivet og derefter fastlægge de næste skridt. Detaljerne er vigtige. Så vi ser frem til at fortsætte drøftelserne på tværs af Europa,” lyder det.

Præciseret 15/2 klokken 8.40: Afsnittet om undtagelser for mindre virksomheder er skrevet om, så begrænsningerne i disse undtagelser står mere klart.

1 Kommentar

Peter Thornvig
18. FEBRUAR 2019
Der er, som Vincent Kessler's
Der er, som Vincent Kessler's billede til artiklen indikere, al mulig grund til at sige "YES MAN"!
Lovgivningsmæssigt er det bemærkelsesværdigt hvordan det er lykkedes i EUregi at afbalancere forhold i ophavsretten til fordel for både ophavsmændene og brugere. Resultatet af Godt arbejde fra DJ og vores mange samarbejdspartnere i denne sag!

Det er først efterfølgende, når lovgivningen omsættes til hverdag, vi ser om den styrkede økonomiske og etiske værdig af ophavsretten holder.
Men jeg har nu svært ved at få hænderne ned, med selv det mest pessimistiske udgangspunkt.