Mogens Jensen: Ny mediestøtte skal minimere borgerlige mediers dominans

Socialdemokraternes medieordfører Mogens Jensen er enig med Henrik Sass-Larsen: Der er en overvægt af borgerlige medier i Danmark. Derfor skal mediestøtten ændres, siger han til Journalisten.dk. Læs den røde plan her.

Socialdemokraternes medieordfører Mogens Jensen er enig med Henrik Sass-Larsen: Der er en overvægt af borgerlige medier i Danmark. Derfor skal mediestøtten ændres, siger han til Journalisten.dk. Læs den røde plan her.

Det kan godt være Socialdemokraternes politiske ordfører Henrik Sass-Larsen var lidt for hurtig i sin udmelding forleden i Information, hvor han lancerede ideen om at fjerne støtten til for eksempel Berlingske for at gøre det danske mediebillede mindre blåt.

I hvert fald skyndte han sig at erklære, at det kun var for sjov, da debatten om forslaget pludselig kom ud af kontrol og fik hele den etablerede medieverden til at hakke løs på ham.

Men i et interview i dag med Journalisten.dk erklærer Socialdemokraternes medieordfører, Mogens Jensen, sig nu grundlæggende enig med Henrik Sass-Larsen – dog ikke i løsningen:

»Jeg er enig i, at man har en overvægt af borgerlige medier i Danmark. I hvert fald når det gælder dagbladene. Og det er til en vis grad også et problem i forhold til, at vi gerne vil have et pluralistisk og mangfoldigt mediebillede. Og den eneste måde at løse det, er at give plads til andre nye medier og medier med andet politisk udgangspunkt,« siger Mogens Jensen, der mener, den borgerlige dominans især præger opinionssiderne i de store landsdækkende og regionale aviser:

»På lederplan og på kommentatorplan fremstår det meget tydeligt. Der er en overvægt i de landsdækkende dagblade. Men også de lokale og regionale dagblade har mange borgerlige lederskribenter,« siger Mogens Jensen til Journalisten.dk.

»Ser man for eksempel på debatten om efterlønnen, så har de, der er fortalere for at afskaffe efterlønnen, fået langt mere spalteplads. Ligesom de borgerlige økonomer fra banker og store virksomheder samt højreorienterede tænketanke, har fået mere plads. Så på den måde har det en effekt, at man har en borgerlig mediedominans i Danmark.«

Ifølge Mogens Jensen skyldes udviklingen til dels en mangeårig udmattelseskamp mellem de eksisterende medier, hvor det især er de gamle mediehuse med stærk økonomi, som har formået at stå diverse kriser og nedture igennem.

»Men det betyder også, at det er de gamle mediehuse, som nu sidder på mediestøtten. Særligt nul-momsen, som specifikt favoriserer de store mediehuse, fordi lovgivningen indebærer, at jo større omsætning du har, jo større støtte får du.« 

Socialdemokraternes medieordfører mener dog ikke løsningen er, at skære portostøtten til Berlingske, som Henrik Sass-Larsen blev citeret for i onsdags i Information

Men han er parat til et regulært opgør med VKO-regeringens mediepolitik, indførelse af en helt ny form for mediestøtte, der blandt andet skal tilgodese fritstående online medier som eksempelvis Altinget.dk og Avisen.dk samt genindførelse af den særlige portostøtte til fagbladene, som regeringen afskaffede i 2004. Og som allerede året efter havde kostet de første 500 fagblade livet.

»Jeg mener helt klart, at sigtet er at få løst op for det her meget fastlåste billede, der gælder for mediestøtten i øjeblikket. Og man kunne overveje at gøre det muligt i langt højere grad for nye medier at få mediestøtte, men også for de allerede eksisterende fristående medier på nettet,« udtaler Mogens Jensen til Journalisten.dk.

Han nævner specifikt Avisen.dk og Altinget.dk som gode eksempler på fritstående netmedier, der har "en særlig relevans for samfundsdebatten og den almene politiske debat", og som derfor bør have del i mediestøtten ligesom de store dagblade. 

»Man får svært ved at afvise, at den type medier ikke skulle kunne støttes med offentlige mediestøtte,« siger han og tilføjer:

»Jeg fremhæver det som eksempler på internetmedier, som spiller en rolle – og som burde være omfattet af mediestøtte. Og jeg er også fuldstændig overbevist om, at den type fritstående internetmedier også vil få en del af mediestøtten, hvis vi kommer til magten.«  

MEDIESTØTTEN TIL FAGBLADENE SKAL GENINDFØRES

Han fremhæver i den forbindelse, at Socialdemokraterne allerede i december tog hul på den diskussion med et beslutningsforslag i Folketinget, som netop lagde op til at ændre mediestøtten, så fristående internet- og mobilmedier kan få del i de mange eksisterende millioner af støttekroner. Men som også lagde op til indførelse af en ny etableringsstøtte til fritstående internetmedier i de første 3-5 år. Og endelig, at der bør oprettes en fond til kristisk undersøgende journalistik.

Et stykke tid efter tilkendgav kulturminister Per Stig Møller i øvrigt, at også han så usundheder i den nuværende måde mediestøtten uddeles på

»Og der viser det sig faktisk nu, at vi formentligt i næste uge kan lave en fælles beretning – på tværs af alle partierne i folketingets kulturudvalg – hvor vi sender et signal til den siddende mediekommission om, at en ny mediestøtte skal kunne 1) understøtte nye medier og fristående internetmedier, 2) understøtte dybdeborende journalistik og 3) sikre en omlægning fra print til digital distribution.«

Mogens Jensen erkender, at der vil blive en råben og skrigen fra de gamle medier, hvis oppositionen kommer til magten og dermed får mulighed for at møblere om på den eksisterende mediestøtte. 

»Spørgsmålet er, hvordan man skal omfordele den nuværende mediestøtte? Der er ingen tvivl om, at der bliver tale om en kamp om den eksisterende støtte. Men jeg har ingen intention om at hive tæppet væk under de regionale og lokale mediehuse. Til gengæld bemærker jeg mig så også, at Lars Munch (adm. direktør for JP/Politikens Hus, red.) udtalte, da de præsenterede det seneste årsregnskab, at Politiken egentlig ikke behøver de 60 mio. kroner i årlig mediestøtte med det overskud, de selv præsterer. Det er altså tankevækkende,« siger Mogens Jensen.

I den røde plan for ny mediestøtte indgår som nævnt også genindførelse af støtten til fagbladene.

Da den borgerlige regering fjernede støtten fagbladene var det jo ikke noget, man gjorde tilfældigt. Det var en politisk aktion mod fagpressen, og som ramte en masse specialmedier og en 8-900 foreningsblade. Og det må vi have ind i diskussionen igen. Hvorfor skal fagbladene være udelukket fra støtten?,« spørger Mogens Jensen, der henviser til medieprofessor Anker Brink Lunds undersøgelse, som viste, at både fagbladene og specialbladene bidrager til vædiskabelsen i nyhedskæden og hele nyhedsstrømmen.

»Mediestøtten til fagbladene skal bestemt tilbage igen. De skal helt sikkert tages med ind i diskussionen, og de bør indgå i en ny mediestøtteordning.« 

6 Kommentarer

Robert højland
3. JUNI 2019
Stop alt det tilskuds bras, så ville ingen kunne klandre den anden for at være partiske og pengene kunne bruges til at hæve folkepensionen som reelt igennem flere år er blevet reelt mindre når man går ud fra samfundsudviklingen
Med venlig hilsen
Robert Højland
Henrik Lind Jørgensen
28. MAJ 2011
Socialdemokratisk mindreværd

Jeg har intet håb om at overbevise Mogens Jensen, adskillige andre politikere og store dele af den danske befolkning, at journalistik og journalister ikke bedrives og bedriver faget ud fra krav fra bestyrelsesformænd, chefredaktører og rige mænd med store tegnebøger.

For politikere er det ret svært at klare, når en avis - i en artikel - skriver noget, der ikke harmonerer med det, politikeren er opflasket med.

Men det er jo brandærgerligt, at de danske medier ikke har fået overbevist folk og fæ om, hvordan journalistik foregår. På godt og ondt. For det giver typer som Mogens Jensen og Henrik Sass-Larsen anledning til at mene, at hvis de "borgerlige" aviser bare forsvinder, så bliver alt godt.

På Journalisthøjskolen er folk ræverøde, på arbejdspladserne er der en overvægt af røde journalister (min påstand) og der hvor jeg arbejder er der ingen der kommer og prikker de socialdemokratiske journalister på skulderen og siger, at nu skal de lige huske at skrive borgerligt. Og heldigvis er selv socialdemokratiske journalister så fornuftige, at de skraldgriner, når socialdemokratiske politikere udstiller deres mindreværds-komplekser.

Jeg vil gerne uddybe det for Mogens Jensen (MF), som kan kigge forbi næste gang han besøger sin valgkreds.

Jesper Jakobsen
28. MAJ 2011
Re Ny mediestøtte skal minimere borgerlige mediers dominans

Sørgerligt at det nu er rød bloks tur til at pive, hvor det førhen var Brian Mikkelsen og ligesindede.

Hvorfor er der så mange tudeprinse på tinge?

Hvor er de overskudsagtige politikere som ikke er indebrændte over medierne taler dem imod?

Thomas Egebak
27. MAJ 2011
Re: Mogens Jensen: Ny mediestøtte skal minimere borgerlige

Hold da op ham Mogens Jensen kan pive. Syntes det er en sjov påstand at der er overvægt at borgerlige medier, for så vidt jeg kan læse i mit personlige budget, så ryger der da 2000kr om året til et rødt medie... Ellers er der jo undersøgelserne af journalisters holdninger, der viser massivt støtte til de røde partier, specielt nogen så skrækkelige som Enhedslisten.

I det hele taget er det noget skræmmende at ham og Sass går direkte ind og vil justerer støtte efter hvem de syntes skal have det, hvad med at gå den anden vej og afskatte støtten i det hele taget, så kan man sænke skatten en brøkdel og vi slipper for flere dumme kommetare om hvilken side der får mest.

 

Poul Poulsen
27. MAJ 2011
Gad vide hvad Journalisten kan få af fremtidig støtte fra S&SF?
@ Lasse Olesen : Du kan jo spørge dig selv, om ikke Journalisten er blandt de "frie" medier, som kystbanesocialisterne fra S og marxisterne fra SF vil støtte ;-). Så af hensyn til Journalistens fremtidige indtjeningsmuligheder og journalistens egen lønpose, kan det måske være en meget god idé ikke at stille alt for kritiske spørgsmål til Mogens Jensen. Vi taler trods alt også om en mand, som skabte sin politiske karriere på at ligne og efterligne Poul Nyrup.

Flere