Modstandere savnede argumenter for ny offentlighedslov

Her til formiddag var der første behandling af lovforslaget om en ny offentlighedslov. Modstanderne af forslaget efterlyste konkrete eksempler på, at den nuværende lov hæmmer det politiske arbejde.

Her til formiddag var der første behandling af lovforslaget om en ny offentlighedslov. Modstanderne af forslaget efterlyste konkrete eksempler på, at den nuværende lov hæmmer det politiske arbejde.

Lovforslaget til den nye offentlighedslov har været udsat for heftig kritik – blandt andet for paragraffen om undtagelse af aktindsigt i interne dokumenter. Her til formiddag blev forslaget behandlet i folketingssalen for første gang.

Medlem af retsudvalget Kim Andersen (V) lagde ud med at tilkendegive, at han ønskede et bredt forlig. Han sagde, at en modernisering af offentlighedsloven er nødvendig, fordi samfundet har ændret sig. Mails har for eksempel erstattet meget af den mundtlige kontakt.

Han argumenterede med, at politikere og embedsmænd kunne risikere at udvikle et alternativt kodesprog, hvis det er muligt at kommunikere åbent uden at blive overvåget.

Eksempler på et sådant kodesprog kunne han ikke komme i tanker om. Men han frygtede det. 

Dagens debat var kendetegnet ved, at Simon Emil Ammitzbøll (Y), Line Barfod (Ø) og Meta Fuglsang (F) blev ved med at efterspørge eksempler på, at politikerne følte sig hæmmet i deres arbejde af den nuværende offentlighedslov. De kaldte frygten for kodesprog konspiratorisk.

»Vi kan alle blive enige om, at samfundet har udviklet sig. Men hvorfor nødvendiggør det automatisk en ny lov? Jeg mangler eksempler på, at politikere føler sig begrænset i at gøre deres arbejde med den gældende lov,« sagde Meta Fuglsang.

Det kunne hverken Karen Hækkerup (S), justitsminister Lars Barfoed (C), Kim Andersen (V) eller Tom Behnke (C) komme med.

»Jeg kan ikke ryste konkrete eksempler ud af ærmet. Men her i første behandling af et lovforslag handler det også om at få en mere principiel diskussion,« sagde Tom Behnke. » Der skal jo heller ikke være lig på bordet for at lave en lov om, at man ikke må slå ihjel.«

Han påpegede, at ikke kun samfundet havde ændret sig, men at pressens bevågenhed også har ændret sig de sidste år. Tom Behnke sagde, at pressen i dag er mere optaget af, hvem der siger hvad i et internt dokument, og ikke hvad det endelige resultat af dokumentet bliver i sidste ende.

»Jeg vil have lov til at komme med dumme ideer og umiddelbare kommentarer. Jeg vil ikke leve i et samfund, hvor jeg føler mig hæmmet af korrekthed, fra jeg åbner øjnene om morgenen, til jeg går i seng,« sagde han og brugte ordet "mindcontrol". »Skal der så også sættes mikrofoner op på gangene?« spurgte han.

Karen Hækkerup ønskede ligesom V og C at få et mere »kreativt arbejdsrum«. Hun satte spørgsmålstegn ved relevansen af, at første udkast til en pressemeddelelse bør være åbent for alle.

Alle partierne lagde vægt på, at der ikke nødvendigvis skal hastes et lovforslag igennem inden valget, og at de ønsker et bredt forlig.

0 Kommentarer