Minister har udpeget nyt radio- og tv-nævn

Kulturminister Carina Christensen har valgt de otte personer, som skal sidde i radio- og tv-nævnet frem til udgangen af 2012.

Kulturminister Carina Christensen har valgt de otte personer, som skal sidde i radio- og tv-nævnet frem til udgangen af 2012.

Halvdelen af det nye radio- og tv-nævn, som netop er blevet udvalgt af Kulturminister Carina Christensen, er helt nye medlemmer. Det drejer sig om professor Caroline Heide-Jørgensen, professor Birgitte Holm Sørensen, journalist Gitte Rabøl og formand for Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer Lars Peter Melchiorsen.

Resten af nævnets medlemmer er gamle kendinge, nemlig direktør Christian Scherfig, professor Jan Schans Christensen, lektor Henrik Søndergaard og adm. direktør Anette Wad. Om udnævnelsen siger Carina Christensen:

"Jeg er glad for, at det er lykkedes at sammensætte et nyt nævn med så stor og bred ekspertise og med en fin blanding af nye og gamle medlemmer. Nævnet udfører et meget vigtigt arbejde på medieområdet, der som bekendt udvikler sig hurtigt og byder på store udfordringer."

Radio- og tv-nævnet er uafhængigt af kulturministeren og har blandt andet til opgave at udstede tilladelse til radio- og tv-programvirksomheder, at træffe afgørelse i sager om reklamer og at bevilge tilskud til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer. Desuden rådgiver nævnet kulturministeren i radio- og tv-spørgsmål.

0 Kommentarer