Mediernes straf

 

 

Dansk presse behandler ofte trafikofre mere hårdhændet end sigtede i mordsager. Med navns nævnelse får de pålagt skylden for alvorlige ulykker. Det sker på baggrund af politiets foreløbige undersøgelser – og længe inden en eventuel dom. Pårørende til trafikdræbte kalder omtale "brutal".

En mand bliver kørt ned. Journalisterne taler med vagthavende på politistationen og får detaljerne. Politiassistenten kommer måske med formodninger om årsagen, og sammen med navnet på den forulykkede eller dræbte ryger antagelserne direkte ud til læsere, lyttere eller seere.

Dommen fældes af politiet og videregives af pressen, lang tid inden ulykken kommer for retten. Det står i modsætning til mordsager, hvor de fleste medier undlader at nævne navnet på den mordsigtede, førend vedkommende er kendt skyldig og dømt.

De vejledende regler for god presseskik stiller ellers krav om, at ofre for ulykker skal vises »det størst mulige hensyn«.

For nylig gengav både TV/Midt-Vest, Herning Folkeblad og DR Midt & Vest politiets oplysninger om omstændighederne ved et trafikdrab i nærheden af Herning. Alle tre medier fortalte, at den dræbte tidligt søndag morgen var på vej hjem fra et svendegilde, og han gik midt ude på vejen, da han blev kørt ned af to biler.

I Dagbladet Holstebro-Struer var de to oplysninger ikke med, men det skyldtes mere pladshensyn end etiske overvejelser.

 

»Jo flere detaljer, des bedre forklarer vi læserne, hvordan ulykken er sket.« Det siger journalist Jesper Wind, der skrev om ulykken i Herning Folkeblad. Her fik man ligesom i de to andre medier at vide, at den dræbte var på vej hjem fra svendegilde, og at han gik midt ude på vejen. Forklaringen er, at læserne skal føle sig ordentligt underrettet.

»Jeg tror, de pårørende er fløjtende ligeglade med, hvad der står i avisen. Hovedsagen for dem er, at de har mistet en bror, fætter og søn,« mener Jesper Wind. Han erkender, at de to detaljer nok har givet nogle læsere en opfattelse af, at den dræbte var stærkt beruset. Men han afviser at have krænket de efterladte.

Jesper Wind tager fejl, når han tror, at de pårørende er ligeglade med om detaljerne bliver offentliggjort. Faderen til den dræbte, Evald Nielsen, siger til Journalisten, at det er en »barsk« og »brutal« måde, hans søns død er blevet omtalt på. Evald Nielsen tror ikke på, at sønnen har gået midt på vejen. Familien og den dræbtes venner har snakket meget om omtalen.

Moderen, Myrna Nielsen, synes, at pressen kunne have nøjedes med at konstatere kendsgerningerne om, at hendes søn var dræbt. Hun havde gerne været fri for detaljerne, også om svendegildet. Hun føler, at det rummer en antydning af beruselse.

 

»De dømmer ham med det samme,« siger Myrna Nielsen og tilføjer:

»Vi fatter ikke, at han har gået midt på vejen. Der er huller i bilisternes forklaringer. Vi har talt med en advokat, som vil kigge på politirapporten. Omtalen går os på i en tid, der i forvejen er svær.«

Redaktionssekretær Jakob Fenger på DR Midt & Vest siger, at det muligvis ikke var nødvendigt at viderebringe politiets oplysninger om, at den dræbte var på vej hjem fra svendegilde, og at han gik midt på vejen. Jacob Fenger medgiver, at de oplysninger kan få folk til at tro, at den 26-årige var fuld. Han tror, at de almindelige nyhedsvurderinger er trådt i kraft.

»Men generelt er det vores erfaring, at vi skal være kritiske over for, hvad politiet siger, også i forbindelse med trafikulykker. Specielt hvis de begynder på noget med »Det skyldes formentlig…« Vi har brændt os nogle gange. Vi skal ikke bringe løse formodninger og lommefilosofi videre,« siger Jakob Fenger.

Derfor er han heller ikke så vild med DR Midt & Vests omtale af et andet trafikdrab, hvor vagthavende hos politiet citeres for de »tilsyneladende« årsager og »sandsynligvis«…

»Selv om politiet er tydeligt angivet som kilde, så er vi på den på den måde med til at give personen skylden for ulykken. Det skal vi måske holde os for gode til. Vi skal ikke gøre os til dommere.«

Jakob Fenger har overvejet, hvad han ville have tænkt, hvis det var hans egen søn, der var blevet påkørt den søndag morgen.

»Så ville jeg nok synes, det var ubehageligt med detaljerne. Men hvis politiets vurdering er korrekt, så er det jo sådan, det er. Det værste er, hvis han nu ikke havde været beruset og havde gået inde i siden. Det kunne jo vise sig ved grundigere undersøgelser,« siger Jakob Fenger.

»Vi er nok ikke i vores travle hverdag gode til at vurdere skarpt, hvad omtalen betyder for de efterladte. Det skal vi være bedre til,« siger Jakob Fenger.

 

Dagbladet Holstebro-Struer viderebragte ikke politiets oplysninger, selv om avisen havde dem.

Journalist Claus Vestergaard Jensen siger, at han nemt kunne have gjort som sine kolleger, hvis han havde haft mere plads at skrive på.

»Vi er meget autoritetstro, når vi taler med politiet. Vi tager deres bedømmelser for gode varer, også selv om mange rapporter er skrevet i relativ hast. Vi ved også, at resultatet af blodprøverne ikke foreligger straks efter en ulykke,« siger Claus Vestergaard Jensen og tilføjer:

»Det er en diskussion værd, om vi måske somme tider skal efterprøve politiets oplysninger. Det kommer jeg da til at tænke på. Men vi skal også passe på, at vi ikke ved at udelade detaljer kaster mistanke på den anden part i en ulykke.«

Selv hvis navnet på implicerede i trafikuheld ikke nævnes, er der fare for at krænke nogen. De involverede, deres familier, kolleger og omgangskreds ved jo godt, hvem der er kørt galt.

Dagbladet Holstebro-Struer skrev i september en note under overskriften »Fuld kvinde i grøften«. I oktober kom hendes promille på. Den var 0,0!

Kvinden var i noten kun angivet med alder og navn på den landsby, hun kommer fra. Avisen konstaterede i brødteksten, at »det er skidt at køre rundt med en morgenbrandert.« Samtidig blev der fortalt om blodprøven, som »vil afsløre, hvor stor den 58-åriges promille var…«

I oktober fulgte Dagbladet Holstebro-Struer noten op med en indrammet to-spalter med overskriften »Kvindelig bilist var ikke påvirket«. Her angives politiet som kilde til den tidligere note, men avisen tager også et medansvar: »Dagbladet beklager fejlen og de følger, som omtalen kan have haft for den 58-årige kvinde«.

 

Presseklip: 26-årig dræbt

»Den 26-årige (navn fjernet af Journalistens red.) mistede her til morgen livet … Den 26-årige var til fods på vej hjem fra et svendegilde og gik tilsyne-ladende midt på kørebanen, da han blev snittet af en taxa…«
DR Midt & Vest 2. november 2003

»Dræbt på midterstriben… Manden gik på vejen på vej hjem fra et svende-gilde…«
TV/Midt-Vest 2. november 2003 – mandens navn blev også nævnt

»Tidligt søndag morgen blev den 26-årige (navn og adresse fjernet af Journalistens red.) ramt af to taxaer og dræbt. (Navn) var ved halv seks-tiden på vej hjem fra et svendegilde. Han gik ude midt på landevejen….«
Herning Folkeblad 3. november 2003

»26-årige (navn fjernet af Journalistens red.) mistede livet, da han i weekenden under meget uheldige omstændigheder blev kørt over af en taxa. Den unge mand kom gående ad Albækvej… Den første bil ramte (navn) med sidespejlet…«
Dagbladet Holstebro-Struer 3. november 2003

Hvert år bliver 400-500 danskere dræbt i trafikken. Ved mange af ulykkerne fastlægger medierne skylden efter få timer. Ofte med navns nævnelse.
»…Kvinden var passager i en bil, som blev ført af hendes 26-årige kæreste. I et sving mistede føreren kontrollen over bilen, som i høj fart ramte en lygtepæl…«
Presseklip fra Rådet for Større Færdselssikkerhed, der klipper fra bl.a. Ritzau, Jyllands-Posten, B.T. og Urban.

»En 36-årig kvinde fra Mors overså tilsyneladende sin ubetingede vigepligt og kørte ud foran en bil…«
Skive Folkeblad

»En ældre mand døde af sine kvæstelser efter at have undladt at overholde sin vigepligt …«
Presseklip fra Rådet for Større Færdselssikkerhed, der klipper fra bl.a. Ritzau, Jyllands-Posten, B.T. og Urban.

»En 41-årig mand fra Århus-området blev i går eftermiddags dræbt, da han på motorcykel stødte ind i en kantsten… Vidner så motorcyklen køre med fuld fart…«
Århus Stiftstidende på nettet – med navn på den dræbte

»Den 50-årige kørte mod nord med meget høj has-tighed, da han under en overhaling kom ud i rabatten i modsatte side, hvor bilen skred ud og ramte en overkørsel…«
DR Midt & Vest om soloulykke – med navn på den dræbte

 

0 Kommentarer