Helle Thorning har mistet ’tirsdagseffekten’

Afskaffelsen af det faste pressemøde hver tirsdag har svækket statsministerens mulighed for at sætte mediedagsorden, viser gennemgang af medieomtale. »Det svarer til, at man har en nytårstale hver tirsdag, som man lader være med at holde,« vurderer Altingets chefredaktør

Det har haft flest negative konsekvenser for statsminister Helle Thorning-Schmidt, at hun valgte at afskaffe det ugentlige tirsdagspressemøde i Statsministeriet.

Sådan lyder vurderingen fra Altingets adm. direktør og chefredaktør, Rasmus Nielsen, efter at Journalisten har vist ham en opgørelse af statsministerens presseomtale online før og efter afskaffelsen af møderne.

»Det er nogle meget interessante tal, som bekræfter det, man kunne forestille sig: At det har haft en negativt indflydelse på Helle Thorning-Schmidts mulighed for at sætte en pressedagsorden, som er på hendes præmisser,« siger Rasmus Nielsen.

Opgørelsen er lavet af statistikbureauet Buhl & Rasmussen for Journalisten og dækker 21.315 artikler fra de største danske online-medier fra valget i 2011 og frem til i dag. Resultatet er, at Helle Thorning-Schmidt er mindre omtalt om tirsdagen, efter at tirsdagsmødet er afskaffet.

Siger nej til vigtig omtale

Statistikken viser ikke, om omtalen er positiv eller negativ, men Rasmus Nielsen mener ikke, der er nogen tvivl om, at statsministeren har sagt nej til vigtig omtale.

»Vi ved alle sammen godt, at den type omtale er overvejende på statsministerens præmisser. Det er hendes dagsorden, der bliver sat, for vi refererer meget fra de pressemøder. Man kan undre sig over, at hun har spillet sådan en chance af hænde. Det svarer til, at man har en nytårstale hver tirsdag, som man lader være med at holde,« vurderer Rasmus Nielsen.

Overvejende negative konsekvenser

Tirsdagspressemødet blev afskaffet i begyndelsen af september sidste år. Rasmus Nielsen har med sit mangeårige virke som politisk journalist fulgt tirsdagspressemøderne, siden han var journalistelev. Han undrer sig over, at statsministeren besluttede at afskaffe møderne.

»Begrundelsen for at afskaffe tirsdagspressemøderne var ikke, at man ville indskrænke mediernes adgang til statsministeren – man ville bare gøre det mere ad hoc. Hun stiller sig til rådighed, når der er anledning til det. Det har svinget meget, i hvilken udstrækning hun så har gjort det,« siger Rasmus Nielsen.

Han vurderer, at statsministerens beslutning bunder i et ønske om kun at gå på, når hun har noget at sige. Han er dog ikke i tvivl om, hvilken betydning det har haft for hende:

»Jeres tal viser, at det har givet mindre pressetryk og også mindre omtale af den slags, hvor hun selv sætter dagsordenen. Så jeg synes overvejende, det har haft flest negative konsekvenser for hende.«

Har altid været meget kød på

Tirsdagspressemøderne, som blev afholdt de tirsdage, hvor der var regeringsmøder, gav medierne en sikkerhed for, at de kunne få kontakt til statsministeren. Den sikkerhed har medierne nu mistet, vurderer Rasmus Nielsen.

»Der har altid været meget kød på fra både statsministerens og vores side, når der blev holdt tirsdagspressemøde. I gamle dage vidste man, at man med sikkerhed kunne møde hende næste tirsdag, hvis der var regeringsmøde den dag. Man vidste, at det, man spurgte om, blev sendt ud på live-tv,« forklarer Rasmus Nielsen.

Han mener, det er ærgerligt for både medierne og statsministeren, at møderne er afskaffet, fordi medierne har fået mindre adgang til hende.

»Det er ærgerligt for statsministeren, fordi hun i mindre grad sætter en dagsorden, som hun bestemmer, og det er ærgeligt for medierne, fordi vi har fået mindre adgang til hende. Det er jo et arbejdsredskab. Vi samledes deroppe hver tirsdag i god tid for at få en god plads og være klar. Den mulighed er taget fra os indtil videre,« forklarer Rasmus Nielsen.

Håber på en genindførsel

Men når Helle Thorning-Schmidt stiller op ad hoc, som du siger, kan hun så stadig påvirke dagsordenen på den måde, hun gjorde ved tirsdagspressemøderne?

»En statsminister har trods alt nogenlunde uhindret adgang til medierne. Hvis hendes folk ringer til TV Avisen og siger, at hun gerne vil kommentere noget i aftenens nyhedsudsendelse, så er der meget stor sandsynlighed for, at det kommer til at ske. Så hun styrer i vid udstrækning stadig sit medietryk,« siger Rasmus Nielsen.

Han håber dog stadig på, at tirsdagspressemødet igen bliver indført i fremtiden.

»Medierne er part i det, og det er os, der har brugt pressemødet. Jeg synes, det er ærgerligt, at det er afskaffet, og jeg vil også håbe og tro, at en ny statsminister vil genindføre de pressemøder,« siger Rasmus Nielsen.

0 Kommentarer