search

Gå ikke over sporet, der kommer spin

DSB's kommunikationsafdeling bruger hidtil uhørte metoder over for kritiske medier. Journalisten kan nu afsløre, at DSB plantede et rygte i DRs ledelse om, at en journalist på TV Avisen i virkeligheden arbejdede for DSB's konkurrent Arriva. Metoden virkede, selv om påstanden var løgn.

DSB's kommunikationsafdeling bruger hidtil uhørte metoder over for kritiske medier. Journalisten kan nu afsløre, at DSB plantede et rygte i DRs ledelse om, at en journalist på TV Avisen i virkeligheden arbejdede for DSB's konkurrent Arriva. Metoden virkede, selv om påstanden var løgn.

KRISEKONTROL. Det er en kampklar Anna Vinding, der den 2. september klokken 11.00 ringer til TV Avisens Kristian Sloth for at få bedre styr på, hvad reporteren egentlig har gang i. Kristian Sloth har dagen før konfronteret DSB med en yderst kontroversiel sag. TV Avisen har fortrolige DSB-papirer, der afslører, at DSB har afgivet et konkurrenceforvridende lavt bud på Øresundsudbudet, herunder Kystbanen. Skandalen vil være enorm. Politikere vil kritisere. Helvede vil blive hedt.

»Da jeg ser på papirerne, synes jeg, det er en god historie,« sammenfatter Kristian Sloth i dag.
Anna Vinding, der selv har en fortid som journalist på TV Avisen, kan som kommunikations-direktør i DSB tydeligt forudse historiens præsentation. Alt for tydeligt.

Hendes telefonopkald til reporteren er første skridt i en proces, der skal udløse, at et indslag, der i begyndelsen af september kun var få dage fra at blive bragt, i skrivende stund stadig ikke er produceret af TV Avisen.
»DSB må gnide sig i hænderne, fordi det er lykkedes dem at udskyde og forsinke processen,« sammenfatter Kristian Sloth.

Ovenstående er optakten til den hidtil hårdeste krig mellem kommunikationsenheden i en offentlig myndighed – DSB – og journalisterne på public service-stationen DR. Det er kampen om nyhedsdagsordenen mellem uafhængige journalister på en nedskæringsramt tv-kanal og en voksende kommunikationsafdeling i en statslig virksomhed.

Ulrik Haagerup, der er chef for DR's nyhedsafdelinger, siger:
»Jeg kan godt frygte, at kommunikationsafdelingerne efterhånden er ved at blive stærkere end redaktionerne.«

Anna Vinding, der har haft et ben i begge lejre, formulerer meget præcist krigens præmis:
»Det er ret enkelt: En journalist skal varetage almenvældets interesser. Jeg skal varetage DSB's interesser,« siger hun.
»DSB er i dag drevet som et aktieselskab og er voldsomt konkurrenceudsat. Og selvfølgelig styrer en virksomhed sin kommunikation.«

Anna Vinding tilføjer, at DSB selvfølgelig ikke kan styre journalisterne, og at hendes indsats primært handler om at sikre, at DSB får en fair behandling.

Men metoderne i kampen om at definere nyhedsbilledet sætter nye standarder. Det er en fejde, hvor DSB's administrerende direktør – ifølge tre forskellige kilder – ringer til DR's generaldirektør og efterlader ham indtrykket af, at en navngiven reporter på TV Avisen er totalt utroværdig.

DA DR-REPORTER KRISTIAN SLOTH den 2. september om formiddagen afslutter samtalen med DSB's Anna Vinding, aner han ikke uråd.
»Hun er meget venlig og beder mig fortælle, hvilke papirer vi har, og hvad vores vinkling vil være. Jeg lægger det fuldstændigt åbent frem, og jeg beder hende forklare, hvordan udregningerne skal forstås. Hun lover at ringe tilbage med svar på spørgsmålene.«

Anna Vinding går straks fra sin plads for enden af kommunikationsgangen i Sølvgade i København og en enkelt etage højere op. Her sidder administrerende direktør Søren Eriksen. Anna Vinding fortæller ham om TV Avisens vinkel: DSB har snydt og manipuleret.

Herfra arbejder DSB meget hurtigt og effektivt. Anna Vinding og DSB's chefjurist, Peder Nedergaard Nielsen, sammenfatter et fire sider langt brev. Brevet sendes samme aften via mail til Ulrik Haagerup, DR's generaldirektør, Kenneth Plummer, DR-journalist Kristian Sloth og DSB's administrerende direktør, Søren Eriksen. Indholdet er ikke til at tage fejl af:
1. DSB påpeger, at TV Avisens vinkel er fuldkommen grundløs og baseret på forældet information.
2. Historien vil skade DSB's omdømme og true DSB's eksistens.
3. Hvis TV Avisen laver historien, vil DSB gå til domstolene og kræve erstatning for tab.

BREVET ER IKKE KUN et offensivt træk. Ifølge mediejurist Oluf Jørgensen kan DSB's truende brev kollidere med de forvaltningsprincipper, som DSB skal agere ud fra.
»Det spiller en rolle, at det er DSB, der sender brevet. Det er en offentlig institution, og her gælder princippet om saglighed. Hvis journalisten fra DR har et internt papir, er der jo intet ulovligt i at bygge sin research på de oplysninger. Det giver ikke grundlag for en retssag. En offentlig forvaltning skal handle sagligt og kan ikke uden videre bruge revolvermetoder.«

Den 4. september, få dage efter modtagelsen af brevet, understreger Ulrik Haagerup skriftligt over for DSB, at han finder det helt uacceptabelt at true med sagsanlæg og forsøge at forhindre TV Avisens ret til at undersøge DSB's forhold.
»Det er første gang, jeg oplever at få et trusselsbrev så tidligt i researchforløbet. Og jeg kan ikke umiddelbart huske noget fortilfælde, hvor en offentlig myndighed truer på den måde,« siger Ulrik Haagerup.

DSB afviser 7. september fuldstændigt DR's research. Statsbanerne henviser sågar til en revisionsrapport, der skulle frifinde DSB. Denne er allerede sendt til DR-journalist Kristian Sloth, understreger DSB.
Medieslaget raser mod nye højder – alt imens der ikke produceres et minut om DSB's ulovlige bud. Og dét på trods af, at nyhedshundene på TV Avisen stadig kan lugte det gode spor.

»Vi har fat i en god historie, som de ikke vil have ud,« ræsonnerer Ulrik Haagerup.
Og Kristian Sloth:
»Det må være en bombe.«

EN ANDEN BOMBE er allerede sprunget. Allerede dagen efter at Anna Vinding hastede op ad trapperne til DSB-direktør Søren Eriksen for at briefe ham, går han angiveligt i aktion.

Torsdag den 3. september har Søren Eriksen ifølge Journalistens kilder en telefonsamtale med DR's generaldirektør, Kenneth Plummer. Samtalen efterlader angiveligt Kenneth Plummer med det klare indtryk, at Søren Eriksen kan dokumentere, at TV Avisens projektansatte journalist Lars Abild i virkeligheden er på lønningslisten hos DSB's hårdeste konkurrent, Arriva.

Budbringeren er skudt ned. Det er freelanceren Lars Abild, der har skaffet de fortrolige papirer, der er selve hjertet i TV Avisens research.
Kort sagt: Den før så lovende historie er på fire sider og en telefonsamtale vendt til et gigantisk problem for DR. Det er yderst effektiv krisestyring af DSB.
»Den største kaliber, du kan skyde med i vores fag, er at påstå, at en journalist er købt og betalt i det skjulte, for at svine nogle andre til,« forklarer Ulrik Haagerup.

Problemet er bare, at Lars Abild kan afvise DSB's påstand totalt:
»Jeg har aldrig modtaget en krone fra Arriva.«
TV Avisen opfordrer generaldirektør Kenneth Plummer til at lade sig interviewe om DSB's intimidering af Lars Abild.
»Jeg synes, det er noget forbandet svineri og under al kritik, at en så stor milliardforretning som DSB bruger deres øverste chef til at miskreditere en journalist med en løgn. Jeg måtte knibe mig selv i armen,« siger DR-journalist Kristian Sloth.

Men da DR's øverste chef afviser at stå frem, må TV Avisen opgive at give offentligheden indsigt i sagen:
"Når Kenneth Plummer ikke vil citeres for den grove påstand, så er vi ligesom i nul. Ulrik vil have, at det kun er ham, der udtaler sig om sagen," lyder det efterfølgende i en resigneret mail
internt i DR.

Nede på gulvet kan Kristian Sloth blot konstatere, at DSB's manøvre er lykkedes. Historien er parkeret.
»Det er en ganske alvorlig kæp, de sætter i vores hjul. Det forsinker projektet rigtigt meget. Der går flere uger,« siger Kristian Sloth.
Hverken Søren Eriksen eller Kenneth Plummer ønsker over for Journalisten at kommentere Søren Eriksens kritik af Lars Abild. Men sagen er langtfra første gang, DSB praktiserer diskutabel krisestyring.

DANMARKS MEST ERFARNE transportjournalister fortæller, at DSB i 2005 ændrede kommunikationsstrategi på grund af de forsinkede IC4-tog.
»I stedet for at forsøge at svare på, hvornår toget kommer, begynder DSB at gå efter de kritiske journalister. Vi bliver hængt ud som utroværdige,« beskriver Niels Jensen, der har dækket DSB i Børsen siden 1974 og skrevet 30 bøger om togdrift. Han er i dag pensioneret.

»DSB kritiserer journalistikken på møder med chefredaktørerne, der jo ikke kan vide, hvad der er rigtigt. Det smitter jo af.«

Også Birgitte Marfelt, Ingeniøren, oplevede, at DSB begyndte at gå hårdt efter hende. Kritikken topper, da DSB Kommunikations souschef, Claus Dithmer, i juni 2009 hænger hende ud på både Ingeniørens og DSB's hjemmeside.
"Birgitte Marfelt har en mission, der tilsyneladende går ud på at svine DSB mest muligt til og på løgnagtig maner at forsøge at gøre DSB ansvarlig for IC4-skandalen," rasede Claus Dithmer.

Birgitte Marfelt har dækket DSB siden 1993 og er blandt andet forfatter til bogen "Omveje til nutiden – historien bag DSB", der fik disse ord med på vejen i en anmeldelse: "Pligtlæsning for alle trafikpolitisk interesserede, som bør læse den før deres trafikordfører."

Men Claus Dithmer forklarer Journalisten, at Birgitte Marfelt tidligere har skrevet meget kritisable historier, hvor hun har brugt kilder i Mærsk til at kritisere DSB. Hun har også skrevet, at IC4-togene står og ruster i Italien. Claus Dithmer mener, den historie er helt hen i vejret.

»Marfelt går i den grad til kant,« sammenfatter Claus Dithmer, der påpeger, at journalister normalt rangerer DSB som gode samarbejdspartnere i undersøgelser af virksomheders kommunikation.

Selv om Claus Dithmer fastholder kritikken, fortryder han dog sine ord:
»Hvis jeg kunne gøre det om, ville jeg gerne. Der flyver nogle finker af panden. Ordvalget er ikke heldigt.«
Den retræte er yderst velbegrundet. For Claus Dithmers indlæg har hængt til skræk og advarsel på informationsgangen hos DSB som et eksempel på, hvordan Anna Vinding ikke mener, DSB skal kommunikere i det offentlige rum.
Men DSB går skridtet videre i angrebet på Birgitte Marfelt. DSB beslutter, at de slet ikke vil tale med Birgitte Marfelt, fordi hun "bevidst fordrejer tingene", som det formuleres i kritikken.

»Det betød, at jeg skulle sende mine spørgsmål til DSB og senere modtog et skriftligt svar. Til sidst kunne jeg slet ikke få svar, og så er det svært at dække området,« siger Birgitte Marfelt.

Meget tyder dermed på, at DSB's angrebsteknik virker. I dag dækker Birgitte Marfelt ikke transport længere.
»Jeg havde været transportjournalist i mange år, og så kom DSB's chikane. Det var måske en medvirkende årsag til, at jeg skiftede. Nu skriver jeg om store projekter som metroen,« siger hun.
»Og de vil gerne tale med mig.«

DSB er på vej ud over den juridiske kant, påpeger mediejurist Oluf Jørgensen:
»DSB er jo en offentlig institution og derfor omfattet af principperne om lighed for pressen. Journalister skal behandles lige, ligesom borgerne og kunder. Det har Folketingets Ombudsmand slået fast et par gange.«
Også på dette punkt er DSB i dag på retræten.
»Selvfølgelig samarbejder vi med hende. Claus Dithmer har fortrudt og sagt undskyld,« siger Anna Vinding.
Birgitte Marfelt er glad og lettet for undskyldningen. Hun påpeger dog over for Journalisten, at hun aldrig har modtaget den…
Anna Vinding uddyber forløbet over for Journalisten:
»Claus skrev de famøse ord på Ingeniørens blog. Få dage efter gik han ind og korrigerede sprog-brugen. Det ser han og jeg som en beklagelse.«

DA DR MODTAGER ANKLAGEN om, at Lars Abild skulle være i lommen på Arriva, går et enormt udredningsarbejde i gang. DR Nyheder skriver mandag den 7. september en mail personligt til DSB's administrerende direktør, Søren Eriksen, hvor hans rolle i sagen ifølge Journalistens oplysninger opsummeres således:

Du har torsdag den 3. september sagt til Kenneth Plummer, at du kan dokumentere, at journalist Lars Abild har været eller er på Arrivas lønningsliste.

I mailen bliver Søren Eriksen opfordret til at dokumentere påstanden.
Den kontroversielle formulering om, at Lars Abild er på Arrivas lønningsliste, vil ingen i DSB
i dag vedstå sig.

Anna Vinding fremhæver, at hun tværtimod har overværet et møde, hvor Søren Eriksen afviser at have brugt den konkrete formulering, at Lars Abild var "på lønningslisten" hos Arriva.
»Søren Eriksen replicerede, at "det havde han aldrig sagt,"« forklarer Anna Vinding – med denne tilføjelse:
»Men Søren Eriksen mener, at Lars Abild er partisk og skriver positivt om Arriva og negativt om DSB,« siger Anna Vinding.

Anna Vinding ønsker ikke at løfte sløret for, om Søren Eriksen har ringet direkte til Kenneth Plummer og fortalt, at Lars Abild arbejdede for Arriva.
»Hvem Søren Eriksen taler med, og hvad han taler med dem om, vil jeg ikke oplyse. Men jeg forstår godt, at du er nysgerrig.«

– DR har den opfattelse, at DSB har bremset historien?
»DSB kan ikke bremse historier. Det kan kun DR's ledelse.«
DSB's souschef, Claus Dithmer, vedstår, at Lars Abild er blevet kritiseret af DSB over for DR.
»Vi har sagt, at Lars Abild arbejder for Arriva. Hvis du læser hans artikler, er det indlysende, at han er overdrevent kritisk mod DSB. Jeg har aldrig oplevet noget lignende,« siger Claus Dithmer.

Men DSB's ledelse har dog ikke helt fået afstemt sin forklaring. For direkte adspurgt svarer Anna Vinding – efter en tænkepause – helt i strid med Claus Dithmer:
»Vi har ikke sagt til DR, at Lars Abild arbejder for Arriva.«
– Men Claus Dithmer siger til mig, at I har sagt til DR, at "Lars Abild arbejder for Arriva".

Anna Vinding knipser et par gange med sin kuglepen.
»Ok. Det vil jeg også godt sige. Vi har sagt, at Lars Abild arbejdede for Arriva,« korrigerer Anna Vinding – og tilføjer:
»Han går Arrivas ærinde.«

DSB GØR SIG store anstrengelser for at belyse Lars Abilds manglende troværdighed. Statsbanerne har lavet et detaljeret registreringsarbejde af Lars Abilds arbejde for Berlingske Tidende. Over for Journalisten vurderer Anna Vinding, at ud af 77 artikler af Lars Abild om Arriva og DSB er der 44 artikler, der omtaler DSB negativt. Kun i 30 artikler er de to aktører omtalt lige kritisk, vurderer Anna Vinding.

Lars Abild afviser statistikken:
»Hvis jeg skriver et portræt af Søren Eriksen, hvor Arriva også omtales, er det så positivt eller negativt over for DSB og Arriva?«

Anna Vinding kritiserer, at Ulrik Haagerup overhovedet lod Lars Abild ansætte.
»DRs nyhedschef sanktionerer, at TV Avisen projektansætter en journalist, som ikke lever op til DRs programetik og de etiske retningslinjer for DRs programmer og medarbejdere,« siger Anna Vinding.
Som et nyt kritikpunkt fremfører hun nu over for Journalisten, at Lars Abild tilbage i sommeren 2007 tilbød at lave kommunikationsrådgivning for Søren Eriksen.

»Derfor er jeg skeptisk over for ham. Enten er man medierådgiver – eller også er man kritisk journalist. Man kan ikke den ene dag tilbyde medietræning til en topchef og den næste lave kritisk journalistik om samme virksomhed,« understreger Anna Vinding.

Som primær dokumentation for påstanden fremlægger Anna Vinding en syv linjer lang mail Lars Abild skrev til Søren Eriksen for godt to år siden – den 1. juli 2007. Her skriver Lars Abild under emnet "God sommer!" til Søren Eriksen:
"Når du skal lære, hvordan man håndterer pressen med tre sætninger og to telefoner så er du velkommen til at ringe. Har du ikke set Islands Brygge på det seneste, så lad os drikke en kop kaffe i solen :-)"

Lars Abild forklarer, at mailen er sendt, da han fratrådte Berlingske Tidende og blev freelance.
»Jeg har hverken tilbudt eller lavet pressearbejde for DSB. Jeg sendte mailen, dagen efter jeg stoppede på Berlingske Tidende, som et tak for denne gang. Jeg skrev det PS for at drille DSB med den kæmpe kommunikationsafdeling, de har.«

Fredag den 25. september klokken 14.00 sker der igen nyt i sagen. Her bliver der holdt et møde på Søren Eriksens kontor mellem DR Nyheders ledelse og DSB. Der krydses klinger. DR Nyheders chef, Ulrik Haagerup, var stadig dybt pikeret.

»Hvis jeg ringede til DSB og plantede den historie, at en lokofører var alkoholiker, ville DSB blive nødt til at kigge grundigt på det. Det ville være ødelæggende for hans karriere,« siger Ulrik Haagerup som en parallel til DSB's angreb på Lars Abild.
På mødet understreger DR ifølge Journalistens oplysninger, at DSB ville dumpe på Journalist-højskolen, hvis de mødte frem med så ringe dokumentation.

Ulrik Haagerup konstaterer, at DSB aldrig løfter bevisbyrden i sagen om, at Lars Abild skulle være på lønningslisten hos Arriva.
»Det er grundløse og stærkt urimelige anklager,« siger Ulrik Haagerup.
»Da DSB ikke kunne komme med den dokumentation, vi krævede, ændrede de det til, at journalisten "arbejdede for". Men da havde vi indgående diskuteret med DSB, om Lars Abild havde fået penge fra Arriva.«

Igen mener mediejurist Oluf Jørgensen, at DSB's ageren strider mod den saglighed, en offentlig myndighed skal udvise.
»DSB har måske hørt nogle rygter, men man må ikke begynde at videregive den type rygter og bruge det i et groft spin, der skal forhindre journalisten i at udføre sit arbejde.«

NU BURDE DER VÆRE ARBEJDSRO i DR. Men DSB er gået til fase tre i krisestyringen. DSB har på mødet oplyst, at DSB har klaget over Lars Abild, da han arbejdede for Berlingske Tidende – og at Lars Abild efterfølgende blev fyret fra avisen.

Ulrik Haagerup ønsker ikke at kommentere, hvad der skete på det lukkede møde med DSB – men siger:
»Det er overhovedet ikke væsentligt, om man er blevet fyret eller ej.«
– Men hvad kan motivet så være?
»At miskreditere journalisten. Og det er det, DSB forsøger.«

Mediejurist Oluf Jørgensen finder teknikken uhørt grov:
»Det er igen et tilfælde, hvor DSB intimiderer og forsøger at tegne billedet af en utroværdig journalist, man ikke kan stole på. Det er mere end unfair. Det er direkte groft.«

DSB Kommunikations souschef, Claus Dithmer, forsvarer forløbet:
»Jeg har hørt fra to uafhængige kilder, at han er blevet fyret. Jeg har ikke sagt, at det var efter klager fra DSB. Vi har bare sagt til DR, at vi har klaget adskillige gange til Berlingske over Lars Abild. Og det har mange andre også.«

Lars Abild understreger, at han frivilligt fratrådte sin stilling på Berlingske Tidende.
»Jeg fik ni måneders løn og tak for min indsats af Berlingskes chefredaktion.«

DSB har efterfølgende afvist over for Lars Abild at trække beskyldningerne mod ham tilbage:
"Tak for din henvendelse. DSB finder imidlertid ikke grundlag for at kommentere nærmere på, endsige imødekomme, din anmodning."

Anna Vinding er dog en anelse mere imødekommende over for Journalisten:
»Indrømmet. Vi skal ikke bruge et ord som 'fyring'. Det har vi ikke belæg for.«

VI ER PÅ DSB'S kursuscenter ved Østerport fredag den 30. oktober. Søren Eriksen og Arrivas direktør, Johnny Hansen, har været i debat. Journalist Lars Abild er også til stede. Han konfronterer Søren Eriksen. Og optager samtalen på sin mobiltelefon.

Journalisten har hørt lydfilen igennem. Vi kan ikke afgøre, om det er Søren Eriksen, der udtaler sig på optagelsen. Men både Anna Vinding og Claus Dithmer bekræfter, at Søren Eriksen og Lars Abild talte sammen den pågældende dag. Søren Eriksen har givet klart udtryk for, at han fandt samtalen yderst ubehagelig.

Lars Abild siger på optagelsen:
– Hvorfor har I ikke meldt tilbage? Jeg har bedt jer trække nogle af de beskyldninger tilbage om min person. Jeg er sgu ikke tilfreds med, at du fortæller, at jeg har arbejdet for Arriva. Og jeg er endnu mindre tilfreds med, at du render rundt og fortæller, at jeg er blevet fyret fra Berlingske Tidende.

Derpå et udfald i optagelsen. Lars Abild fortsætter:
– Tror du, jeg er blevet fyret fra Berlingske Tidende?
"Jeg har også hørt det."
– Det har du hørt. Hvorfor spørger I ikke mig?
"Det troede jeg også, vi havde."
– Det troede du?
"Ja, det troede jeg."
– Og det dér med, at jeg skulle have arbejdet for Arriva, kan du ikke spørge Johnny Hansen, nu han er her?
"Jo, det skal jeg nok."
– Det synes jeg, du skulle tage og gøre!

Lars Abild har efter samtalen med Søren Eriksen modtaget et brev fra DSB's bestyrelsesformand, Mogens Granborg. Den 6. november vurderer Mogens Granborg, at forløbet må være "en misforståelse". Han foreslår, at Lars Abild tager en drøftelse med DSB.

»Jeg tolker det, som om DSB's øverste ledelse – over kommunikationsafdelingen – er ked af forløbet,« siger Lars Abild.

Tilbage står, at TV Avisen ikke har fortalt seerne historien om Øresundsudbudet endnu. Måske fordi den ikke holder. Måske fordi stationen mangler ressourcer til at løfte researchen med DSB som modstander.

»Man kan ikke bebrejde virksomhederne, at de gør sig umage. Så må medierne jo tage deres forholdsregler, så de kan lave ordentlig journalistik,« siger Anna Vinding.

»Og hvis deres forretningsmodel skrider sammen, så må de jo lave en ny.«

Kommentarer
30
Per Henriksen
18.11.09 06:08
Re: Gå ikke over sporet, der kommer spin

Journalistforbundet burde tage konsekvensen af denne tilståelse fra Anne Vinding og Claus Dithmer og ekskludere dem fra forbundet. De er jo åbenlyst journaliststandens svar på Proms kemiske fabrikker. De stinker, de lyver og de har et fuldstændig forskruet forhold til hvad det vil sige at "gøre sig umage".

Samtidig kunne forbundet passende indstifte en "Anne Vinding-pris" der skulle uddeles til den mest anløbne kommunikationschef og det mest beskidte spin.

 

 

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
18.11.09 09:09
Re: Gå ikke over sporet, der kommer spin
DR: Overlad sagen til Reimer Bo på næste søndag - så behandles den sag, som den skal. Kritisk og fair.
Fremhævet af Journalisten
Tom Heinemann
18.11.09 17:50
Re: Gå ikke over sporet, der kommer spin

»Hvis jeg kunne gøre det om, ville jeg gerne. Der flyver nogle finker af panden. Ordvalget er ikke heldigt.«

Sådan formulerer man en uforbeholden undskyldning i DSB. Og Claus Dithmer "fastholder" alligevel kritikken af Marfeldt.

Nu skal du høre her, Claus Dithmer: Jeg håber at de forfløjne finker rammer dig så hårdt i nakken, at du forstår, hvor alvorligt det her er. (Og tag så og smut ud af mit forbund.)

DSB's såkaldte presseafdeling truer, intimiderer, lyver, fordrejer, fortier og manipulerer.

Vi har set det før, og vi kommer til at se det igen. Talrige løgne og beskyldninger, som kun modvilligt trækkes tilbage med formuleringer som "misforståelser", "finker" og halv-fesne beklagelser, der kun har ét formål: Nemlig at så tvivl og usikkerhed hos redaktører og andre kolleger.

Heldigvis - og stor respekt for det - står Ulrik Haagerup og Kristian Sloth fast.

Tom Heinemann 

 

 

 

Fremhævet af Journalisten
Leny Malacinski
18.11.09 20:46
Re: Gå ikke over sporet, der kommer spin

Bedste stykke undersøgende journalistik længe.

Leny M.

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
18.11.09 21:23
Re: Gå ikke over sporet, der kommer spin

Øjvind Hesselager

..kan du ikke lige forklare dit afsæt  "TV Avisen har fortrolige DSB-papirer, der afslører, at DSB har afgivet et konkurrenceforvridende lavt bud på Øresundsudbudet, herunder Kystbanen." og måske også, hvordan du kan være sikker på reaktionen "Skandalen vil være enorm. Politikere vil kritisere. Helvede vil blive hedt."

Er du helt sikker på, at papirerne siger noget-som-helst interessant ud over at være et gennemarbejdet tilbud baseret på DSB´s strategiske overvejelser - og hvor man så fra DSB´s side alene forsøger damage-controle, fordi det rent faktisk drejer sig om meget fortroligt materiale, der bliver pustet op til en røverhistorie, der ikke har anden kontakt til virkeligheden end fiktionens instrumentarium? 

(Jeg vil fastholde, at jeg mener Reimer Bo vil være den rette til at gennemgå denne sag i et hurtigt tempo, kritisk og fair, nu sagen har fundet nåde i fagbladet Journalisten.)

Fremhævet af Journalisten
Per Mathiessen
18.11.09 22:38
Re: Gå ikke over sporet, der kommer spin

Ufatteligt. Tænk på at Anna Vinding er en del af journalisthøjskolens censorkorps og tidligere formand for Cavling-komitéen.

Og så har hun også lært fra sig om kommunikation på UPDATE med bl.a. dette citat:

”DSB udviser både vilje og evne til at informere ærligt og reelt – også i tilfælde, hvor omverdenen har krav på informationer, der ikke umiddelbart tjener DSB’s kommercielle interesser.”

Citatet står i skærende kontrast til denne leder fra Birgitte Marfelts arbejderplads Ingeniøren:
http://ing.dk/artikel/96875-leder-stop-dsbs-lukkethed-om-ic4

Lederen kommer med flere eksempler på Vindings og Dithmers ækle spinn.

Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
17.03.11 21:37
DSB: Nu vælter ligene sikkert ud af skabet ...

Det bliver spændende at se hvor mange skandaler der nu bliver synlige for offentligheden. Hvis man læser op på alle de ting Lars Abild har afdækket igennem årene så er listen lang, meget lang..

Skal vi ikke gætte på at en ny direktør vil ryde op i DSB og sørge for at de ting der er blevet gemt for offentligheden nu bliver synligt frem for at de kommer frem senere - det er det alle nye direktører gør.

Et er sikkert og det er at Søren Eriksen er blevet fyret og det kan godt være at medierne siger at det er samarbejdsvanskeligheder. Personligt tror jeg at der kommer sjove ting frem når DSB´s regnskab kommer i morgen - ting som nok vil sætte Stein Baggers gamle revisor i et sjovt lys.

Revisoren tørre R.... i Søren Eriksen og en ny direktør vil sikkert også gøre det samme og så kan medierne skrive om DSB skandalen de næste mange måneder.

God arbejdslyst til DSB´s presseafdeling - hvor mange af jer er belastet af fortiden  og hvor mange af jer er klar til at tørre R i Søren Eriksen ....

Der bliver travlt ved håndvasken... :-)

 

Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
19.03.11 09:08
DSB overtager den rolle Milena Penkowa har haft....

Der er noget der tyder på at DSB får en central rolle i mediierne den kommende tid: http://www.business.dk/transport/dsb-sminkede-datterselskab - formoder at de kommende uger vil byde på artikler der i detaljer vil beskrive hvad DSB´s ledelse har gjort gennem flere år.

Personligt tror jeg at der skal mere til end den form for spin DSB tidligere har brugt for at dække over de mang ting der er fejet ind under tæpperne på første klasse.

Mit bud er at efter at Søren Eriksen er smidt ud kommer der en masse sjove ting frem i lyset og i den periode skal DSB´s pressefdeling stå på mål for den gamle ledelse. Efterfølgende kommer der en ny ledelse der vil ryde op og tørre R ... i Søren Eriksen og de chefter der efterfølgende ryger og så tror jeg at der bliver rydet op i DSB´s kommunikationsafdeling.

Jeg glæder mig til at læse aviser de kommende uger.

Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
21.03.11 21:28
DSB´s spindoktorer har travlt men hjælper det....
At læse aviserne de sidste dage har været festligt og lidt tankevækkende. I Berlingske og BT skrev Hans Larsen  i artiklen: Ud at se med DSB At 198 mio. passagerer løste sidste år billet til et fjern-, regional- eller S-tog. Det svarer til en samlet passagerfremgang på fem pct. i forhold til 2009, korrigeret for perioder med sporarbejder. Problemet er bare at han blander de danske og svenske kunder sammen og dermed smider han 40 millioner svenske kunder ind i de danske toge.I Ekstra Bladet var der en leder: http://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/article1521900.ece hvor man kalder det en afsporing og det uden at man forholder sig til hvorfor Søren Eriksen er blevet fyret og uden at man forholder sig til at DSB har fået nogle revisionspåtegner der gør at Rigsrevisionen ikke vil gode kende DSB´s regnskabI Børsen var der i dag en artikel hvor nogle medarbejder repræsentanter mente at det var ulovligt at Søren Eriksen var blevet fyret og man mente at det var en fejl fyring. Heller ikke Børsen har forholdt sig til hvorfor Søren Eriksen er blevet fyret.På den anden side så har Ritzau være ude med noget der måske fortæller lidt mere om hvorfor Søren Eriksen er blevet fyret: http://www.business.dk/brancher/rapport-styrker-mistanke-om-fusk-i-dsbSkal vi ikke gætte på at ligene vælter ud af skabene i DSB det næste stykke tid og at selv DSB´s kommunikationsafdelings spin ikke han dække fakta til...:-)
Fremhævet af Journalisten
Per Meinertsen
22.03.11 09:46
Gå ikke over sporet, der kommer spin. Nu som film!
Det lyder som om der kunne komme en ganske interessant og underholdende dokumentar udsendelse ud af hele denne historie.
Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
22.03.11 10:52
DSB er altid genstand for god underholdning.....


Det er der ingen tvivl om. Vi har på den ene side en statsvirksomhed hvor ledelsen har sat sig nogle mål i relation til internationalisering som de ikke har nået. Til at finasiere dette bruger man skatteyder penge og skal vi ikke gætte på at det der har været i medierne kun er toppen af isbjerget.

Så har man en række tog skandaler som der er skrevet temmelig meget om og som betyder at danskerne ikke har fået det de er blevet lovet til den tid de er blevet lovet det.

I praaksis så her man en statsvirksomhed dder agere som en stat i staten og som haar en af Danmarks største kommunikationsafdelinger til at sløre sandheden - en afdeling som gerne benytter ufine metoder forat stoppe deres kritikkere.

På et tidspunkt siger Rigsrevisionen stop og det koster direktøren jobbet. Efterfølkgende får DSB en række journalister til at skrve en række ukritiske artikler der siger at det er synd for ham der har ansvaret for virksomheden og det som den gør. Et ynspunkt som  en medarbejder repræsentant i bestyrelsen bakker op om og hans ord bliver refereret totalt ukritisk uden at man spørger ind til det der allerede er kommet frem i lyset.

Skal vi ikke gætte på at der nok skal komme mere snavs frem og skal vi ikke gætte på at der kommer til at mangle håndvaske omvendt så er jeg ikke urolig for at sandheden nok skal komme frem og det ved de vel også i DSB.

Titlen på en dokumentaren kunne være: Da Harry fejede skidt ind under gulvtæppet på første klasse.

 

Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
24.03.11 23:11
DSB: Nu kommer der lig på bordet....

Det lader til at der begynde t ske noget nu. http://epn.dk/brancher/transport/land/article2380627.ece det er tankevækkede læsning specielt hvis man ser på de totalt ukritiske artikler som DSB´s spinafdeling fik placeret i dagene efter Søren Eriksen blev smidt på porten.

Der var en del medier der fik Søren Eriksen til at ligne en forfulgt uskyldighed der bare havde svært vbed at kommunikere med DSB First - det som JP skriver om ligner ike kommunikationsproblemer, det ligner kreativ bogføring af den slags som i perioder fyldte meget i medierne.

Det store spørgsmål er nu hvor meget pressen kan finde de komende uger, hvor mange i DSB der gerne vil vske hænder og hvad der står i gamle artikler om DSB. Det kan også være at der er nogle DSB folk der gerne vil lette deres hjerte og fortælle pressen om det de ved.

Måske skulle en eller anden journalist kontakte http://www.firstgroup.com/ dr er et børsnoteret selskab og spørge dem om hvordan økonomien i DSB First ser ud fra deres side, se på om der er tal der ikke matcher det DSB siger og skriver og se på om de har nogle forpligtigelser i relation til DSB First - man skal huske at First er et børsnoteret selskab og de er underlagt nogle strikse regler.

Jeg gad godt være flue på vægen i Sølvgade, vide hvordan den store presseafdeling arbejder lige nu og så gad jeg godt vide om der er en sammenhæng mellem de historiske udtagelser og de der kommer frem de kommende uger.

Nu begynder det at blive sjovt.... :-)

Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
27.03.11 17:14
DSB: Det bliver festligt

Det bliver mere og mere festligt at læse om DSB: http://www.business.dk/navne/ulovlig-dsb-fyring-kan-koste-dyrt der er noget der siger mig at DSB´s spin afdeling arbejder på højtryk for at få flyttet fokus væk fra det der er sket i Sverige og de mange andre skandaler som klæber til DSB.

Jeg kom til at tænke på hvordan det ser ud med bestyrerlsesansvaret hvis det kommer frem at DSB har bëgået ulovligheder og kørt tog i Sverige for de danske skatteyders penge.

Måske skulle medierne undersøge hvilke konsekvenser det kan have for de medarbejder rep. der forsøger at rede Søren Eriksens renome - manden er næppe blevet fyret og fritstillet med det samme hvis han havde rent mel i posen, om 3 mdarbejdere rep., er blevet hørt eller ej ændre vel ikke så meget ved mandens ansvar og handlinger.

Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
29.03.11 14:40
DSB: Hvorfor blev Søren Eriksen fyret

Det er imponerende at se hvor mange medier der ensidigt fokusere på måden som Søren Eriksen blev fyret, der er ingen af dem der fokusere på hvorfor manden blev fyret.

At høre Niels Lunde: http://politiken.tv/nyheder/erhverv/erhvervsanalyse/ECE1238732/lunde-dsb-bestyrelse-opfoerer-sig-som-goeg-og-gokke/ er festligt.

Det virker som om at Søren Eriksen er en forfulgt uskyldighed, spørgsmålet er om der er foregået noget ulovligt i DSB / DSBFirst og hvis der er det hvor slemt det så er.

Måske skulle den del af pressen der ikke fokusere på at hjælpe Søren Erisken med at rede hans image prøve at se på årsagen til fyringen - om det rødekort kom fra den højre eller den venstre lomme betyder vel ikke så meget, spørgsmålet er om der er basis for at give et rødtkort eller ej.

 

Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
29.03.11 15:23
DSB det står i regnskabet

Det er sjovt at læse DSB´sregnskab:  

Ultimo 2010 overførte DSBFirst selskabets vedligeholdelsesaktiviteter til DSB Vedligehold A/S. Avancen vedrørende den koncerninterne overførsel udgør 73 mio. kr., og er indtægtsført i DSBFirst under andre driftsindtægter i 2010 ved brug af overtagelsesmetoden. Avancen er elimineret i koncernregnskabet for DSB. Reguleret for denne avance udgør resultatet før af- og nedskrivninger i DSBFirst -24 mio. kr Prøv lige at se på hvad det er man sælger til DSB og hvordan indtægterne påvirker regnskabet i DSBFirst og så kan man læse dette i det samme regnskab: Revisor forbeholdVed den udførte forvaltningsrevision er det vores opfattelse, at DSB’s håndtering af samhandelen med DSBFirst og overdragelsen af vedligeholdelse af togsæt på Helgoland ikke er sket med tilstrækkelig forståelse og behørig hensyntagen til de særlige krav, der er for konkurrenceudsatte aktiviteter, herunder behovet for at udarbejde nødvendig dokumentation for transaktionerne forud for samhandelen. Vi skal særligt gøre opmærksom på overdragelsen af kontraktrettigheder om vedligeholdelse af togsæt på Helgoland fra DSBFirst til DSB Vedligehold A/S. Vi finder derfor, at det ikke kan dokumenteres, at DSB’s håndtering af de konkurrenceudsatte aktiviteter har været korrekt. Er det ikke det man på dansk kalder kreativbogføring, noget der normalt giver meget opmærksomhed i medierne.   
Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
30.03.11 12:59
Dokumentation DSB er råden....


Det er sjovt at læse denne artikel: http://www.business.dk/transport/dsb-topchef-hemmeligholdt-kritik og så er det sjovt at sætte det der står i den i relation til det der har stået i alle de mange artikler der har kritiseret den måde Søren Eriksen er blevet fyret på.

 

Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
30.03.11 19:51
DSB - Frit lejde


Da jeg læse denne: http://www.business.dk/brancher/dsb-formand-skuffet-over-manglende-viden så tænkte jeg på at bestyrelsen i DSB skulle lave en frit lejde kampagne således at medarbejderne i DSB kunne give bestyrelsen den information de har.

På den anden side så er jeg sikker på at der bliver travlt ved håndvasken i DSB og der er nok nogle medarbejdere som vil gøre deres for at rede deres job - det der sker nu er at ligne kommer frem og DSB bliver nok barnberet ned når politikerne kender den fulde sandhed.

Det tredie mulighed er at de medarbejdere i DSB som har viden giver den videre til pressen, sender dokumenter til de journalister der dækker denne sag fra en kritisk vinkel.

Fremhævet af Journalisten
Peter Simonsen
30.03.11 21:20
Re: Gå ikke over sporet, der kommer spin
@Søren Hansen: Bare for opklaringens skyld (er enig i, at det er en interessant historie): Hvilket horn har du i siden på DSB siden du forfølger dette så intenst?
Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
30.03.11 21:51
Gå ikke over sporet, der kommer spin

Tak for dit meget relevante spørgsmål og du skal naturligvis have et svar. Jeg  har intet horn i siden på DSB, har intet med DSB at gøre, har aldrig haft noget at gøre med dem og får det aldrig.

Jeg er en af mangle pendlere der på den ene side oplever hvordan DSB driver deres forretning, bruger meget tid i toget og har bare en stor interesse for den virksomhed som jeg er stor kunde hos.

Er en af dem der følger DSB og så undre jeg mig over de mange journalister der har angrebet bestyrelsen i DSB for at fyre Søren Eriksen, de mange journalister som ikke har brugt tid på at læse hvad der står i DSB´s regnskab og som ikke har skrevet om hvorfor Søren Eriksen er blevet fyret.

Det er nemt at lave en liste over medier og journalister som totalt ukritisk har referet hvad nogle medarbejder rep. i DSB bestyrelse har sagt uden at de har stillet dem spørgsmålet om det ikke er fair at fyre Søren Eriksen: http://politiken.dk/erhverv/ECE1239371/balladen-om-fyring-af-dsb-chef-fortsaetter/

På trods af Søren Eriksen er blevet grebet i at holde informationer tlbage for sin bestyrelse i et år så er der stadig folk i DSB´s bestyrele der mener at det er forkert at fyre manden. Jeg mener at i denne sag har pressen spillet falit, jeg mener at nogle medarbejdere rep. har fået taletid uden at en eneste journalist har spurgt om det ikke var fair at fyre manden.

Det store spørgsmål er ikke om dette kommer til at koste skatteyderne og DSB´s kunder penge men hvor mange penge det kommer til at koste - Søren Eriksen har haft en ambition om at hvad indad til tabes skal udatil vindes og den strategi har kostet kassen, en kasse som vi pendlere og skatteydere må betale for.

Stein bagger holdt informationtilbage for bestyrelsen - det har Søren Eriksen også gjort, Stein Bagger lavede fusk det har DSB vs. DSBFirst også gjort - jeg vil ikke sammentligne Søren Eriksen med Stein Bagger men det tab Søren Eriksen får ansvsaret for er nok større en det som Stein bagger blev dømt for.

Det er tankevækkende og det er derfor jeg har interesse for denne sag.  

Fremhævet af Journalisten
Henrik Lind Jørgensen
31.03.11 20:04
Re: Gå ikke over sporet, der kommer spin

Jeg synes, det er skønt, at der er nogle borgere, der engagerer sig i sagerne. Respekt for det, Søren Hansen. Fortsæt - med eller mod eller uden journalister. Og helt generelt...

Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
01.04.11 05:15
DSB s udlægning af det der sker i DSBFirst....

Efter at jeg så TV Avisen i gå aftes http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/03/31/190838.htm  så var det jeg komm til at tænke på hvordan DSB fremstillede siutationen i Sverigei oktober 2010: http://www.dsb.dk/om-dsb/presse/nyheder/dr-anfagter-igen-grundlost-dsbs-succes-i-udlandet-/

 

 

Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
02.04.11 08:40
Oktober 2010 - DSB: DSBFirst er en succes DR tager fejl...


Det bliversjovere og sjovere at læseaviserne og hvad de skriver om DSB: http://www.business.dk/transport/staten-kan-ikke-redde-dsbfirst 

Detstår lidt i kontrast til den pressemeddelse DSB sendte ud i oktober måned 2010, altså for 6 måneder siden hvor de skrev:

DR arbejder tilsyneladende på en urigtig historie om DSB til aftenens tv-avis. Denne gang om, at DSB Sverige ifølge DR skulle modtage ureglementeret støtte fra DSB i Danmark. Det har DR beskæftiget sig med flere gange i løbet af det seneste år, hver gang uden at der har været noget at komme efter i deres historier. 

Denne gang er hovedvinklen, at DSB Sveriges regnskab - ifølge DR - afspejler en usund forretning, der ikke kan tjene penge. Desuden anklages DSB antageligt for at give DSB Sverige ulovlig støtte. DR baserer sin historie på et internt procesdokument fra DSB Sverige, som DR uretmæssigt er kommet i besiddelse af. 

Det lyder som en rigtig god historie. Men desværre må vi afsløre, at præmissen og konklusionen er helt forkert. 

Vi lader lige DSB´s citat stå et øjeblik mens vi tænker på de folk der en gang angreb Dorte Toft for at skrive at Stein Bagger´s virksomhed var varm luft.- Deermed ikke  sagt at der er en sammenhæng mellem ITFactory og DSB.

 

Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
04.04.11 14:42
DSBFirst: Svensk minister ind i sagen


Det er sjovt at læse svenske aviser og hvordan de ser på sagen med DSBFirst: http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1431878/Minister-bekymrad-over-DSB.html

I Danmark drejer en stor del af artiklrne om nogle fagfoeningsfolk dr syntes at det r synd at man har fyret en direktør der har konteret indtægter og udgifter således at regnskaerne i DSBFirs blev sminket og således at han unne leve op tl det som DSBs pressefolk skrev i de meddelelser de sendte ud.

I Sverige er interessen lidt anderledes, der ser man på om DSB har overholdt de regler de er underlagt og de regler som der er EU. Meget ekelt kan man sige at I Sverige fokusere man på jura mens man i Danmark  fokusere på mennesker.

 

Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
05.04.11 15:41
DSBFirst - Dansk kontra Svensk vinkel på den samme historie

Det bliver mee og mere sjovt at læse aviser: http://www.business.dk/transport/dsb-first-kaster-sig-ud-i-massefyringer den virksomhed som DSB omtalte som en succes for få måneder siden må nu fyre folk for at få økonomien til at hænge sammen.

I det lys er det nemt at forstå at forstå at medarbejder rep. var sådan imod fyringn af Søren Eriksen. Den svenske vinkel er her: http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1432614/DSB-First-sager-upp.html

Hvis jeg var politiker i Danmark ville jeg nok læse denne historie: http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1432069/DSB-First-forsoker-lugna-svenskar.html - set fra min stol så er det sådan at DSBFirst i Sverige har glemt en masse når de taler med pressen på den anden side af sundet.

Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
06.04.11 15:12
DSB nu med brev fra ministeren på nettet.....

At DSB sagen udvikler sig er der ingen tvivl om, det hele startede med at DSB påstod at det gik fantastisk: http://www.dsb.dk/om-dsb/presse/nyheder/dr-anfagter-igen-grundlost-dsbs-succes-i-udlandet-/  efterfølgende blev Søren Eriksen fyret og ministeren skrev dette brev til ordførerne:

http://www.sydsvenskan-img.se/archive/00941/protokollater_941093a.pdf

 som nu er havnet på nettet i Sverige - spændende læsing.

 

Efterfølgende så påstod DSBFirst i Sverige at der såan set var styr på det hele: http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1432069/DSB-First-forsoker-lugna-svenskar.html  og så er det lige at man spørger sig selv om hvad der er op og ned på denne historie når man kan læse dette: http://www.business.dk/transport/dsb-formand-kendte-problemer-foer-fyring

 

Et er siket og det er at Søren Eriksen næppe har lavet alle de ulykker alene, der har nok været mange folk involveret i såvel DSB som i DSBFirst og der er mange der nok har  kendskab til det der er sket i det skjulte - har man forsøgt at rede DSBFirst fra en konkurs.

 

På den anden side der sker lige nu en del i DSB i dissse dage:  http://ing.dk/artikel/118062-transportminister-jeg-giver-ingen-loefter-om-ic4 og http://ing.dk/artikel/118071-chokregning-rejsekort-har-brug-for-668-millioner-kroner og DSB har deres udfordringer med deres image - et image der svinger meget i følge DSB selv: http://www.kommunikationsforening.dk/Materiale/PDF_filer/ghm_naarVirksomheden_claus_dithmer.pdf

 

Den kloge mand vil nok gætte på at der kø ved håndvasken og at en ny chef sikkert vil hive alle ligene ud af skabene og så ser vi vel også en handlekraftig minister der se på hvem der har finasieret alle DSB´s eventyr i udlandet.

 

Hvad har det egentlig kostet DB at lege med tog uden for de danske grænser og hvordan er det gået og hvem har betalt for den satsning.

 

Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
07.04.11 07:38
DSB / DSBFirst - JP siger det meget tydeligt

At læse dagens leder i JP´s Erhverv og Økonomi er en fornøjelse. På en enkel og meget ligefrem måde fortæller Steen Rosenbak hvordan han ser på det cirkus som DSB driver: http://epn.dk/kommentar/article2390241.ece 

Lad os nu få nogle tal på bordet der fortæller hvor meget DSB har brugt på at lege med tog uden for landes grænser, hvilke ambitioner DSB har haft på detter område og så sætte det i forhold til hvad det har kostet DSB og dermed skatteyderne at DSB ikke har kunnet nå deres mål.

I Infomedia er der mange artikler hvor DSB fortller om deres planer uden for grænserne og det tager ikke lang tid at finde de artikler, citere fra dem og så se på hvad der er sket - Succes er evnen til at få tingene til at ske

Det er ikke så dyrt når små drenge leger med futtog men når voksne mænd som dem der er ansat i DSB begynder at gøre det så blver det ligepludselig meget dyrt. I prakis så kan man sige at forskellen på små drenge og voksne mænd er prisen på deres legetøj.

 

Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
08.04.11 20:40
DSBFirst - Hvilken rolle har First Group i den sag...

At der konstant kommer nye ting frem i DSB vs. DSBFirst sagen er ikke en overraskelse men når jeg læser medierne  http://www.bt.dk/danmark/minister-var-advaret-om-regnskabsrod-i-dsb så tænker jeg på hvilken rolle First Gorup spiller og om de dækker 30% af underskudet i DSBFirst, det er tros alt et børsnoteret selskab og hvis der er en stor regning på vej til aktionærerne i DSBFrst så burde de fortælle deres aktionærer om det.

Der er ikke meget på deres hjemmeside og det er underligt når man tænker på at de ejer 30% af en af de helt store transportskandaler i Europa - er det sådan at de holder vien tilbae for deres aktionærer eller er der noget som vi ikke ved men som kommer frem senere: http://www.firstgroup.com/ - der står ikke så meget.

Det kunne være spændende at se aktionæroverenskomsten mellem First Group og DSB og så se om der er nogle side aftaler som politikerne ikke kender.

 Det var bare mine tanker her til aften...  

 

Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
09.04.11 20:22
DSB er dybt uenig med Kammeradvokaten

Nu er Kammeradvokaten kommet med sin udmelding om DSBFirst sagen  http://politiken.dk/politik/ECE1250756/transportminister-hasteindkalder-forligskredsen-i-dsbfirst-sag/  og det er meget tydeligt at der er meget langt fra det som DSB sagde for 6 måneder siden i oktober 2010 http://www.dsb.dk/om-dsb/presse/nyheder/dr-anfagter-igen-grundlost-dsbs-succes-i-udlandet-/ og til det som Kammeradvokaten er kommet frem til nu: http://politiken.dk/erhverv/ECE1250687/dsb-gav-statsstoette-ulovligt-videre-til-datterselskab/ 

Det store spørgsmål er om det skal have andre konsekvenser i DSB end dem de har haft for Søren Eriksen - på den anden side så er det ikke første gang at der er kommunikationsfolk som kommer til  at fremstå i et komisk lys: http://www.welovetheiraqiinformationminister.com/ 

 

Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
11.04.11 16:57
Tak til DSB for at levere en kombination af dårlig ledelse / fup

At følg DSB farcen i medierne i disse dage er skræmmende. Ført byder DSB en urealistisk pris for at drive en række togstrækninger og det alene med det formål at den daværende ledelse i DSB kan nå de internationale mål de har haft og som de ikke kunne nå uden at overtræde dansk og Eu lovgivning - mål som har kostet skattetyderne mange hundrede millioner kroner.  

Efterfølgende så holder ledelsen i DSB information tilbage for bestyrelsen og ministeren og DSB´s presseafdeling sætter alle sejl til for at eliminere den del af pressen der for lang tid siden afslørede det der står i mederne nu - har det fået konsekvenser for de folk der gjorde det ?

Nu har politikeren fundet en løsning der gør at dem fra Nord Sjælland (Whisky Bæltet) der skal til og fra København er sikret transport mens dem der skal over Øresund blot kan konstatere at (svenskere og danskere) bliver ladt i stikken omvendt den del har ikke den store interesse i de danske medier men den del ser man på i Sverige:   http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1439119/Nu-forhandlas-DSBFirsts-framtid.html 

Her i Danmark er vi en del der sidder med følgende spørgsmål: Hvilken rolle har FirstGroup i denne sag, hvordan påvirker denne sag dem økonomisk, hvordan vil et nyt udbud påvirke Small Shops (7/11) som i forbindelse med udbudet har overtaget kisoskerne langs Kystbanen. Hvilke folk i DSB har kendt til den svindel der er lavet i DSB, hvordan vil de blive gjort ansvarlige, hvad kommer dette til at koste skatteyderne, hvad kommer det til at betyde for Øresundsregionen  etc. etc. der er mange spændende vinkler og spørgsmål som man bør se på hvis man er en dygtig journalist.

På den anden side så bliver enden på det hele at DSB får Kystebanen tilbage som tak for at ledelsen i DSB har været inkompetent, som tak for den plat og svindel de har lavet og som Kammeradvokaten delvist har redegjort for i weekenden.

Den sag er skal nok udvikle sig til en af de værste offentlige skandaler i dette land - bare tænk på hvad der er sket frem til i dag og så forestil jer hvad der sker når diverse redegørelser kommer frem og medarbejderne i DSB begynder at synge til de journalister der dækker denne sag.

 

Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
28.04.11 06:25
Årest pressemeddelse fra DSB

Midt i en tid hvor DSB har det list svært med pressen kan man ikke benægte at selvironie trives godt i Sølvgade: http://www.dsb.dk/om-dsb/presse/nyheder/gratis-grin-pa-gratis-sondag/

Det er vel det  man kan kalde årets dyreste grin og når man ser på hvordan DSB har behandlet pressen månederne forud for at DSBs afslappede forhold til sandheden blev afsløret så er det svært at grine.

 

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen