Finansloven tvinger IMS til at skære

Med den nye finanslov mister organisationen International Media Support 7 millioner kroner om året. Organisationens landeprogrammer beskæres i for eksempel Afghanistan, hvor de arbejder for bedre sikkerhed for lokale journalister. »Det har rimelig store konsekvenser,« siger direktøren

Organisationen International Media Support skal nedlægge 15 fuldtidsstillinger. Sparerunden er en konsekvens af den nye finanslov, hvor der bliver skåret på udviklingsbistanden. Dermed mister IMS 7 millioner kroner.

Nedskæringerne går ud over arbejdet for at sikre pressefrihed, adgangen til information og sikkerhed for lokale journalister, mener IMS.

Pengene har IMS især brugt i konfliktområder eller områder truet af en konflikt. Det gælder for eksempel Irak, Mali og Afghanistan, siger Jesper Højbjerg.
»Det har rimelig store konsekvenser.«

I Afghanistan har det for eksempel drejet sig om at forbedre journalisters sikkerhed. Men nu bliver den indsats barberet kraftigt ned.
»Når det internationale samfund rykker ud, har vi kunnet fortsætte med et program med lokale journalister og deres sikkerhed. Det lukker nu,« han.

Jesper Højbjerg håber, der er lydhørhed for IMS’ synspunkter.

»Vi er med til at levere værktøjer mod ekstremistiske kræfter. Det er jo på den politiske dagsorden, og det bliver set som vigtigt af alle vestlige regeringer. Derfor er er det mærkeligt, at man nedprioriterer støtten,« mener han.

0 Kommentarer