Ekspert: Det var ulovligt at hemmeligholde salmonella-liste

Fødevarestyrelsen ville ikke oplyse Metroxpress om hvilke supermarkeder, der havde solgt salmonella-inficeret kød. Det var imod loven, vurderer mediejurist Oluf Jørgensen. Tværtimod har myndighederne pligt til selv at gå ud med oplysningerne, siger han (opdateret 10.45: Fødevarestyrelsen afviser anklager)

Fødevarestyrelsen handlede i strid med loven, da man i slutningen af august ikke ville oplyse hvilke butikker, der havde solgt sundhedsfarligt salmonella-inficeret oksekød. Metroxpress havde søgt aktindsigt i listen over butikker, men fik afslag. Det skete ifølge Fødevarestyrelsen af hensyn til virksomheden Skare Meats økonomi.

Men det er der ikke hjemmel til i loven, vurderer ekspert i offentlighedsloven, forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Oluf Jørgensen:

”Det fremgår af miljøoplysningsloven og de internationale regler, den bygger på, at offentlighed ikke kan tilsidesættes af hensyn til virksomheders forretningsforhold. Der er tværtimod en pligt til aktiv offentliggørelse af oplysninger, der betyder risici for menneskers sundhed og sikkerhed,” skriver Oluf Jørgensen i en mail.

Hensyn til økonomi

Som Journalisten tidligere har beskrevet, handler sagen om, at Skare Meat i midten af juni solgte oksekød til en række supermarkeder. Dagen efter blev virksomheden opmærksom på, at der var salmonella i kødet, men Skare Meat foretog sig ifølge Metroxpress ikke noget.

Statens Serum Institut vurderede, at op mod 130 var blevet syge af salmonellaen, og seks så alvorligt syge, at de var blevet indlagt. Først i slutningen af juli sporede myndighederne smitten tilbage til Skare Meat, men Fødevarestyrelsen gik ikke ud og trak kødet tilbage eller oplyste, hvor kødet var solgt, så folk, der eventuelt havde frosset kød ned, kunne skille sig af med det.

Da Metroxpress blev opmærksom på sagen og bad om aktindsigt i listen over forretninger, der havde solgt kødet, afslog Fødevarestyrelsen blandt andet med begrundelsen, at ”der er tale om fortrolige oplysninger, hvis afsløring vil medføre væsentlig økonomisk skade for virksomheden”.

Rod i offentlighedslovene

I forbindelse med sagen snakkede journalist på Metroxpress Christian Kloster med direktør i Fødevarestyrelsen Esben Egede Rasmussen om afslaget. Her fortæller direktøren, at afslaget skyldes den nye offentlighedslov. Christian Kloster har sendt følgende båndudskrift:

”Hvorfor har I i sagens akter skjult så mange akter (herunder forhandlerne af det salmonelle-inficerede kød, red.) med henvisning til, at Skares økonomi ikke må lide skade?” spørger Christian Kloster.

”Jamen det har vi, fordi det i den nye offentlighedslov fremgår, at man skal tage hensyn til, om der er kommercielle interesser, der kan tage skade af en sådan aktindsigt. Hvis virksomheden svarer, at der er risiko for at lide et kommercielt tab, fordi man offentliggør dens kunderegister, så lægger vi det til grund. Det kan man lægge til grund. I bemærkningerne til loven står, at man skal have en forhåndsformodning om, at virksomheden kan lide et økonomisk tab,” svarer Esben Egede Rasmussen.

Men den forklaring giver ikke meget mening, vurderer Oluf Jørgensen. Hensynet til privates økonomi har ikke ændret sig i den nye offentlighedslov, og han mener som nævnt tidligere ikke, at oplysninger i den konkrete sag kan undtages med henvisning til virksomhedernes økonomi.

”Sagen viser, at danske fødevaremyndigheder ikke har erkendt, at de har oplysningspligt,” mener Oluf Jørgensen.

Grotesk hemmeligholdelse

Fødevarestyrelsens svar til Christian Kloster er én af flere sager, hvor styrelsen ifølge flere kritikere, som Journalisten har talt med, tilbageholder information af hensyn til virksomheder.

Christian Kloster dækker fødevareområdet for Metroxpress, og han er også meget kritisk over for styrelsens fortolkning af offentlighed i forvaltningen:

»De gør sig så store bestræbelser på at undgå at give aktindsigt i forhold omkring fødevaresikkerhed, at det lader til, at deres udgangspunkt er at afvise offentlighed i deres arbejde. Det er grotesk, at fødevaremyndighederne ønsker hemmeligholdelse af hensyn til virksomheders økonomi, når deres vigtigste opgave burde være at sikre fødevaresikkerhed af hensyn til befolkningens sundhed,« siger Christian Kloster.

Fødevarestyrelsen skriver i en mail, at de er uenige med Oluf Jørgensens vurdering om, at der er tale om miljøoplysninger, og Metroxpress’ henvendelse derfor skulle være behandlet efter miljøoplysningsloven:

”Her er der tale om salmonella i et stykke kød, og dette overføres ikke via miljøelementer og anses dermed ikke for en miljøoplysning,” skriver fødevarestyrelsens presseafdeling i en email til Journalisten.

Styrelsen forklarer at man ikke gav aktindsigt i listen over forhandlere af det salmonella-inficerede kød, fordi Skare Meat selv mente at det ville skade deres forretning. Ifølge den offentlighedslov skal der ikke mere til at undtage aktindsigt skriver styrelsen:

”I de tilfælde, hvor virksomheden giver udtryk herfor, gælder der efter den nye offentlighedslov formodning om, at myndigheden ikke behøver yderligere dokumentation for at begrænse aktindsigten efter § 30, nr.2., hvilket fremgår af bemærkningerne til § 30, nr. 2.”

Fødevarestyrelsen valgte senere at give aktindsigt i listen over forhandlere af de inficerede:

”I den forbindelse blev der blandt andet lagt vægt på, at hvis virksomheden havde fulgt reglerne om tilbagetrækning og i den forbindelse også havde orienteret Fødevarestyrelsen, ville oplysningerne om de pågældende forhandlere have været offentliggjort på styrelsens hjemmeside over tilbagetrækninger.”

Opdateret 10.45 med svar fra Fødevarestyrelsen

0 Kommentarer