Debat: Når pensionsselskabet ikke vil af med pengene

”Det er urimeligt, at Danica Pension på den led kan hindre folk i at få udbetalt de penge, de pågældende selv gennem mange år har sparet op,” skriver Thue Grum-Schwensen og får svar fra Danica Pensions skadesdirektør

Den 1. oktober 2018 stoppede jeg med mit faste job på Skive Folkeblad. Samtidig fik jeg et udbetalingstilbud fra Danica Pension.

Planen var at kombinere den beskedne pension med indtægter fra egen virksomhed, Thues Skrivestue. Det er helt lovligt, når man som jeg er over 60 år – den såkaldte udbetalingsalder. Jeg er 62.

Det vigtigste var kapitalpensionen, der udbetalt som engangsbeløb ville give mulighed for at rydde al gæld af vejen og dermed have meget små faste udgifter.

Det gik ikke som planlagt – ikke med pensionen. Firmaet gik ok og over forventet.

Men der kom ingen penge fra Danica Pension, som ønskede en helbredserklæring. Efter et par måneder ville de så yderligere have en lægeerklæring og en lægeundersøgelse.

Begrundelsen er, at de ikke vil udbetale folks egne penge, hvis de ikke er sikre på, at de pågældende også er i live, når de fylder 67 år.

Lægeundersøgelsen viste et stress-betinget forhøjet blodtryk, der efter al sandsynlighed skyldes den ekstremt langsomme sagsbehandling hos netop Danica Pension. Yderligere undersøgelser viste, at der ikke var andre helbredsproblemer.

Blodtrykket er under behandling og nu på normalt niveau.

Men lige før jul kom så meddelelsen fra Danica Pension om, at de ikke vil udbetale pensionen på grund af det forhøjede blodtryk.

Det er urimeligt, at Danica Pension på den led kan hindre folk i at få udbetalt de penge, de pågældende selv gennem mange år har sparet op.

Argumentationen holder endda ikke helt: Når man får udbetalt tidligere (efter at man har opnået udbetalingsalderen), er det beløb, som bliver udbetalt, betragteligt mindre end det, man får som 67-årig. Så Danica Pension sparer stadig.

Danica er en del af Danske Bank-koncernen – kendt for hvidvaskning af blandt andre Putins sorte penge. Service er apropos en by i Rusland. Alting går ekstremt langsomt, og der svares ikke på skriftlige henvendelser. Først efter meget, meget, meget lang tid. Hvis man har sine pensionspenge stående hos Danica, er der gode grunde til at skifte til et andet pensionsselskab, hvis man får mulighed for det.

Det siges om de store finans-supermarkeder, vi efterhånden har med Danske Bank-koncernen, Nordea-koncernen med flere, at der aldrig er problemer, når de skal have penge, mens det er uhyre vanskeligt, når det er dem, der skal af med penge. Det svarer helt til mine erfaringer!

Thue Grum-Schwensen, DJ-medlem

SVAR: 

Da jeg ikke kan kommentere enkelte sager, vil jeg forholde mig til de generelle spørgsmål, der rejses.

Først og fremmest er det rigtigt, at vi i slutningen af 2018 desværre havde lange svartider på en del sager. Det kan være frustrerende for den enkelte, og jeg vil derfor gerne beklage over for kunder, der er blevet berørt af det.

Det centrale forhold i indlægget vedrører, at mange af vores kunder i dag har mulighed for at starte udbetalingen af deres pensionsmidler både før den officielle folkepensionsalder og før det tidspunkt, der tidligere er indgået aftale med kunden om. 

I visse tilfælde kan der dog være krav, der skal opfyldes, før pensionen udbetales. Det kan skyldes, at kundernes aftaler indebærer konkrete forhold, som gør, at de kan opnå nogle fordele, netop fordi midlerne ikke sættes til fri disposition før en given dato – medmindre altså bestemte krav er opfyldt.

Disse fordele kan fx skyldes, at man indgår i en solidarisk ordning som en del af et opsparingsfællesskab med andre kunder. Når der i sådan en sammenhæng stilles krav til at aflevere visse oplysninger, sker det således ud fra et mål om at sikre de kunder, som har samme vilkår – og som ville blive afkrævet lignende oplysninger, hvis de ønskede at få udbetalt midlerne før en given dato. 

Når krav vedrører helbredsoplysninger, giver vi desuden mulighed for, at en konkret helbredsvurdering kan genprøves efter noget tid, hvis der vurderes at være mulighed for bedring. Når det er tilfældet, oplyser vi kunden herom.

Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at vi løbende arbejder med kommunikationen omkring de afgørelser, vi træffer. Hvis der er noget, som ikke har været formuleret klart, vil jeg til enhver tid anbefale, at kunden tager fat i en af vores rådgivere eller i mig direkte, så vi uden begrænsninger i forhold til at offentliggøre individuelle kundeforhold kan tale sammen om, hvad der konkret ligger til grund for vores vurdering. 

Hvis der fortsat er uenighed om vurderingen, er der desuden altid mulighed for både at klage til vores interne klageråd eller til Ankenævnet for Forsikring. 

Lone Ryberg, skadesdirektør, Danica Pension

0 Kommentarer