Danske journalister blandt de mest apolitiske i Europa

Blå eller røde lejesvende? Danske journalister bliver tit hængt ud for at være voldsomt politisk farvede. Men glem det, for danske journalister er tværtimod blevet mere fokuserede på at være saglige og objektive. Det viser en undersøgelse i ni europæiske lande. 

Blå eller røde lejesvende? Danske journalister bliver tit hængt ud for at være voldsomt politisk farvede. Men glem det, for danske journalister er tværtimod blevet mere fokuserede på at være saglige og objektive. Det viser en undersøgelse i ni europæiske lande. 

Den fik ikke for lidt, da Henrik Sass Larsen i marts måned gik til angreb på journalisterne på Børsen, som blev ved med at stille spørgsmål til Socialdemokraternes politik:

"Børsen laver fuck-journalistik," hed det i avisen.

Andre gange har har debatten om den usaglige journalistik handlet om, hvorvidt DR skulle være overbefolket af røde lejesvende.

Men danske journalister er faktisk blandt de mest apolitiske journalister i Europa. Når en artikel skal skrives, lader danske journalister sig således ikke påvirke af, hvad de selv mener om sagen, skriver Berlingske Politiko med henvisning til en ny undersøgelse blandt både kommunikationsfolk, journalister og politikere i ni europæiske lande.

De medvirkende er: Danmark, Sverige, Finland, Spanien, Frankrig, Slovenien, Tyskland, Østrig og Schweiz. Og i Danmark svarer kun 29 pct. af de omkring 2.500 adspurgte personer i det politiske miljø, at journalister for ofte udtrykker og agerer efter egne politiske holdninger. Det er mindre end i de andre otte lande.

»Både journalisterne selv og de på den anden side af bordet opfatter danske journalister som saglige og nuancerede i deres arbejde. Det lader til, at det professionelle etos om, at man arbejder apolitisk, bliver taget meget seriøst af danske journalister. Journalisterne opfatter det simpelthen ikke som en del af deres job at tage stilling og give udtryk for deres egen mening,« siger lektor og leder af journalistuddannelsen på Roskilde Universitet Mark Ørsten, der har været med til at lave den europæiske undersøgelse.

Og videre over for Berlingske påpeger han, at journalisternes fokus på objektivitet og saglighed er en modreaktion på, at det politiske miljø i Danmark også har den mest professionaliserede kommunikationskultur af de ni undersøgte lande.

»Ministrene får flere og flere spindoktorer; de fleste politikere får medietræning, og de store mediekoncerner har kommercielle interesser i at være først og producere mest. Det er alt sammen faktorer, der presser den enkelte journalist – og som gør, at de kan miste magten over indholdet. Som modvægt til den udvikling vælger journalisterne at fokusere endnu kraftigere på de gamle dyder om at være uafhængige, troværdige og kritiske,« forklarer han.

Læs hele interviewet her.

0 Kommentarer