”Ansvarsløs og skandaløs”

Penkowa-sagen slår nu også gnister på Københavns Universitets egen avis. Efter overskriften "Bør rektor gå?" kritiserer rektorens repræsentant i Bladudvalget redaktøren så voldsomt, at redaktøren opfatter det som en fyringstrussel.

Penkowa-sagen slår nu også gnister på Københavns Universitets egen avis. Efter overskriften "Bør rektor gå?" kritiserer rektorens repræsentant i Bladudvalget redaktøren så voldsomt, at redaktøren opfatter det som en fyringstrussel.

SLAGSMÅL. Sagen, hvor eliteforsker Milena Penkowa anklages for at have snydt med både forsøgene bag en doktordisputats og brugen af private fondsmidler, udvikler sig nu til en hård og principiel konflikt mellem ledelsen og Universitetsavisen.

"Jeg finder Richard Bis­gaards ledelsesstil ansvarsløs og skandaløs. Min tillid til, at han formår at leve op til sit ansvar som redaktør for Universitetsavisen, er nu endegyldigt væk."

Sådan skriver den velestimerede professor i strafferet Jørn Vestergaard den 26. juni i en mail til formanden for Bladudvalget på Københavns Universitet i en kritik af Universitetsavisens dækning af Penkowa-sagen.

Jørn Vestergaard sidder i ledelsen af det Juridiske Fakultet og er en kritiker med stor gennemslagskraft. Og redaktør på Universitetsavisen – Richard Bisgaard – er ikke i tvivl om, at Vester­gaard går målrettet efter at samle flertal i Bladudvalget for et mistillidsvotum, der kan bruges som afskedigelsesgrundlag.

Bisgaard finder kritikken usaglig og ser den ikke blot som et angreb på ham som person, men også som et angreb på den redaktionelle uafhængighed på avisen, der udkommer ni gange om året i et oplag på 24.000. Ifølge Gallup er læsertallet næsten 90.000, hvilket gør avisen til Danmarks største studieblad.
»Selv om det kan være frustrerende som ledelse at skulle betale for en kritisk dækning af ens egne handlinger, så er det nu engang prisen for at have en fri universitetspresse,« siger Richard Bisgaard til Journalisten.

Den aktuelle sag tager sit udspring, da Berlingske den 23. juni bringer forsideartiklen "KU-forskere ønsker rektors afgang". Berlingske Research har spurgt 5.500 forskere på Københavns Universitet: "Mener du, Ralf Hemmingsen bør gå af efter Penkowa-sagen?" 1.049 har svaret. 48,3 procent svarer ja, mens 20,5 procent svarer nej.

Berlingske Research har også spurgt forskerne: "Har du fortsat tillid til bestyrelsen, så længe Ralf Hemmingsen fortsætter som rektor?". 40,6 procent svarer nej.

Den artikel beslutter Universitetsavisen.dk at følge op på med sin egen undersøgelse, der lanceres med overskriften: "Bør rektor gå?" Her gentages spørgsmålene fra Berlingske, der kun har spurgt forskere. Universitetsavisen.dk vil spørge andre personalegrupper samt de studerende.

Men Jørn Vestergaard mener ikke, at Berlingskes dækning kan bruges til noget som helst:
"I sig selv er Berlingskes undersøgelse under lavmålet metodisk set. Spørgsmålene er voldsomt tendentiøse og ledende ved næsten konsekvent kun at vende den ene vej, og svarprocenten er så lav, at resultaterne ikke med mening kan tages for pålydende," skriver han i sin email til Bladudvalgets formand.

Richard Bisgaard mener, at Jørn Vestergaards sprogbrug og kritik er ude af proportioner.
»Spørgsmålene er formuleret af Berlingske Research, som er fuldstændig uvildig i sagen. Vi bruger de samme spørgsmål, fordi vi gerne vil kunne drage sammenligninger,« siger Richard Bisgaard.

Universitetsavisen offentliggør aldrig sin opfølgning, dertil er datamængden ifølge Richard Bisgaard for ringe. Men Jørn Vestergaards kritik er opretholdt og skal behandles på et ekstraordinært møde i Bladudvalget enten den 18. eller 19. august. I en forhåndsorientering til samtlige dekaner og prodekaner på Københavns Universitet varsler Jørn Vestergaard i en anden intern mail, at der på mødet kan komme øget pres mod redaktøren:
"Det må så vise sig, om andre i Bladudvalget deler min anskuelse eller er af en anden opfattelse," som han formulerer det.

Jørn Vestergaard er udpeget af Hemmingsen til at sidde i Bladudvalget, der er øverste ledelse for Universitetsavisens drift. Og det er Bladudvalget, der skal indstille til rektor, hvis redaktøren skal fyres. Jørn Vestergaard har i emnefeltet på emailen til Bladudvalgets formand skrevet "Universitetsavisen – Richard Bisgaards selvbestaltede folkedomstol". Det er tungtvejende ord fra en anerkendt juridisk ekspert, der på sit CV blandt andet har strafferet.

»Jørn Vestergaard intimiderer mig på det groveste ved at tillægge mig fordækte motiver og beklikke min journalistiske troværdighed. Det har han gjort, siden han blev udpeget til Bladudvalget, og nu ser han øjensynligt chancen for at kunne sætte nådestødet ind og få mig fyret. Formålet må være at fremme selvcensur i redaktionen og mere generelt at skræmme ansatte fra at ytre sig kritisk mod ledelsen,« siger Richard Bisgaard.

Dermed kan sagen udvikle sig til en principiel diskussion af, om Københavns Universitets avis reelt har redaktionel frihed, når ledelsens repræsentant i Bladudvalget bruger sin position til at samle stemmer mod redaktøren.

Juridisk konsulent i Dansk Journalistforbund Christian Dølpher understreger på den ene side, at man som redaktør på en uafhængig avis må acceptere nærgående kritik. Men omvendt mener han ikke, at avisen med undersøgelsen af opbakningen til rektor overskrider sit mandat.
»Avisen skal være kritisk, saglig og fair. Den skal være relevant, oplysende og korrekt. Den skal følge god presseskik. Alt i alt klassiske journalistiske dyder. Alt dette følger Universitetsavisen efter min bedste vurdering i den konkrete sag,« vurderer Christian Dølpher.

Jørn Vestergaard er så harm over Universitetsavisens metode, at han ikke længere vil have medansvar for udgivelsen af Universitetsavisen.
"Jeg finder Richard Bisgaards ledelsesstil ansvarsløs og skandaløs. Min tillid til, at han formår at leve op til sit ansvar som redaktør for Universitetsavisen, er nu endegyldigt væk. Jeg ønsker derfor ikke fortsat at have noget medansvar for Universitetsavisens virksomhed og vil derfor snarest anmode rektor om at frigøre mig fra hvervet som medlem af Bladudvalget," skriver han i mailen til Bladudvalgets formand.

Juridisk konsulent Christian Dølpher mener, at Jørn Vestergaard dermed samlet går meget langt i sin kritik.
»Det er manglende respekt over for Universitetsavisens udgivelsesgrundlag – Kommissoriet – og det synes, at Jørn Vestergaard har misforstået sin rolle som ledelsens repræsentant i Bladudvalget,« siger Dølpher.

Jørn Vestergaard ønsker ikke at kommentere sagen over for Journalisten. Det har trods flere henvendelser ikke været muligt at få kommentarer fra rektor Ralf Hemmingsen eller Bladudvalgets formand, Bjørn Quistorff.
Se Nils Mulvads gennemgang af Berlingskes undersøgelse på Journalisten.dk

2 Kommentarer

Gorm Greisen
15. AUGUST 2011
Re: ”Ansvarsløs og skandaløs”

Jeg er stolt af at være ansat på et universitet med en fri presse. Det vil være synd hvis konflikterne omkring Penkowa sagen skulle brede sig og resultere i noget som kunne forstås som en indskrækning i denne frihed.

Jeg svarede på Berlingskes spørgsmål. Jeg mener ikke at rektor skal gå af. Jeg har ikke mistillid til rektor. Men jeg mener at det var et relevant spørgsmål. Jeg overvejede selvfølgelig om Berlingske var den rette til at undersøge det, og om metoden var rimelig, men tænkte at netop når bølgerne går højt og interesserne brydes er pressen vital, og at det er pressens ansvar at vælge sine metoder. Universitetet forhold er vigtige for samfundet omkring os. Jeg mener egentlig at en svarprocent på kun 20 kan tolkes som en kedelig blanding af ligegyldighed og arrogance.

Claus Emmeche
12. AUGUST 2011
Re: ”Ansvarsløs og skandaløs”

Det ville være særdeles uheldigt, hvis Jørn Vestergaards utilfredshed med redaktøren af Universitetsavisen fører til en strammere og mere topstyret linie og en reel indskrænkning af avisens journalistiske selvstændighed. I forvejen er der alt for få medier, der skriver kritisk om universiteterne.

Vi er på bloggen Forskningsfrihed? (se her) særdeles bekymrede, og bakker som daglige læsere og brugere af avisen fulgt op om Richard Bis­gaard.