8 millioner arkiveret lodret

DJ støtter et billedarkiv opbygget af midler fra Copydan. Arkivet beskrives i dag som »et sort hul«, der har slugt otte millioner kroner og kun udbetalt 258.000 kroner til rettighedshaverne. Alligevel fortsætter det.

DJ støtter et billedarkiv opbygget af midler fra Copydan. Arkivet beskrives i dag som »et sort hul«, der har slugt otte millioner kroner og kun udbetalt 258.000 kroner til rettighedshaverne. Alligevel fortsætter det.

NEGATIVT. Dansk Journalistforbund har gennem Copydan Billedkunst været med til at promovere og opbygge det økonomisk stærkt tvivlsomme billedarkiv Image2Use (I2U), der skulle sikre fotografer og illustratorer optimal fortjeneste på salget af deres værker.

Journalistens gennemgang af regnskaberne viser, at I2U siden 2000 fået tildelt op mod otte millioner kroner – men kun har formået at udbetale præcis 258.000 kroner til rettighedshaverne.

Morten W. Langer, chefredaktør på Økonomisk Ugebrev, har set på regnskaberne.
»Ud fra en forretningsmæssig betragtning burde aktiviteten lukkes ned hurtigst muligt. Pengene smides jo bare i et sort hul, uden at bestyrelse og personale gennem en længere årrække har evnet at løfte opgaven,« lyder hans dom.
Ude i frontleddet hos DJ-medlemmerne spores nærmest irritation.

Pressefotograf Jørn Stjerneklar har et par hundrede billeder i arkivet. Men han har aldrig solgt et eneste foto ad den vej.
»Når jeg sammenligner med, hvad jeg selv sælger, så er det helt latterligt.«

Pressefotograf Henning Joe Jensen har været med fra I2U's start i 2005 og havde på et tidspunkt 565 billeder i arkivet.
»Jeg har aldrig solgt et billede. Det undrer mig. Jeg dækker fra hverdagsliv til professionel sport.«

DJ:Fotografernes formand, Peter Thornvig, har været meget aktiv i opbyggelsen af I2U. Han erkender, at resultatet ikke er godt nok.
»Jeg er ikke stolt af, at projektet ikke har givet flere penge til medlemmerne, i forhold til den energi og det engagement mange trods alt har lagt i det.«

Men trods fiaskoen har I2U netop fået forlænget sin levetid med tre år. Morten W. Langer kan ikke se anledning til, at forretningen skulle forbedre sig.
»Ud fra det oplyste er der ingen grund til at tro, at der vil blive ændret på dette.«

BÅDE MORALSK OG ØKONOMISK er I2U støttet af DJ. I december 2001 udsendte DJ et brev til de fire grupper i forbundet, der arbejder med illustrationer, og fremhævede, at DJ har deltaget aktivt "i arbejdet med at skabe denne billeddatabase".

Og for at mobilisere medlemmerne yderligere beskrev DJ ligefrem I2U som en lovende forretningsidé: "Image2use er en billeddatabase, der ejes af rettighedshaverne. Det er ingen, der skal tjene på driften af databasen."
Rettighedshaverne stilles 70 procent af salgsprisen i udsigt.

DJ har også penge i klemme i forhold til I2U. I januar 2003 betalte DJ godt 10.000 kroner til en rundrejse i Danmark, hvor I2U skulle præsenteres for medlemmerne. I alle årene har DJ's Ophavsretfond desuden støttet projektet.
DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, forklarer, at han syntes, I2U lignede en god mulighed for at forsvare ophavsretten.

»Undervejs i projektet ændrede arkivbilledmarkedet sig imidlertid særdeles markant, samtidig med at projektet mødte modstand blandt en række andre aktører. Derfor har det forretningsmæssigt ikke været nogen succes,« siger formanden.

DET VÆKKER FORARGELSE hos en række DJ-medlemmer, at I2U har formøblet præcis 7,7 millioner kroner, hvoraf næsten to millioner er gået til en billedredaktør, uden at rettighedshaverne har fået det ventede udbytte. Det strider umiddelbart mod ordlyden fra DJ til medlemmerne i 2001, hvor det direkte understreges, at pengene "efter vedtægterne skal bruges til fremme af rettighedshavernes interesser".
»Med de tal, du præsenterer for mig, kan jeg sagtens blive forarget over, at der er brugt så mange penge på et projekt, der angiveligt er drevet så dårligt,« siger pressefotograf Claus Sjödin.

Også Jørn Stjerneklar er kritisk.
»Det er da helt utrolige tal! Det kan jeg ikke lide. Det lyder, som om der er nogle andre, der har tjent gode penge,« siger han og erklærer, at han selv burde havde været mere interesseret i regnskaberne.

Nogle pressefotografer synes, projektet har været omgærdet af en mistænkelig lukkethed.
»Jeg ved, at vi i debatten hos Pressefotografforbundet har spurgt efter præcise tal, men dem kunne vi aldrig få. Det forstår jeg så godt. Det her er en rigtig dårlig forretning,« siger Claus Sjödin.

Lars Lindskov, formand for Pressefotograferne, forstår godt både ærgrelsen og skuffelsen.
»Det har været ekstremt langsommeligt at få op at stå og rimeligt kostbart. Hvis det var rendt i gang før, var det blevet en større succes.«
Men han tror stadig på projektet.
»Det er vigtigt for, at fotografer og andre kan være et sikkert sted med ordnede forhold, der sikrer en ordentligt håndtering og handel.«

NÅR COPYDAN BILLEDKUNST siden 2000 har kunnet lade millionerne dryppe uden den store polemik, skyldes det primært, at ingen savner pengene – eller overhovedet kender til deres eksistens. Millionerne stammer fra en ophavsretspulje, hvor rettighedshaverne aldrig er blevet fundet. De er desuden blevet bevilget fra den ene bestyrelse – Copydan Billedkunst – til den anden – I2U – hvor flere personer går igen.

I Copydan Billedkunsts 10 mand store Råd sidder både Peter Thornvig og maleren Karin Meisl. Begge er varme fortalere for I2U – og begge har også sæde i billedarkivet I2U's bestyrelse.

Fødekæden illustreres bedst af dette citat fra I2U's årsrapport 2002:
"Til finansiering af det igangsatte udviklingsarbejde har fonden modtaget tilsagn fra Foreningen Copy-Dan, Billedkunst om dækning af de afholdte udgifter op til 2.000.000 kr."

Sammenfaldet falder flere pressefotografer for brystet.
»Der skal være en kontrol. Der er jo gået ren fagforening i den. Dét, vi som journalister ellers elsker at kritisere. Jeg er helt ærligt skuffet,« siger Jørn Stjerneklar.

Intet tyder på, at det er egen vinding, der har drevet bevillingerne. Tværtimod er det snarere en kollektiv euforisk pionerånd og lysten til at udfordre de privat drevne billedarkiver, der i alle årene har drevet arbejdet.
»Det er værd at fremhæve det nyskabende i at lave en base, der fungerede så flot. Kulturministeren åbnede den og var rigtig glad for den,« forklarer Karin Meisl.

MEN TRODS MINISTERENS GLÆDE er 7,7 millioner kroner bevilget fra to delvist sammenfaldende personkredse.
– Kan du godt forstå, hvis det udløser et løftet øjenbryn?
»Ja, hvis man ikke stoler på de valgte politikere, revisionen og den kontrol, Copydan har omkring beslutninger i Copydan, og det demokrati i Billedkunst, der til enhver tid har kunnet stoppe projektet,« siger Peter Thornvig, der understreger, at kun tre af bestyrelsesmedlemmerne i I2U også sidder i den 10 mand store bestyrelse i Copydan Billedkunst.

De syv andre kunne i princippet stemme imod. Alle bakkede dog 100 procent op hele vejen.
Karin Meisl afviser, at pengene kunne være kommet billedkunstnerne bedre til gode gennem direkte uddelinger.
»Pengene kan ikke fordeles individuelt eller kollektivt. Men vi kunne bruge dem til at vise, at billedmagernes ophavsret ikke forhindrer digital anvendelse. Og det har vi vist. Det er et værn for ophavsretten – og den er vigtigere end indtjeningen,« siger Karin Meisl.

Pengene kunne altså ikke bare være uddelt. Man skulle have et projekt, som kunne støttes.

IFØLGE DE CENTRALE AKTØRER i sagen er den økonomiske succes udeblevet, fordi de andre aktører i markedet modarbejdede arkivet. De eksisterende billedbureauer ville ikke bare finde sig i, at der kom en ny konkurrent og ændrede deres prispolitik. Desuden tog udviklingen af arkivet så lang tid – fem-seks år – at priserne på billeder på nettet generelt begyndte at styrtdykke. Samtidig var det dyrt at møde softwarebranchens genier.
Ingen internt i forløbet synes selv, de har lavet fejl undervejs.

»Jeg synes ikke, der er skurke i det her forløb,« svarer Peter Thornvig, der stadig finder, at I2U er en god idé.
»Man kan sige, vi både var for sent og for tidligt ude.«

I dag er ambitionerne skruet ned i I2U, der fremover kun er for de fire billedforeninger i DJ samt tre øvrige uden for DJ. Desuden ændres I2U fra billedbureau til et individuelt salgsværktøj. Der er afsat 480.000 kroner som tilskudsramme de næste tre år.
»Men vi er også parat til at lukke helt, hvis det viser sig at være løsningen,« siger Peter Thornvig.

Om Image2Use:
I2U – Image2Use – er et online-billedbureau skabt af billedkunstnernes egne organisationer.
I2U er finansieret af såkaldte uanbringelige følgemidler administreret af Copydan Billedkunst. Det er penge fra professionelt salg af billeder, hvor rettighedshaveren ikke er fundet.
De uanbringelige midler bruges normalt til informationsarbejde om ophavsret, men Kulturministeriet har godkendt anvendelsen til Image2Use.
Det er Copydan Billedkunsts Råd, der hvert år giver bevillingerne til I2U.
Flere af bestyrelsesmedlemmerne i Copydan Billedkunst sidder også i bestyrelsen hos I2U.

I2U – Økonomi
Journalisten har gennemgået regnskaberne fra 2002 – 2008. De cirka otte millioner bevilgede kroner samt 670.000 indtjente kroner er blevet brugt til:

  • Softwareudvikling: 2,8 millioner kroner
  • Drift, herunder løn: 5,5 millioner kroner
  • Udbetalt til rettighedshaverne: 258.000 kroner

 

Pressefotografernes erfaringer med Image2Use

Pressefotograf Claus Sjödin har godt 100 billeder i arkivet.
»Jeg har ikke solgt et eneste billede gennem arkivet. Men da det startede, virkede det som en god idé, et godt alternativ til andre billedarkiver.«

Pressefotograf Jørgen Flemming Petersen har 1.536 billeder i Image2Use og har været med fra starten i 2005.
»Jeg er på efterløn og har haft tid til at digitalisere hele mit arkiv. Men jeg sælger ikke mere end to om året gennem Image2Use.«

Pressefotograf Henrik Petit har i tre år haft 217 billeder i Image2Use og solgt tre i alt.
»De har lavet et godt stykke arbejde med at lave en hjemmeside, der fungerer. Den er selvhjulpen og enkel. Men det er et kæmpearbejde at skrive billedtekster, i forhold til hvor lille indtægt jeg har på Image2Use.«

0 Kommentarer