Tre ekstra kvinder sikrer kønsbalance i ekspertudvalg

DJ’s ekspertudvalg om fagenes fremtid har fået tilføjet tre ekstra medlemmer af gruppen, som alle er kvinder. ”Det har været vigtigt for os, at vi var dækket godt ind både fagligt, men også på køn,” siger Søren Schultz Jørgensen, der er konsulent for udvalget 

Dansk Journalistforbunds ekspertudvalg om fagenes fremtid blev i sidste uge præsenteret for forbundets hovedbestyrelse.

Men gruppens sammensætning med fem mænd og kun to kvinder blev kritiseret for at have en skæv kønsbalance af Merete Lindstrøm, der repræsenterer de studerende i hovedbestyrelsen.

DJ-formand Lars Werge oplyste, at der muligvis ville komme flere medlemmer af udvalget, fordi der var faglige områder, som var mangelfuldt dækket ind.

Nu er der så blevet tilføjet tre ekstra kvinder til ekspertudvalget om fagenes fremtid, så gruppen har 10 medlemmer og en helt lige kønsfordeling.

”Vi havde mange, der har stærke kompetencer på det digitale og det teknologiske felt. Men vi manglede kompetencer på andre felter, da vores arbejde skal dække et meget bredt felt. De områder har vi nu fået dækket ind, og gruppen er så godt sammensat, at man ikke skal forvente yderligere tilføjelser,” siger Søren Schultz Jørgensen, der er ansat af DJ som konsulent for udvalget.

Ekspertudvalget skal over de næste ni måneder analysere fremtiden for fagene inden for medier og kommunikation. Udvalgets fokus er digitalisering, automatisering og nye tendenser i fagene for at ruste DJ’s medlemmer til fremtidens arbejdsmarked.

De tre nye kvinder

De tre nye medlemmer af udvalget er Jannie Møller Hartley, lektor og studieleder i Journalistik på RUC, Anna Rørbæk, chef for kommunikation og public affairs i Børnefonden, samt Marchen Neel Gjertsen, politisk redaktør på Jyllands-Posten og formand for Folketingets Presseloge.

”Vi manglede en, der var tæt på det journalistfaglige på en af journalistuddannelserne. Desuden var der ingen i gruppen, der repræsenterede kommunikationsfaget og særligt det strategiske kommunikationsfelt, selv om flere af os har haft berøring med det. Dertil var det vigtigt at få en repræsentant for den politiske journalistik, fordi den er en del af kernen i publicismen,” siger Søren Schultz Jørgensen. 

Har tilføjelsen af tre kvinder til ekspertgruppen noget at gøre med, at der var kritik af gruppens kønssammensætning, da den blev præsenteret i DJ’s hovedbestyrelse?

”Nej, overhovedet ikke. Jeg anede ikke, at der har været kritik af det. Men både Troels Mylenberg og jeg samt de folk, vi har talt med i DJ, har været rørende enige om, at kønsfordelingen var skæv. Så det har været vigtigt for os, at vi var dækket godt ind både fagligt, men også på køn. Men jeg anede ikke, at der havde været kritik af det i DJ’s hovedbestyrelse. Men det er fint, at vi er flere øjne, der har set det samme problem,” siger Søren Schultz Jørgensen. 

Han påpeger, at opstartsfasen er blevet lidt udskudt og forsinket, fordi DJ har befundet sig i en form for undtagelsestilstand de seneste måneder, mens advokatundersøgelsen om anklager om sexchikane har stået på. 

”Hvad skal der blive af os?”

”Ekspertgruppens arbejde handler om den vigtigste problemstilling for vores branche. Alle mennesker i den publicistiske branche går næsten dagligt og spørger sig selv: Hvad skal der blive af os i fremtiden? Og hvad er det, vi skal kunne? Det er et svært, men rigtigt vigtigt arbejde, gruppen skal i gang med, som jeg håber kan sætte nogle refleksioner i gang rundt omkring i fagene og branchen,” siger Søren Schultz Jørgensen.  

”Det er ikke 10 kloge mennesker, der sidder i et lukket rum og finder de vise sten. Vi skal indhente rapporter, tendenser og analyser og have samtaler med folk fra fagene og branchen. Det er 10 kloge mennesker, der taler med omverdenen,” siger Søren Schultz Jørgensen. 

Ekspertudvalget skal arbejde uafhængigt af DJ’s politiske ledelse, og man har for nylig ansat Søren Schultz Jørgensen som konsulent for udvalget. Han er forsker, journalist og cand.scient.pol.

Udvalget kommer som opfølgning på en delegeretmødebeslutning fra april 2017 om, at DJ skal analysere fagenes fremtid.

Budgettet for udvalgsarbejdet er berammet til en million kroner, der skal gå til aflønning af udvalgsmedlemmer, projektansættelse af konsulent knyttet til udvalget samt formidling af arbejdet. Pengene tages fra DJ’s sikringsfond.

Ekspertudvalgets medlemmer

Formand: Troels Mylenberg – tidligere chefredaktør i Jysk Fynske Medier

Øvrige medlemmer

Louise Roug – redaktør, Huffington Post

Trine Nielsen – direktør for uddannelse og viden, DMJX

Claus Skytte – iværksætter, særlig viden i forhold til kunstig intelligens

Aske Kammer – adjunkt på IT-Universitetet, tidl. adjunkt i journalistik på SDU

Magnus Bjerg – digital projektleder, tv2.dk

Rasmus Ibfelt – kreativ direktør

Jannie Møller Hartley – lektor og studieleder i Journalistik på RUC

Anna Rørbæk – kommunikationschef i Børnefonden

Marchen Neel Gjertsen – politisk redaktør på Jyllands-Posten og formand for Folketingets Presseloge

0 Kommentarer