Tænketank skal gruble over ny klub for journalister

»Vores identitet som journalister i forbundet bliver mere og mere udvandet, jo mere forbundet breder sig,« siger journalist Rasmus Mark Pedersen. Han står i spidsen for ny DJ-tænketank, der skal drøfte, om journalister i DJ har brug for deres egen klub ligesom fx fotografer (Opdateret 10.06, 14.32)

»Vores identitet som journalister i forbundet bliver mere og mere udvandet, jo mere forbundet breder sig,« siger journalist Rasmus Mark Pedersen. Han står i spidsen for ny DJ-tænketank, der skal drøfte, om journalister i DJ har brug for deres egen klub ligesom fx fotografer (Opdateret 10.06, 14.32)Skal journalisterne have deres egen "klub" i Dansk Journalistforbund?

Det spørgsmål blev rejst på Fagligt Forum i april. Nu er arbejdet kommet så langt, at der er dannet en seksmands tænketank, sat et møde op og lagt en uofficiel deadline for et udspil.

På Fagligt Forum var der fra flere journalister fra klassiske mediearbejdspladser et klart ønske om en specialgruppe for netop dem, ligesom eksempelvis fotografer og kommunikatører har hver deres specialgruppe.

»Jeg har i den grad hørt et behov for en specialgruppe for journalisterne i forbundet. Dels for at tilgodese de interesser, journalisterne har i forhold til deres fagområde, men også for at de bliver ligestillet med de andre medlemsgrupper her,« sagde hovedbestyrelsesmedlem Didde Elnif fra talerstolen.

DJ-toppen støtter ny tænketank 

En af dem, der også talte klart for en specialgruppe for journalister, var tillidsrepræsentant på Radio24syv Rasmus Mark Pedersen.

Siden tog han initiativ til et uformelt møde med DJ-formand Mogens Blicher-Bjerregård. Her præsenterede Rasmus Mark Pedersen sin ide om en "tænketank". For en måned siden blev det vedtaget i DJ-ledelsen at afsætte 5000 kroner til gruppen, der skal gruble over spørgsmålet og komme med nogle klare anbefalinger. 

»Vi skal diskutere, om der er behov for at reformere DJ på en eller anden måde. Helt konkret er spørgsmålet: Har vi brug for et professionsnetværk for journalister eller ej? Hvis vi har, hvordan skal det så se ud?« siger Rasmus Mark Pedersen til journalisten.dk. 

Han har fået ansvaret for at sikre, at der kommer noget ud af mødet mellem de fem medlemmer af tænketanken.

»Det er mig, der har stået for at sætte tænketanken sammen. Jeg har spurgt mennesker, som jeg har opdaget gennem debatter, at jeg har en fælles, ikke nødvendigvis holdning, men frustration med – frustrationen over at miste identitet i forbundet. Andre har jeg fået anbefalet. Og så har vi en fælles baggrund, fordi vi alle faktisk arbejder som journalister,« siger Rasmus Mark Pedersen.

Fem medlemmer 

De fire andre medlemmer er:

Jette Aagaard, Berlingske Business
Maya Munksgaard, DR Syd
Cathrine Reinert, TV 2 Nyhederne
Allan Boye Thulstrup, Herning Folkeblad (og HB-medlem)

Den nye tænketank har første møde 14. november i Odense.

Har I en deadline?

»Vi har selv sat en deadline. Jeg regner med, at vi har noget, der ligner en rapport eller en anbefaling i rigtig god tid inden næste delegeretmøde, så vi kan få en fornuftig snak om det inden. Så kan debatten munde ud i et konkret forslag, der kan vedtages, hvis der er brug for det.«

"Alt er oppe at vende" 

Har du nogen anelse om, hvad I ender med at anbefale?

»Nej, vi tager hele diskussionen forfra: Hvilke problemer ser vi for journalister, der faktisk arbejder som journalister, i forbundet? Hvor er vi klemt på vores profession, vores faglighed? Hvor mangler vi DJ's opbakning? Bagefter ser vi på, hvordan vi kunne løse de problemer,« siger Rasmus Mark Pedersen.

»Intet er givet på forhånd, alt er oppe at vende. Grunden til, at vi overhovedet har sat os ned i denne her gruppe er, at nogle medlemmer mener, det er nødvendigt med en specialgruppe for journalister. men det kan også godt være, vi finder ud af, at det ikke er en god ide alligevel.«

Fokus på etik og troværdighed

Da debatten blev rejst under Fagligt Forum, spurgte Uffe Gardel (der nu er tillidsrepræsentant på Berlingske) i journalisten.dks debat:

"Hvad skal den egentlig lave, denne specialgruppe for journalister? De faglige og juridiske konsulenter vil stadig være ansat af forbundet. Overenskomsterne vil stadig blive forhandlet af tillidsfolkene og de faglige konsulenter, og de vil stadig skulle godkendes af forbundets hovedbestyrelse. Indsatsen for arbejdsløse ligger i forbundet og A-kassen. Kurser og efteruddannelse tager Update sig af. Så hvad er det lige en specialgruppe for journalister skal beskæftige sig med? Presseetik? Fint, men måske lige l underkanten til en specialgruppe?"

Men netop den journalistiske etik er ifølge Rasmus Mark Pedersen et af de områder, der bliver forsømt.

»Jeg mener, vores identitet som journalister i forbundet bliver mere og mere udvandet, jo mere forbundet breder sig ud. Jeg kan sagtens se en ide i, at man vokser, men jeg føler, at min identitet som journalist ikke er den, der bliver varetaget mest. Det er tænketanken et modtræk til.«

»Jeg mener, DJ kunne være langt skarpere i eksempelvis etiske spørgsmål og i forhold til den journalistiske troværdighed, når der kommer målinger, der viser, at det går ad helvede til. Det at være rendyrket journalist savner jeg støtte til i mit forbund,« siger Rasmus Mark Pedersen.

Tænketanken er som sagt nedsat med støtte fra DJ's ledelse. Næstformand Lars Werge skriver i en mail til journalisten.dk:

"Det er vores opfattelse, at pengene er givet godt ud, netop fordi 'kommissoriet' for gruppen er så åbent: De vil afsøge, om der er behov for et netværk eller ej."

Han fortsætter: 

"Hvis der er medlemmer – som disse eller andre – der føler frustration over DJ's udvikling og en deraf følgende manglende afspejling af deres identitetsfølelse, så er det helt på sin plads at afklare, om et netværk af denne eller anden karakter kan hjælpe på dette."

Han lægger vægt på, at initiativet er startet "nedefra".

"FU (Forretningsudvalget, red.) har bevilget pengene. Også ud fra en opfattelse af, at netværk og grupperinger gror bedst 'nedefra'. Hvis daglig forbundsledelse besluttede, at der skulle laves en gruppe for journalister i Dansk Journalistforbund, kunne det hurtigt få en uskøn tone i medlemmernes øren, tror jeg," skriver Lars Werge.

Også kommunikatørernes specialgruppe i DJ støtter i øvrigt ideen om en søstergruppe for journalister.

Rasmus Mark Pedersen efterlyser input og tanker, som den nye tænketank kan bruge i arbejdet. Du kan skrive til ham på r@smus.mp.

Opdateret 10.06: Kommentarer fra Lars Werge tilføjet

Opdateret kl. 14.32: Elisabet Svane er blevet fjernet fra listen over medlemmer i tænketanken, da hun ikke har tid til at være med i opstarten af projektet. 

3 Kommentarer

Lars Werge
9. NOVEMBER 2012
Re: Tænketank skal gruble over ny klub for journalister

Kære Anders,
FU fik en henvendelse fra Rasmus Mark Petersen, som i forlængelse af debatten på (den demokratisk funderede begivenhed) Fagligt Forum havde taget depechen og løbet lidt videre. FU mente, at det var et godt initiativ og bevilgede 5000 til det videre, afsøgende arbejde.
Der er ikke tale om, at DJ har 'udpeget en formand'. Jeg er sikker på, at den her artikel vil give Rasmus nogle henvendelser fra folk, der gerne vil være med.
Alt godt,
Lars

William Abrahamsen
9. NOVEMBER 2012
Re: Tænketank skal gruble over ny klub for journalister

Der er lidt navlepilleri over den tænketank - ville det ikke være en ide at tænketanken fokuserede på mere end bare Journalisten i DJ og kiggede på alle fagområderne, det er vel ikke kun journalisterne der føler sig misforståede... DJ er på sin vis udvandet med mange under sin paraply, og derfor skal man vel bruge en tænketank som den her til at overveje alles behov og ikke kun en lille elitær gruppering i forbundet...

Anders Svendsen
9. NOVEMBER 2012
Re: Tænketank skal gruble over ny klub for journalister

Det var da en spøjs måde at nedsætte en tænketank på. DJ giver 5000 kroner, udpeger åbenbart en formand, som så selv finder de rigtige mennesker.

Er det virkelig DJ's måde at føre medlemsdemokrati på?

Måske der er andre mennesker rundt i landet, som gerne vil give deres besyv med, men som ikke lige er en del af netværket omkring DJ.

mvh

Anders Svendsen