Hvem skal investere dine millioner?

DJ vil helst ikke investere strejkekassen i skattely, tobak, våben, porno eller presseundertrykkende lande. Nu indledes forhandlinger med fire selskaber, som kan investere millionerne – men ingen forventes at overholde alle etiske ønsker, fastslår DJ

Nej til skattely. Nej til tobak, alkohol, porno, spil og alle former for våben. Og nej til presseundertrykkende regimer som Tyrkiet og Mexico.

Sådan lyder ønskelisten fra Dansk Journalistforbund, når forbundets strejkepenge skal investeres. Det fremgik, da DJ sendte sine investeringer i udbud i november 2015.

Nu er der kommet fem tilbud, og det står klart, at forbundet næppe kan få alle ønsker opfyldt.

Fem vil investere dine millioner

DJ har sendt sine investeringer af strejkemidlerne og egenkapitalen i udbud for at stramme op på etikken. Det sker, efter at Journalisten i 2015 kunne fortælle, at forbundet i en årrække har investeret i selskaber med adresse i skattely. Der er ikke foregået noget ulovligt, men et flertal i DJ’s hovedbestyrelse har krævet investeringerne stoppet, fordi de er uetiske.

I går mandag fik hovedbestyrelsen så resultaterne af det nye udbud. Fem firmaer vil gerne forvalte millionerne.

Udbudsrapporten, som blandt andet rummer listen med ikke-ønskede områder som skattely, tobak og våben, er sendt til syv udvalgte forvaltere. To har valgt ikke at byde, ifølge DJ-ledelsen fordi de etiske krav er for høje.

Stor forskel på priserne

DJ-ledelsen fastslog over for hovedbestyrelsen, at man ikke forventer at få alle etiske ønsker opfyldt.

”Som vi talte om på forhånd, så findes der formentlig ikke nogen kapitalforvalter, som ville kunne opfylde alle krav og ønsker omkring de etisk ansvarlige investeringer,” lød det i materialet på mødet.

Alligevel er der stor forskel på de fem indkomne tilbud, ikke mindst på prisen.

Det dyreste tilbud koster 438.000 kroner årligt for at forvalte formuen. Det billigste tilbud koster 140.000 kroner.

Er 5 procent våben okay?

Der er også forskel på etikken. Fire af fem har tiltrådt FN’s UN PRI-register for etiske investeringer.

De såkaldte ”tærskelværdier”, som måler den maksimale del af de samlede investeringer, der ligger i ikke-ønskede sektorer, svinger fra 0 til 5 procent i tilbuddene.

»Spørgsmålet er, om vi på ingen måde vil have nogen former for investeringer i virksomheder, som producerer tobak, alkohol, voksenunderholdning og den slags? Eller om der gerne må være lidt med en tærskelværdi på for eksempel 5 procent,« sagde DJ-direktør Linda Garlov på mødet, da hun blev bedt om at forklare forskellene på de fem tilbud.

[[nid:34913]]

Nej til Tyrkiet, Mexico og Rusland står fast

Samtidig er det uklart, om forvalterne kan overholde kravene til, hvilke lande der ikke må investeres i. Her slog Linda Garlov dog fast, at de forvaltere, DJ vælger, skal kunne overholde DJ’s etiske krav.

»Vi har sagt, at der er nogle lande, som vi simpelthen ikke vil investere i. Der har vi spurgt, om de kan leve op til det, og det skal de kunne sige ja til,« sagde hun til hovedbestyrelsen.

I 2012 kunne Journalisten fortælle, at DJ investerede strejkemidler i lande som Tyrkiet, Mexico og Rusland, der ligger lavt i Reportere uden Grænsers pressefriheds-index. DJ besluttede herefter at trække pengene ud.

Selskaber er hemmelige

Da DJ er i forhandlinger, har Lars Werge bedt Journalisten undlade at skrive, hvilke forvaltere der har givet hvilke tilbud. Men hovedbestyrelsen udvalgte fire af de fem, som ledelsen nu vil forhandle videre med.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer kom med bemærkninger til forhandlingerne.

»Jeg vil opfordre til, at man i realitetsforhandlingerne lægger størst mulig vægt på ILO-konventionerne,« sagde Allan Boye Thulstrup med henvisning til den internationale arbejdsorganisation ILO’s konventioner om ordentlige arbejdsforhold.

Hellere overenskomst og alkohol

»Jeg vil hellere investere i et whisky-destilleri i Skotland, hvor alle har overenskomst, end jeg vil investere i et firma, der laver flåede tomater med afrikanske gæstearbejdere under dårlige forhold,« tilføjede Allan Boye Thulstrup.

Lars Werge kvitterede og sagde, at ILO-konventionerne vil være en del af forhandlingerne.

HB-medlem Peter Thornvig undrede sig over de store prisforskelle.

»Der er godt nok stor forskel på priserne. Det rejser altså spørgsmålet, om der er forskel på kvalitet og sikkerhed, når nogen kan forlange en så meget højere pris for at forvalte kapitalen,« sagde han.

 

Præciseret 20/1 kl. 9.02: Forklaringen på, at to forvaltere valgte ikke at byde på opgaven, er tilføjet. Formuleringen "To har vurderet, at det ikke var værd at byde på" er således erstattet af "To har valgt ikke at byde, ifølge DJ-ledelsen fordi de etiske krav er for høje".

4 Kommentarer

Andreas Marckmann Andreassen
20. JANUAR 2016
Kære Lars Lindskov

Kære Lars Lindskov

Tak for opmærksom læsning. Det fremgår ikke af artiklen, hvorfor to af de syv forvaltere har takket nej til at byde på opgaven. Du har ret i, at det med fordel kan fremgå. Ifølge DJ-ledelsens redegørelse til hovedbestyrelsen skyldes det, at de etiske krav er for høje. Det er hermed tilføjet. Jeg har samtidig omskrevet formuleringen "ikke værd at byde på" til det mere nøgterne "valgt ikke at byde".

Bedste hilsner
Andreas, Journalisten
Villy Dall, HB-medlem
19. JANUAR 2016
Præcis. Enig med Ida Sønderby
Præcis. Enig med Ida Sønderby Rosgaard.

DJ er nødt til at investere i acceptable pakker, for selv at forvalte bliver for dyrt, og man kan ikke købe sig til en hvilken som helst forvaltning.
Jeg synes sådan set, at ESG-reglerne er ok. Læs om dem her på wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental,_social_and_corporate_governance
Og så er det for mig fint, at vi ikke vil investere i de fem-seks såkaldte syndere, og det er også fint at have opmærksomheden på ILO.

Dertil vil jeg sige, at når nogle siger, at der ikke må investeres i fossile brændstoffer, tager de helt fejl af energisituationen.
Jeg har fulgt vedvarende energi (VE) siden 1986, og i 2001 gik udviklingen i meget høj grad i stå i Danmark som følge af regeringens finanslovsbeslutninger. Ikke meget er forbedret siden. Så, ja, Danmark er hægtet af, mens mange andre lande udvikler ny industrier.
Man må dog huske på, at selv om alle besluttede sig for at satse fuldgyldigt på VE fra og med i morgen, vil der alligevel gå 30-50 år, hvor vi er afhængige af fossile brændsler.
Det er derfor ikke til fordel for miljøet og klimaet at stoppe alle investeringer i f.eks. kulfyrede kraftværker. For det kommer til at betyde, at vi kommer til at køre videre med de meget forurenende, mens der ikke kommer ny og mindre forurenende til. Altså hovedet under armen ...

Vi har nu også besluttet, at ejendomsmarkedet skal indgå i overvejelserne, og det er fint - set over en årrække, som den type af investeringer jo bør ses over. Altså må også investeringsårrækken indgå i de etiske vurderinger.
Ida Sønderby Rosgaard
19. JANUAR 2016
Her gælder det godt nok om at
Her gælder det godt nok om at holde tungen lige i munden, ikke mindst når man som fagforening skal forrente andres - sine medlemmers - penge, for:

1. Hvornår bliver for stor fokus på økonomi for uetisk?

2. Og hvornår bliver for stor fokus på etik for uøkonomisk = økonomisk uansvarligt?
Lars Lindskov
19. JANUAR 2016
Kære Andreas

Kære Andreas
Hvor har du denne oplysning fra?:
"To har vurderet, at det ikke var værd at byde på."

Der var ganske rigtigt to, der ikke afgav tilbud, men det skyldes de ikke kunne opfylde de etiske krav - og det er jo noget ganske andet…..
mvh
Lars L