Hvem skal investere dine millioner?

DJ vil helst ikke investere strejkekassen i skattely, tobak, våben, porno eller presseundertrykkende lande. Nu indledes forhandlinger med fire selskaber, som kan investere millionerne – men ingen forventes at overholde alle etiske ønsker, fastslår DJ

Nej til skattely. Nej til tobak, alkohol, porno, spil og alle former for våben. Og nej til presseundertrykkende regimer som Tyrkiet og Mexico.

Sådan lyder ønskelisten fra Dansk Journalistforbund, når forbundets strejkepenge skal investeres. Det fremgik, da DJ sendte sine investeringer i udbud i november 2015.

Nu er der kommet fem tilbud, og det står klart, at forbundet næppe kan få alle ønsker opfyldt.

Fem vil investere dine millioner

DJ har sendt sine investeringer af strejkemidlerne og egenkapitalen i udbud for at stramme op på etikken. Det sker, efter at Journalisten i 2015 kunne fortælle, at forbundet i en årrække har investeret i selskaber med adresse i skattely. Der er ikke foregået noget ulovligt, men et flertal i DJ’s hovedbestyrelse har krævet investeringerne stoppet, fordi de er uetiske.

I går mandag fik hovedbestyrelsen så resultaterne af det nye udbud. Fem firmaer vil gerne forvalte millionerne.

Udbudsrapporten, som blandt andet rummer listen med ikke-ønskede områder som skattely, tobak og våben, er sendt til syv udvalgte forvaltere. To har valgt ikke at byde, ifølge DJ-ledelsen fordi de etiske krav er for høje.

Stor forskel på priserne

DJ-ledelsen fastslog over for hovedbestyrelsen, at man ikke forventer at få alle etiske ønsker opfyldt.

”Som vi talte om på forhånd, så findes der formentlig ikke nogen kapitalforvalter, som ville kunne opfylde alle krav og ønsker omkring de etisk ansvarlige investeringer,” lød det i materialet på mødet.

Alligevel er der stor forskel på de fem indkomne tilbud, ikke mindst på prisen.

Det dyreste tilbud koster 438.000 kroner årligt for at forvalte formuen. Det billigste tilbud koster 140.000 kroner.

Er 5 procent våben okay?

Der er også forskel på etikken. Fire af fem har tiltrådt FN’s UN PRI-register for etiske investeringer.

De såkaldte ”tærskelværdier”, som måler den maksimale del af de samlede investeringer, der ligger i ikke-ønskede sektorer, svinger fra 0 til 5 procent i tilbuddene.

»Spørgsmålet er, om vi på ingen måde vil have nogen former for investeringer i virksomheder, som producerer tobak, alkohol, voksenunderholdning og den slags? Eller om der gerne må være lidt med en tærskelværdi på for eksempel 5 procent,« sagde DJ-direktør Linda Garlov på mødet, da hun blev bedt om at forklare forskellene på de fem tilbud.

[[nid:34913]]

Nej til Tyrkiet, Mexico og Rusland står fast

Samtidig er det uklart, om forvalterne kan overholde kravene til, hvilke lande der ikke må investeres i. Her slog Linda Garlov dog fast, at de forvaltere, DJ vælger, skal kunne overholde DJ’s etiske krav.

»Vi har sagt, at der er nogle lande, som vi simpelthen ikke vil investere i. Der har vi spurgt, om de kan leve op til det, og det skal de kunne sige ja til,« sagde hun til hovedbestyrelsen.

I 2012 kunne Journalisten fortælle, at DJ investerede strejkemidler i lande som Tyrkiet, Mexico og Rusland, der ligger lavt i Reportere uden Grænsers pressefriheds-index. DJ besluttede herefter at trække pengene ud.

Selskaber er hemmelige

Da DJ er i forhandlinger, har Lars Werge bedt Journalisten undlade at skrive, hvilke forvaltere der har givet hvilke tilbud. Men hovedbestyrelsen udvalgte fire af de fem, som ledelsen nu vil forhandle videre med.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer kom med bemærkninger til forhandlingerne.

»Jeg vil opfordre til, at man i realitetsforhandlingerne lægger størst mulig vægt på ILO-konventionerne,« sagde Allan Boye Thulstrup med henvisning til den internationale arbejdsorganisation ILO’s konventioner om ordentlige arbejdsforhold.

Hellere overenskomst og alkohol

»Jeg vil hellere investere i et whisky-destilleri i Skotland, hvor alle har overenskomst, end jeg vil investere i et firma, der laver flåede tomater med afrikanske gæstearbejdere under dårlige forhold,« tilføjede Allan Boye Thulstrup.

Lars Werge kvitterede og sagde, at ILO-konventionerne vil være en del af forhandlingerne.

HB-medlem Peter Thornvig undrede sig over de store prisforskelle.

»Der er godt nok stor forskel på priserne. Det rejser altså spørgsmålet, om der er forskel på kvalitet og sikkerhed, når nogen kan forlange en så meget højere pris for at forvalte kapitalen,« sagde han.

 

Præciseret 20/1 kl. 9.02: Forklaringen på, at to forvaltere valgte ikke at byde på opgaven, er tilføjet. Formuleringen "To har vurderet, at det ikke var værd at byde på" er således erstattet af "To har valgt ikke at byde, ifølge DJ-ledelsen fordi de etiske krav er for høje".