DJ vil skifte pengepartnere for at styrke etikken

Dansk Journalistforbunds ledelse vil skifte de to mangeårige samarbejdspartnere Danske Capital og Nordea Invest ud med to nye for at styrke etikken i investeringerne. ”De to valgte kapitalforvaltere adskiller sig ved at have en klarere etisk profil,” lyder det. Nordea Invest afviser, at de er bagud på etik

I en årrække har Danske Capital og Nordea Invest investeret millioner af medlemskroner på vegne af Dansk Journalistforbund.

Men nu ønsker forbundet at afslutte samarbejdet. I stedet vil DJ’s ledelse indgå aftale med to andre forvaltere, SparInvest og GudmeRaaschou, for at højne etikken.

Der er tale om midler fra DJ’s strejkekasse samt fra egenkapitalen.

Det er formand Lars Werge og direktør Linda Garlov, som står bag forslaget om at skifte forvaltere. Forslaget fik bred opbakning på seneste hovedbestyrelsesmøde.

”De to valgte kapitalforvaltere adskiller sig ved at have en klarere etisk profil. Det er vores indtryk, at både Gudme Raaschou og SparInvest har stor erfaring med at sikre etiske investeringer for deres kunder. Danske Capital og Nordea arbejder også med etiske investeringer, men de er ikke nået så langt på området endnu,” lyder det i indstillingen fra Werge og Garlov.

Ikke ulovligt, men …

Forbundet vil skærpe etikken i sine investeringer. Det sker, efter at Journalisten sidste år kunne fortælle, at Danske Capital investerer et millionbeløb af DJ’s midler i hedgefonde med adresse på Guernsey, der ifølge eksperter er et kendt skattely.

Der er ikke foregået noget ulovligt, men kritikere mener, at det er uetisk at investere i selskaber i skattely, fordi man dermed legitimerer skattely. DJ’s hovedbestyrelse erklærede sig i august 2015 enig med kritikerne og besluttede, at DJ skal stoppe investeringer i skattely.

»Det vigtige er, at vi i hovedbestyrelsen sender et klart signal om, at vores penge skal investeres på en etisk forsvarlig måde,« sagde hovedbestyrelsesmedlem Allan Boye Thulstrup dengang.

[[nid:34913]]

To vindere af udbudsrunde

Det blev besluttet at sende investeringerne i udbud på ny, så man kunne tage et grundigt etisk tjek. Det endte med, at de to kapitalforvaltere samt SparInvest og GudmeRaaschou blev udvalgt til forhandlinger. Og nu har DJ så besluttet at vælge de to nye spillere.

Næste skridt er, at DJ-ledelsen skal forsøge at forhandle aftalen endeligt på plads med SparInvest og GudmeRaaschou.

Samtidig vil DJ ændre fordelingen mellem parterne. Lige nu investerer Danske Capital langt hovedparten af midlerne, mens Nordea Invest investerer en mindre del. SparInvest og GudmeRaaschou skal ligestilles, forklarede Lars Werge på hovedbestyrelsens sidste møde.

Nej til våben, tobak, alkohol, spil og porno

Her uddybede han også, at SparInvest og GudmeRaaschou vandt udbuddet, fordi de bedst kunne leve op til forbundets etiske ønskeliste. DJ har ikke kun ønsket at forbyde investeringer i skattely. I udbudsmaterialet har DJ også frabedt sig investeringer i alle former for våben, tobak, alkohol, pengespil og pornografi, ligesom der er krav til menneskerettigheder, miljøbeskyttelse og arbejdstagerrettigheder.

DJ ønsker heller ikke at investere i hverken obligationer eller virksomheder, som ikke er i EU-lande eller EFTA-lande, Australien, Canada, Japan, New Zealand eller USA.

Landelisten skyldes, at Journalisten for fire år siden kunne fortælle, at DJ investerede i obligationer i en række lande med ondt i pressefriheden, bl.a. Tyrkiet og Mexico. Også dengang reagerede forbundet ved at trække pengene ud.

De to udvalgte er tæt på

De to udvalgte forvaltere kommer ifølge Lars Werge tæt på at opfylde den etiske ønskeseddel.

GudmeRaaschou har ifølge indstillingen til hovedbestyrelsen nul-tolerance over for alle de ikke-ønskede sektorer. SparInvest har nul-tolerance for investeringer i produktionen af våben, alkohol, tobak og pornografi og max 5 procent tolerance ved investering i distribution af disse produkter. Samtidig har SparInvest nul-tolerance, når det gælder produktion af fossile brændstoffer.

Begge mulige samarbejdspartnere lover at overholde forbuddet mod investeringer i skattely, ligesom de begge har tiltrådt FN’s retningslinjer for etiske investeringer.

GudmeRaaschou er en afdeling under Lån og Spar Bank og har ifølge indstillingen mange faglige organisationer blandt deres kunder.

Nordea Invest: Det kan vi slet ikke genkende

Journalisten har været i kontakt med både Danske Capital og Nordea Invest. Ingen af de to fravalgte forvaltere ønsker at kommentere det konkrete kundeforhold.

Men Nordea Invest kan ikke genkende, at konkurrenterne skulle være længere fremme, når det kommer til at sikre etisk ansvarlige investeringer.

”Det kan vi slet ikke genkende – tværtimod mener vi, at vi er markedsledende på området. Derfor arbejder vi oftere med at påvirke de virksomheder, vi investerer i, end med eksklusion – selv om vi også har demonstreret vilje til at ekskludere virksomheder fra vores investeringer, når det er nødvendigt,” udtaler Eric Pedersen, direktør i Nordea Invest, i en mail via presseafdelingen.

Han fortsætter:

”Nordea Asset Management, som vi samarbejder med, har et af Nordens største in-house Responsible Investment-team – hvis ikke det største. Mig bekendt er Nordea også den eneste forvalter i Danmark, som har valgt ikke at outsource, men selv bruger de nødvendige ressourcer på selv at lave research og føre dialoger med virksomheder om ESG-forhold (forhold om Environment, Social and Governance). Sidste år gennemførte Nordea på dette grundlag dialoger med over 150 selskaber. Og resultaterne anvendes så af alle vore forvaltere, ikke bare i nogle specielle porteføljer,” lyder det fra Nordea Invests direktør.

1 Kommentar

Søren Jespersen
16. MARTS 2016
Er det første skridt i en
Er det første skridt i en liste over brancher og virksomheder, som journalister ikke kan lide? Hvordan kan fx Carlsberg fremadrettet være sikker på, at blive behandlet fair og objektivt af danske journalister, som nu har meldt ud, at alkohol er uetisk, og at DJ's penge er for fine til slags svineri? Det er noget af en slidske DJ er på vej ned ad, når føleri bliver en faktor.