DJØF bestormet med protestmails mod skattely

En artikel i Journalisten har fået 250 aktivister til at skrive til DJØF og opfordre til at tage afstand fra skattely: ”DJØF er med til at legitimere skattely via sine investeringer og udmelding om, at det er OK, så længe det er lovligt," mener Mellemfolkeligt Samvirke. DJØF står fast

DJØF er ikke principielt imod at investere i selskaber i skattely, så længe de ikke foretager sig noget ulovligt. Det fastslog DJØF-direktør Mogens Kring Rasmussen i et interview med Journalisten i slut september.

Men det har ført til en storm af henvendelser fra aktivister, herunder medlemmer, som opfordrer DJØF til at tage afstand fra skattely.

Dansk Journalistforbund har i en årrække investeret millioner i hedgefonde på Guernsey, som ifølge eksperter er et kendt skattely. Efter at Journalisten har beskrevet investeringerne, besluttede hovedbestyrelsen i august at stoppe dem.

DJ har ikke gjort noget ulovligt, men kritikere mener, at det er uetisk at investere i skattely.

»Når man investerer i fonde eller virksomheder, som ligger i skattely som Guernsey, så er man med til at legitimere dem,« som kampagnechef i hjælpeorganisationen IBIS Lars Koch har sagt til Journalisten.

Mellemfolkeligt Samvirke bag kampagnen

En anden kritiker af skattely er Mellemfolkeligt Samvirke. Det er også her, langt de fleste kritiske henvendelser til DJØF stammer fra.

Det fortæller kampagnekoordinator Maja Andersen. Hun er selv DJØF-medlem.

Maja Andersen fortæller, at Mellemfolkeligt Samvirke læste DJØF’s holdning til skattely på journalisten.dk og besluttede at gøre noget ved det. Derfor har udviklingsorganisationen sat en kampagne-hjemmeside op, hvor de beskriver DJØF’s holdning, og hvorfor Mellemfolkeligt Samvirke er uenige.

”DJØF er med til at legitimere skattely via sine investeringer og udmelding om, at det er OK, så længe det er lovligt. Men det er ikke OK, fordi brugen af skattely hvert år koster statskasserne i Danmark og ikke mindst udviklingslandene milliarder af kroner i tabte skatteindtægter. Skattely udhuler velfærden og er med til at skabe fattigdom og øge uligheden i verden,” lyder det.

DJØF-medlemmer i fælles protest

Hjemmesiden er en del af Mellemfolkeligt Samvirkes ”DK mod skattely”-kampagne.

En gruppe medarbejdere i Mellemfolkeligt Samvirke, som alle er medlemmer af DJØF, har samtidig taget et gruppefoto til kampagnesiden, hvor de tager afstand fra skattely.

Kampagnesiden opfordrer interesserede røster til at skrive direkte til DJØF-direktør Mogens Kring Rasmussen og opfordre ham til at lægge linjen om.

250 protestmails

Maja Andersen fortæller, at cirka 250 personer har sendt en mail enten til DJØF eller til direktøren via kampagnesiden.

»Vi er imod skattely, fordi det skader både velfærden og udviklingslandene. Vi opfordrer til, at man som borger selv tager fat, hvor man kan. Derfor besluttede vi at træde til, da en kollega delte jeres artikel her i huset.«

Hun mener ikke, lovgivningen i dag er god nok til at løse problemerne med skattely. Derfor er hun uenig med Mogens Kring Rasmussen i, at investeringerne er okay, fordi de ikke er ulovlige.

»Lovgivningen fungerer ikke, og derfor er der brug for at tage moralsk stilling. Det er især vigtigt som fagforening at tage aktivt stilling og vise samfundssind,« siger Maja Andersen.

Hun fortæller, at det især faldt hende og andre DJØF-medlemmer i huset for brystet, at Mogens Kring Rasmussen fortalte til Journalisten, at ingen medlemmer endnu har klaget over forbundets holdning.

»Vi tænkte, at vi nok godt kunne finde nogen, som synes, skattely er et problem,« siger Maja Andersen.

DJØF: Kun fire genuine henvendelser

Mogens Kring Rasmussen bekræfter, at både han og DJØF har fået mange henvendelser efter Journalistens artikel.

»Vi har fået fire genuine henvendelser fra navngivne medlemmer, som har skrevet og stillet kritiske spørgsmål. De har fået hver sit personlige svar. Så har vi fundet knapt hundrede henvendelser i spamfilteret, som er sendt fra en mailrobot. Der kan have været en del flere, som vi ikke har fundet i vores filtre. De er som nævnt helt enslydende, og vi kan ikke undersøge, om de alle er fra medlemmer; men de har fået enslydende svar,« fortæller han.

DJØF har også fået henvendelser via de sociale medier, blandt andet Twitter.

DJØF står fast

Mogens Kring Rasmussen oplyser, at DJØF’s bestyrelse er orienteret om de mange henvendelser, men at DJØF’s holdning til spørgsmålet er uændret.

»Vi er glade for interessen, men vi placerer de penge, vi har, efter de samme etiske standarder, som vores egen pensionskasse og – mig bekendt – også de øvrige arbejdsmarkedspensionskasser anvender. Vi har tillid til pensionskassens etiske standarder og ønsker ikke at bruge medlemmernes penge på at opbygge en parallel ekspertise til vurdering af alle de investeringer, man med rette eller urette kan hævde er uacceptable,« siger direktøren.

Han har ikke været overrasket over de mange reaktioner.

»Nej, for de fleste mennesker synes, at spekulation via skattely er forkert og kan underminere samfundsøkonomien. Spørgsmålet er bare, hvor grænsen går, og hvordan man for konkrete investeringer og virksomheder afklarer, om der er tale om skattely. Det er et meget komplekst problem, som også behandles i Rådet for Større Samfundsansvar, uden at man endnu har fundet en holdning til, hvordan man skal stille sig til spørgsmålet. Så vi læner os fortsat op  ad de retningslinjer og den praksis, som langt de fleste investerer efter,« forklarer Mogens Kring Rasmussen.

MS roser DJ

Maja Andersen ærgrer sig over, at DJØF står fast. Hun roser samtidig Dansk Journalistforbund for at droppe sine investeringer i skattely, efter at man er blevet opmærksomme på dem.

»Det er virkelig et område, hvor fagbevægelsen kan være en vigtig stemme som meningsdanner. Hvis vi skal flytte lovgivningen, så har vi brug for, at nogen melder klart ud og går forrest. Det må være vigtigt for en fagforening ikke at investere i noget, som nedbryder velfærdssamfundet,« siger hun.

1 Kommentar

Finn Arne Hansen
25. NOVEMBER 2015
Rart at høre en fornufrig
Rart at høre en fornuftig forbundsdirektør stå fast - på fornuft. Rystende, at vor HB, der intet aner om investeringer, lader sig manipulere af en bladredaktion og en ligegyldig miniorganisation. Det kommer til at koste os medlemmer millioner af tabte kroner. Vil HB-flertallet betale dem af egne lommer? Og være venlige at forklare, hvornår et land er et skattely. Danmark har f.eks. i årtier været skattely for store, internationale koncerner. Og hvorfor er en fond, der spekulerer i faldende kurser, slemmere end en, der gør det modsatte?
Indse dog, at I har fejlet. Stort.