Historisk dom om kildebeskyttelse

Tysk journalist får medhold af Menneskeretsdomstol i sag mod Belgien.

Tysk journalist får medhold af Menneskeretsdomstol i sag mod Belgien.

Kildebeskyttelsen er hævet over, om kildernes har gjort noget ulovligt eller ej.

Det konkluderer Den Europæiske Menneskeretsdomstol i en ny dom, som kender Belgien og indirekte EU skyldige i overtrædelse af Den Europæiske Menneskeretskonventions paragraf 10 om ytrings- og pressefrihed.

Det var journalist ved det tyske magasin Stern, Hans Martin Tillack, som rejste sagen for Menneskeretsdomstolen, efter at de belgiske myndigheder i marts 2004 ransagde hans kontor og bopæl i Bruxelles og beslaglagde blandt andet to pc'er, fire mobiltelefoner og 16 kasser med dokumenter.

Hensigten var at finde frem til de kilder i EU's antibedrageriafdeling, OLAF, som i 2002 havde leveret oplysninger til den tyske journalist om visse uregelmæssighder i EU Kommissionen.

Det er ikke første gang, Den Europæiske Menneskeretsdomstol slår fast, at kildebeskyttelsen hører med til presse- og ytringsfriheden. Men i denne sag havde OLAF forsøgt at omgå kildebeskyttelsen ved at indgive anmedelse om korruption på baggrund af rygter om, at Hans Martin Tillack skulle have betalt 8.000 euro for oplysningerne.

Menneskeretsdomstolen understreger, at anmeldelsen om korruption og den efterfølgende ransagelse alene bygger på løse rygter, som aldrig er blevet bekræftet.

Anmeldelsen er derfor ikke tilstrækkeligt til at berettige et indgreb, »som tydeligvis alene har til hensigt at afsløre kilderne til lækage af fortrolige oplysninger i EU«, som det hedder i dommen.

»I denne sag er der tale om et groft forsøg fra EU's side på at omgå grundlæggende retsprincipper. Det er en meget nyttig afgørelse, der supplerer tidligere afgørelser, også fra EU-domstolen om, at kildebeskyttelse er en vigtig del af pressefriheden«, fastslår afdelingsforstander i informations- og forvaltningsret på Journalisthøjskolen, cand.jur. Oluf Jørgensen.

Derimod vil dommen ikke få afgørende betydning i Danmark, hvor både retsplejeloven og retspraksis garanterer kildebeskyttelsen, vurderer Oluf Jørgensen.

0 Kommentarer