Har de brevet?

Skattesagskommissionen har politianmeldt, at et ’anonymt brev’ er lækket til Politiken og Berlingske Tidende. Men begge avisers journalister nægter at svare på, om de faktisk har brevet

”En bombe”, lyder det fra de politiske kommentatorer om det anonyme brev, der angiveligt skulle have fået Skattesagskommissionen til at udskyde de planlagte afhøringer.

Onsdag tog sagen yderligere en drejning, da kommissionen valgte at politianmelde det ’læk’, der førte til artikler i Politiken og Berlingske Tidende om det anonyme brev.

I politianmeldelsen hedder det, at ”efter den efterfølgende medieomtale, herunder bl.a. indholdet af dagens artikler i Berlingske og Politiken, der vedhæftes, er der efter kommissionens opfattelse rimelig formodning om, at en eller flere af bisidderne har overtrådt deres tavshedspligt eller har overtrådt det meddelte pålæg".

Artiklerne i Politiken og Berlingske fortæller imidlertid kun, at brevet findes, og at det belaster Venstre-politikerne Troels Lund-Poulsen, Peter Christensen og Lars Løkke Rasmussen. Der refereres eller citeres ikke direkte, hvad der står i brevet.

Det er således et åbent spørgsmål, om de to journalister reelt har modtaget brevet, og det spørgsmål vil de ikke selv hjælpe til at besvare.

»Da det nu er blevet en politisag, tror jeg, jeg skal være høflig over for mine kilder og nøjes med at sige, at det har jeg ingen kommentarer til,« lyder det således fra Lars Nørgaard Pedersen, der skrev artiklen i Berlingske Tidende.

Men kan du omvendt afkræfte, at du har brevet?

»Det er jo det samme spørgsmål. Jeg vil normalt altid gerne være åben, men her er jeg nødt til at gøre en undtagelse,« siger han.

Præcis det samme svar kommer fra Bo Maltesen, Politiken:

»Det vil jeg venligt, men bestemt afvise at svare på,« siger han.

Lækage kan være lovlig

Mediejurist Oluf Jørgensen fra DMJX slår fast, at journalisterne ikke gør noget ulovligt ved at skrive om det anonyme brev. Til gengæld kan det være en ulovlig handling, hvis for eksempel en af bisidderne har fortalt journalister om brevet – også selv om der kun er tale om, at kilden har omtalt brevets eksistens.

»Det vil stadig være et brud på tavshedspligten. Men hvis der ikke er blevet sagt andet, end at brevet findes, er det naturligvis ikke så ”slemt”, som hvis brevet er blevet videresendt,« siger Oluf Jørgensen.

Han indskyder dog, at lækagen ikke nødvendigvis er ulovlig.

»Der er et generelt forbehold i straffeloven om, at tavshedspligten ikke gælder, hvis man handler i berettiget varetagelse af åbenbar almen interesse og andres tarv. Her kan der godt argumenteres for åbenbar almen interesse i at få offentligheden informeret om den her sag. Så kommer der en straffesag, vil den bestemmelse nok komme i spil.«

 

2 Kommentarer

kirsten erlendsson
25. SEPTEMBER 2013
Efterhånden interessant at få
Efterhånden interessant at få afklaret, hvornår der er tale om whistleblower og hvornår der er tale om ulovlig lækage af oplysninger, som myndigheder og magthavere ikke er interesserede i, at offentligheden får del i. Her er der udsigt til, at kommissionen ikke kommer frem til det af regeringen ønskede resultat, og vips dukker et meget vigtigt, anonymt brev op, som ingen må vide noget om - heller ikke dem, der anklages. Og så kan der gå heksejagt i mediecirkusset igen.
Steen Ole Rasmussen
25. SEPTEMBER 2013
Ritzau skriver som om, at
Ritzau skriver som om, at politiet nu ser det som sin opgave at finde den, der har afsendt brevet til kommissionen!
Og alle er mere opmærksomme på, hvem der så har lækket det videre til pressen, end på indholdet.
Besynderligt, at man ikke interesserer sig mere for selve bomben under Venstretoppen, eller også bunder det i bevidst forglemmelse i forhold det, at samtlige medier begik kollektivt karakterselvmord med deres deltagelse i forsøget på at begå justitsmord på den daværende oppositionsleder, Helle Thorning i sommeren 2010, under kyndig ledelse af venstreløverne i den daværende regering, og med grundlag i skatteministeriet forsøg på at få Thorning fældet.
Pinligt, at man interesserer sig mere for det evt. kriminelle i at give kommissionen og især formanden for kommissionen, hvad man ikke ønskede, nemlig for kommissionen forpligtende og fældende beviser for venstretoppens delagtighed, end i at få skovlen under de tiltalte.
Der er noget råddent i kongedømmet!

http://www.information.dk/comment/764077#comment-764077