Arnfeldt vil have lækagesigtelse skrottet

Sigtelsen af Peter Arnfeldt for at forsøge at lække Helle Thorning-Schmidts skattepapirer kan ikke begrundes, og derfor bør den droppes, siger hans advokat Henrik Stagetorn

Københavns Politi vil snarest få en henvendelse fra spindoktor Peter Arnfeldt via hans advokat med opfordring til at droppe sigtelsen i lækagesagen.

Det skriver Politiken i dag.

Peter Arnfeldt var særlig rådgiver for daværende skatteminister Troels Lund Poulsen (V). Begge spiller centrale roller i den sag, der nu undersøges af skattesagskommissionen.

Efter afslutning af første sæsons afhøringer opfordrer Peter Arnfeldts advokat Henrik Stagetorn nu til, at politiet dropper sigtelsen mod Arnfeldt for at have forsøgt at lække Helle Thorning-Schmidts private skatteoplysninger.

»Vi har ikke set og hørt noget i kommissionens afhøringer, der kan begrunde sigtelsen, og derfor bør den opgives,« siger Henrik Stagetorn til Politiken.

Københavns Politi mener dog, at det er for tidligt at tage stilling til, om sigtelsen skal opretholdes.

»Det er for tidligt at sige, om vi kan afgøre nu, om der skal rejses tiltale, eller om vi må vente, til kommissionens beretning foreligger. Vi har fulgt med i kommissionens afhøringer, men kommissionen har en del materiale, som vi ikke har adgang til. Og vi må vurdere, om vi skal vente på, at det lægges frem i beretningen,« siger advokaturchef i Københavns Politi Dorit Borgaard til Politiken.

Kommissionen regner med at aflevere en rapport om sagen til marts næste år.

Kommissionen har dels til opgave at undersøge lækagen af Helle Thorning-Schmidts og hendes mand Stephen Kinnocks private skatteoplysninger, dels at undersøge, om der er sket magtfordrejning i sagsbehandling af parrets skattesag.

En magtfordrejning kan være sket, hvis Skatteministeriet har forsøgt at påvirke Skat Københavns sagsbehandling.

Skattesagen begyndte den 23. juni 2010, da BT skrev, at Helle Thorning-Schmidts mand, Stephen Kinnock, var i skattely i Schweiz.

Senere afgjorde Skat København sagen til Kinnocks fordel. Kort før valget i 2011 bragte BT oplysninger fra Skat Københavns afgørelse.

Spindoktor Peter Arnfeldt er den eneste sigtede i sagen.

Dorit Borgaard siger til Politiken, at Københavns Politi generelt »ikke finder grundlag for at rejse yderligere sigtelser, før kommissionsberetningen foreligger«.

0 Kommentarer