Arbejdsnedlæggelse

Flere afdelinger i DR nedlægger arbejdet efter fyringsrunde

En række medarbejdere i DR, Kultur, Børn og Unge har nedlagt arbejdet

Tre afdelinger under DR Kultur, Børn og Unge har nedlagt arbejdet.

Det oplyser flere kilder til Journalisten.

I en udtalelse til ledelsen skriver medarbejderne, at der er ”slået alvorlige skår i tilliden til ledelsen og dens mulighed for at sikre fremtiden for hele organisationen”.

”Ikke mindst den manglende forudsigelighed og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne gør det vanskeligt for os at bevare tilliden til, at DR’s øverste ledelse evner at sikre DR’s kvalitet, økonomi og arbejdsforhold,” skriver medarbejderne i afdelingerne Kultur og Debat Lyd, Bred Kultur og Fakta og Specialiseret Kultur og Tro i udtalelsen.

Læs hele udtalelsen fra medarbejderne

”Efter dagens meddelelser om opsigelser har medarbejdere i afdelingerne Kultur og Debat Lyd, Bred Kultur og Fakta og Specialiseret Kultur og Tro været samlet og har med et overvældende flertal besluttet at nedlægge arbejdet, og udtaler i den anledning:

Der er slået alvorlige skår i tilliden til ledelsen og dens mulighed for at sikre fremtiden for hele organisationen. Ikke mindst den manglende forudsigelighed og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne gør det vanskeligt for os at bevare tilliden til, at DRs øverste ledelse evner at sikre DRs kvalitet, økonomi og arbejdsforhold.

Vi har oplevet fyringsrunder og omstruktureringer tidligere, og hver gang er huset blevet erfaringer og ressourcer fattigere. Det er ikke alene tabet af dygtige, engagerede kolleger og helt særlige fagligheder, der forsvinder denne gang. Der er noget større på spil.

Ledelsen har med omorganiseringen i efteråret 2021 og nu afskedigelser skabt udtalt utryghed blandt DRs vigtigste ressource: Medarbejderne. Der er både strukturel og psykologisk utryghed og dertil mistillid til ledelsen. Midt i kampen med omorganiseringer og diffuse løfter om udvikling, oplever vi nu ikke alene at miste dygtige kolleger, men også uforståelige omskrivninger af sproget, når I siger, at det ikke er ”fyringer”, men ”omprioriteringer” og uforudsete, men nødvendige ”tilpasninger”.

For os, der faktisk producerer det indhold, DR skal levere til danskerne, føles det nu ret meget som fyringer i kølvandet på en omstrukturering.

Der ligger et kæmpe arbejde i at opbygge den ånd, det mod og den gensidige tillid, som skal være til stede i en skattefinansieret, kulturbærende virksomhed som DR. Og den tillid er det umuligt for os at mobilisere i dag. Derfor nedlægger vi arbejdet og har aftalt at mødes igen onsdag morgen til videre drøftelser.”

Arbejdsnedlæggelsen kommer i kølvandet på sindedagen, der blev afholdt og afsluttet tidligere i dag, hvor DR’s ledelse har givet de berørte medarbejdere besked om, hvem de har i sinde at fyre og at flytte til andre stillinger.

Liveprogrammer udgår

Arbejdsnedlæggelsen betyder blandt andet, at ’P1 Debat’, der skulle sendes live klokken 12.15 og 18.05, ikke sender som planlagt. Det samme er tilfældet med ’Kulturen’, der normalt sendes klokken 14-16.

Fyringsrunden skyldes DR’s digitale strategi, der betyder, at public service-institutionen i den kommende tid vil bruge pengene anderledes ved at prioritere udviklingen af platformene DR Lyd og DR TV, og i den forbindelse vil der være færre penge til indholds- og programproduktion.

Det har vakt bred kritik blandt medarbejderne i DR, at der skulle fyres i forbindelse med den digitale strategi. Flere medarbejdergrupper har op til i dag sendt udtalelser til ledelsen, hvor de udtrykker både mistillid, chok og skuffelse over fyringerne, eftersom DR-generaldirektør Maria Rørbye Rønn sidste år sagde, at der ikke ville komme fyringer i kølvandet på præsentationen af den digitale strategi.

Fyringerne rammer i DR Nyheder, hvor der efter planen skal afskediges 20-25 medarbejdere, og i DR Kultur, Børn og Unge, hvor 40-45 medarbejdere skal afskediges. Samlet skal der nedlægges op mod 100 stillinger i DR i forbindelse med fyringsrunden.

I DR Nyheder er antallet af fyringer blevet nedbragt til 14 ”på grund af diverse løsninger i sidste uge”. Det fremgår af en intern mail, som underdirektør Anders Kern Boje har sendt ud til medarbejderne.

DR’s ledelse vil klokken 15 holde stormøde med medarbejderne.

0 Kommentarer

Læs også

Fyringsrunde

DR-distrikter stemmer i med hård kritik af journalist-fyringer

05. SEPTEMBER 2022
Fyringsrunde

DR-medarbejdere er ”chokerede, rystede og skuffede”

02. SEPTEMBER 2022
FYRINGSRUNDE

DR-ansatte anklager ledelsen for løftebrud: ”Tilliden er helt i bund”

31. AUGUST 2022
DR

Maria Rørbye Rønn afviste sidste år en fyringsrunde: ”Jeg har været åben og ærlig”

30. AUGUST 2022