FYRINGSRUNDE

DR-ansatte anklager ledelsen for løftebrud: ”Tilliden er helt i bund”

DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, udtalte sidste år, at der ikke ville komme fyringer i forbindelse med digitaliseringsstrategien. Nu skal op mod 100 stillinger nedlægges

Tilliden til DR’s direktion er helt i bund.

Sådan lyder det i en udtalelse, som DR’s medarbejdere i Aarhus, der dækker over medarbejdere i både DR Nyheder, DR Kultur, Børn og Unge, DR Sporten samt DR Østjylland, netop har sendt til DR’s ledelse og bestyrelse.

Udtalelsen kommer, efter at medarbejderne i DR Nyheder og DR Kultur, Børn og Unge i går fik besked om, at op imod 100 stillinger i de to store direktørområder skal nedlægges i forbindelse med udmøntningen af den digitale strategi, DR har lagt.

Det betyder, at 60-70 medarbejdere bliver fyret. Et antal, som fællestillidsrepræsentant Henrik Friis Vilmar kalder ’overraskende stort’.

Med det løftebrud er tilliden til direktionen helt i bund – det håber vi, DR’s bestyrelse forholder sig til.
Medarbejdergruppen i DR Aarhus

DR-medarbejderne i Aarhus hæfter sig i udtalelsen ved, at DR’s generaldirektør sidste år sagde, at ”der er ikke afskedigelser af medarbejdere i kølvandet på det”, efter at strategien frem mod 2025 blev præsenteret. Det er et budskab, som direktionen ifølge udtalelsen har gentaget flere gange over for medarbejderne.

”Men nu kan vi konstatere, at den store udviklingsplan reelt set er en afviklingsplan af DR’s journalistiske indhold, hvor op imod 100 journalistiske stillinger skal nedlægges og medfører massefyringer,” skriver medarbejderne i udtalelsen og tilføjer:

”Med det løftebrud er tilliden til direktionen helt i bund – det håber vi, DR’s bestyrelse forholder sig til.”

Advarer om konsekvenser ved tillidsbrud

Medarbejderne i DR Aarhus beskriver i udtalelsen, at de er chokerede over udviklingen og udsigten til massefyringer, og at medarbejdere potentielt skal flyttes fra den ene ende af landet til den anden.

Den såkaldte sindedag – den dag, hvor DR’s ledelse giver de berørte medarbejdere besked om, at de har i sinde at fyre dem – er den 6. september.

Hvordan kan vi stole på vores ledelse næste gang, der skal implementeres store ændringer i DR?
Medarbejdergruppen i DR Aarhus

Medarbejderne i DR Aarhus forventer som minimum, at DR’s ledelse ”kraftigt nedbringer antallet af både fyringer og flytninger af medarbejdere”, og at det foregår i åbent samråd med tillidsrepræsentanterne.

”Vi vil på det kraftigste protestere mod planerne om den forestående fyringsrunde og appellerer indtrængende direktionen om en anden løsning. Hvis den forestående fyringsrunde bliver gennemført som planlagt, er der tale om et tillidsbrud, som risikerer at få store konsekvenser for medarbejdernes lyst og evne til at samarbejde med ledelsen både på kort og langt sigt.”

”Hvordan kan vi stole på vores ledelse, næste gang der skal implementeres store ændringer i DR?,” lyder det i udtalelsen.

Generaldirektør har ikke holdt noget skjult

DR’s generaldirektør udtalte i går til Journalisten, at hun ikke har holdt noget skjult i forbindelse med den digitale strategi.

Når hun ved fremlæggelsen af den digitale plan sidste år afviste afskedigelser, var det for, at medarbejderne kunne fokusere på den forestående forandringsproces, og fordi det var sådan, landet lå på daværende tidspunkt.

”Dengang gjorde jeg meget ud af, at der ikke ventede medarbejderne en sindedag den dag, så alle kunne lytte til, hvad der foregik,” sagde hun i går.

Alligevel står medarbejderne i DR Aarhus tilbage med en følelse af at være blevet ført bag lyset:

”Vi mener, at DR’s DNA er tillid, troværdighed og høj journalistisk kvalitet – men når ledelsen bryder selv simple løfter, frygter vi, hvilken tilstand DR efterlades i fremadrettet for både medarbejdere og DR’s brugere,” slutter udtalelsen.

Fyringsrunden skyldes, at DR i fremtiden vil fokusere på det digitale og i den forbindelse udvikle på tjenester som DR TV og DR Lyd, og i den forbindelse vil der være færre penge til indholds- og programproduktion.

 

 

0 Kommentarer