Fyringsrunde

DR nedlægger 90 stillinger

49 stillinger vil blive nedlagt i DR Nyheder, og 40-45 vil blive nedlagt i DR Kultur, Børn og Unge

49 stillinger i DR Nyheder vil blive nedlagt, og 20-25 medarbejdere i nyhedsafdelingen vil i den forbindelse blive afskediget.

Det har medarbejderne i DR Nyheder netop fået at vide på et stormøde om ’aktuelle udfordringer ved den digitale omstilling’, som har konsekvenser for afdelingerne.

Også medarbejderne i DR Kultur, Børn og Unge er samlet til stormøde med deres områdedirektør, Henrik Bo Nielsen. Her vil 40-45 medarbejdere blive afskediget.

Sindedagen vil finde sted 6. september. Det er den dag, hvor ledelsen giver besked til medarbejderne om, at de har i sinde at afskedige dem.

Det oplyser flere kilder til Journalisten.

I en mail sendt til medarbejderne i DR Nyheder, som Journalisten har set, skriver nyhedsdirektør Sandy French, at hun for nuværende ikke kan gå i detaljer med, hvordan DR Nyheder skal tilpasses. De tilpasninger vil blive præsenteret om eftermiddagen den 6. september.

Færre penge til indhold og programmer

Nyhedsdirektør Sandy French har ifølge Journalistens kilder forklaret, at DR i fremtiden vil investere mere i DR Lyd og DR TV, hvilket kræver en omprioritering af DR’s midler. Det vil betyde færre penge til indholds- og programproduktion.

Samtidig vil DR få brug for flere digitale designere, flere kodere og it-udviklere.

Ændringerne sker som led i DR’s strategiplan frem mod 2025, ’Sammen om det vigtige’, som blev præsenteret sidste år. Strategiplanen handler om, at public service-huset skal omstilles til at afspejle det ændrede medieforbrug i Danmark, hvor færre ser flow-tv, og flere og flere lytter til podcast, får deres nyheder digitalt og ser tv på streamingplatforme.

Strategien betød, at en række medarbejdere blev omplaceret. DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, understregede, at strategien ikke ville føre til afskedigelser. Fællestillidsrepræsentant Henrik Friis Vilmar lagde i den forbindelse også  vægt på, at præsentationen ikke blev efterfulgt af en sindedag.

”Jeg får nok ikke ledelsen til at udelukke stillingsnedlæggelser. Men jeg vil bestemt holde ledelsen op på, at det her også handler om at udvikle medarbejderen i stedet for at afvikle dem,” sagde Henrik Friis Vilmar i den forbindelse til Journalisten.

DR Nyheders direktørområder dækker blandt andet over nyhedsafdelingen og DR’s distrikter. DR Kultur, Børn og Unge dækker blandt andet over P3, kultur- og debatstoffet på P1 samt ’Detektor’ og ’DR2 Debatten’.

Sidste store fyringsrunde i 2018

Det er fire år siden, DR sidste gang var igennem en større fyringsrunde. Det var i 2018, hvor 205 medarbejdere blev varslet fyret til den såkaldte sindedag.

Fyringsrunden kom, i forbindelse med medieaftalen, som den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti havde indgået. Aftalen betød, at DR skulle beskæres med knap 20 procent. I starten af året blev der nedlagt arbejde, samarbejdet med ledelsen blev suspenderet, efter at to medarbejdere på DR Sporten blev fyret som led i en sparerunde.

Også i 2014 var DR igennem en større fyringsrunde, hvor 101 medarbejdere fik en fyreseddel. Derudover indgik DR aftaler med frivillige fratrædelser med 49 medarbejdere. Oveni det blev en række ledige stillinger ikke genbesat, og flere tidsbegrænsede ansættelser blev ikke forlænget.

Det skete i forbindelse med en spareplan på 106 millioner kroner, der kom som følge af afskaffelse af erhvervslicens og for at finansiere en række nye krav som følge af den daværende medieaftale. 104 DR-ansatte måtte forlade deres job som led i en sparerunde i 2010. Her blev 67 medarbejdere fyret, og 37 valgte at indgå en aftale om en frivillig fratrædelse. Sparerunden kom i kølvandet på den daværende VK-regerings medieaftale med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Opdateret klokken 14.02 med oplysninger om antallet af nedlagte stillinger i DR Kultur, Børn og Unge.

0 Kommentarer