Enhedslisten klager til Pressenævnet over Sjællandske Medier

To ugeaviser i Ringsted vil fremover nedprioritere det politiske stof, fordi kommunen vil annoncere mindre i aviserne. »Uheldig sammenkobling af omtale og annoncer,« mener byrådsmedlem, der har klaget til Pressenævnet. Redaktør: »Vi har en tyndere avis, så vi må prioritere skarpere«

En bemærkelsesværdig udmelding fra Sjællandske Mediers ansvarshavende chefredaktør Torben Dalby Larsen får nu Enhedslisten i Ringsted til at klage til Pressenævnet over mediehuset.

Torben Dalby har valgt at afvise pressemeddelelser fra kommunen og dens byrådspolitikere sendt til byens to gratisomdelte ugeaviser. Det sker i fuld åbenhed med henvisning til, at kommunens økonomiudvalg har besluttet at reducere sine annoncer i ugeaviserne.

Men chefredaktørens beslutning er faldet byrådsmedlem for Enhedslisten i Ringsted Jan Jakobsen så meget for brystet, at han har sendt en klage til Pressenævnet.

»Det, Torben Dalby siger, er jo, at hvis ikke Ringsted Kommune vil annoncere, så straffer man partierne ved, at vi ikke kan komme til orde i de her lokale ugeaviser. Det er i mine øjne en meget uheldig sammenkobling af omtale og annoncer,« siger han til Journalisten.

Ugeavisen har »meget tit« taget pressemeddelelser

Jan Jakobsen henviser i forbindelse med klagen til, at opretholdelsen af ”en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionelt indhold” nævnes I de vejledende regler for god presseskik.

»Der står i de etiske retningslinjer, at man ikke kan forlange redaktionel omtale, selvom man annoncerer. Det her er den omvendte situation – men når det går den ene vej, bør det også gå den anden vej,« mener Jan Jakobsen.

Har ugeaviserne indtil nu uden videre trykt de pressemeddelelser, I har sendt til dem?

»Det er selvfølgelig et kriterie, at det skal være en nyhed, og at det skal være relevant. Men når vi har sendt en pressemeddelelse, så har de stort set taget den uændret. Ikke hver gang, men meget tit,« siger byrådsmedlemmet.

Chefredaktør: Vi må prioritere skarpere

Det er netop dén automatreaktion, som de lokale ugeaviser nu gør op med, fortæller chefredaktør Torben Dalby Larsen til Journalisten. Han mener, at sagen er kørt helt ud af proportioner.

»Sidetallet i en annoncefinansieret, gratis ugeavis afhænger af, hvor mange annoncer der er i avisen. Ringsted kommunes beslutning betyder, at annoncemængden falder, og at vi får mindre plads i avisen. Og når vi har en tyndere avis, så vi må prioritere skarpere. Derfor optager vi nu ikke længere pr. nærmest automatik alle pressemeddelelser,« siger Torben Dalby Larsen.

Men svarer jeres beslutning ikke til at sige, at I hidtil har omtalt kommunens pressemeddelelser, fordi de annoncerer i ugeavisen, og ikke på grund af en redaktionel vurdering?

»Det er jo sådan, den levende debat er blevet udlagt. Men sandheden er ganske enkelt, at vi nu laver en skarpere vurdering, fordi vi har en tyndere ugeavis. Det kommunalpolitiske stof bliver ikke fjernet, men nedprioriteret,« siger han.

Mediejurist: Op til redaktøren at beslutte

Torben Dalby Larsen er ikke bekymret over, at der nu ligger en klage hos Pressenævnet over ham og hans avis:

»Vi er i gang med en omprioritering af vores aviser. Og det er jeg ikke et sekund i tvivl om, at vi har lov til,« siger han.

Vibeke Borberg, mediejurist og forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, vurderer, at de presseetiske retningslinjer næppe vil kunne bruges til at tage stilling til sagen. Hun henviser til den redaktionelle frihed, som er en grundsten i dansk medieret.

»Hvis redaktøren mener, at man skal følge en anden redaktionel linje end den, de indtil nu har fulgt, så er det dybest set op til redaktøren at beslutte. Man kan spørge, om det er i borgernes interesse, at ugeavisen ikke refererer, hvad der foregår i lokalpolitikken. Det er det givetvis ikke – men det er ikke noget, jeg mener, man kan bruge de presseetiske regler til at tage stilling til,« siger hun.  

Et journalistisk skøn vil afgøre  

Torben Dalby Larsen afviser, at det skulle gå ud over borgerne i Ringsted, at ugeaviserne har nedprioriteret gengivelsen af pressemeddelelser fra kommunen og dens byrådsmedlemmer. Han henviser til, at den redaktionelle linje hos betalingsavisen Dagbladet i Ringsted og sn.dk er uændret.

Men er det ikke et problem, at en lokal ugeavisen ikke refererer, hvad der foregår i lokalpolitikken?

»Vi har haft en usædvanlig omfattende dækning af det kommunale liv i ugeaviserne i Ringsted. Det afgørende fremover er, at vi ikke længere omtaler alt muligt fra byrådet, men kun det, som vi ud fra et journalistisk skøn vurderer fylder meget i lokalområdet,« siger Torben Dalby Larsen.

Byrådsmedlem for Enhedslisten i Ringsted Jan Jakobsen, der har sendt klagen til Pressenævnet, er glad for, at chefredaktøren giver udtryk for, at det politiske stof fortsat kan finde vej til ugeavisens spalter på baggrund af en journalistisk vurdering:   

»Torben Dalbys første udmelding var ikke en nedprioritering af stoffet, men en direkte sammenkobling af annoncer og omtale. Det glæder mig, at det nu er en skarpere prioritering, Torben Dalby taler om. En journalistisk prioritering er helt naturlig,« siger han. 

0 Kommentarer