Dyster prognose: Berlingske solgt og DR privatiseret før 2020

Allerede i 2014 køber Murdoch danske TV 2 og Berlingskes moderselskab. Få år senere mister TV 2-regionerne retten til licens og dagbladene den lukrative nulmoms. Og kort før 2020 lukker Jyllands-Posten, mens Bonnier køber DR.  

Allerede i 2014 køber Murdoch danske TV 2 og Berlingskes moderselskab. Få år senere mister TV 2-regionerne retten til licens og dagbladene den lukrative nulmoms. Og kort før 2020 lukker Jyllands-Posten, mens Bonnier køber DR.

Sådan lyder nogle af forudsigelserne i den nye bog "Tilbageblik fra 2020", der udkommer i dag, hvor 12 centrale forskere og eksperter giver hver deres bud på mediebranchens udvikling frem mod 2020.

Og den ser mildest talt både heftig og dyster ud. Men der er god grund til at tage bogens forudsigelser seriøst, hvis man skal tro bogens redaktør, professor Anker Brink Lund fra CBS:

»Det er en lidt provokerende måde at anskue nutiden og de mulige udviklingslinjer, men man skal ikke hænge sig alt for meget i detaljer som årstal. Bogen skal læses som forskningsbaseret faktion – ikke som en videnskabelig pronose,« siger han til dagens Berlingske.

Blandt de 12 bidragsydere, som opridser de største tendenser i de kommende år, er tidligere generaldirektør Christian Nissen, journalist og P1-vært Lasse Jensen, sociolog Ole E. Andersen, Lars Olsen samt Jens Thorhauge.

Alle er de blevet bedt om at skrive, som om de sad i år 2020 og derfra kunne kigge tilbage og diskutere, hvorfor og hvordan samfundet udviklede sig, som det gjorde, og ikke mindst hvilken rolle medierne spillede for udviklingen.

Resultatet er en debatbog i form af et kalejdoskopisk billede af en mulig mediefremtid baseret halvt på fakta og halvt på kvalificerede gæt om udviklingen.

Men fælles gælder: Der kommer store forandringer. Og langtfra alt ender lykkeligt. 

Og her er så de mest markante forudsigelser:

  • 2013: Efter voldsomme journalistkonflikter afskaffes de lukrative husaftaler i bladhusene, så de fleste journalister nu er mere eller mindre faste freelancere.
  • 2014: Rupert Murdochs medieimperium, News Corp., opkøber Mecom og TV 2. Det betyder frasalg af Berlingske Medias jyske aviser til JP/Politikens Hus.
  • 2015: Internettets markedsandel kulminerer.
  • 2016: Slut med licens til TV 2-regionerne og farvel til dagbladenes favorable nulmoms-ordning. Samtidig sælger Fox de tabsgivende dele af TV 2 og resterne af Berlingske til Politikens Hus, der tvinges til at skille sig af med Jyllands-Posten.
  • 2017: Det nødlidende B.T. lægges sammen med Urban i en ny gratisavis, der udkonkurrerer 24timer.
  • 2018: Licensen nedlægges. I stedet oprettes Public Service Fonden, der blandt andet støtter redaktionelle projekter.
  • 2019: Morgenavisen Jyllands-Posten lukker. Men i stedet etableres Morgenavisen Fyn, Østjylland og Nordjylland.
  • 2020: Bonnier køber DR.

Sidstnævnte forudsigelse – privatiseringen af DR – kan lyde langt ud i hampen. Men rent faktisk er det DR's tidligere generaldirektør Christian Nissen, som er blandt ophavsmændene til den tanke.

I en hel kronik i Berlingske i dag tager han udgangspunkt i situationen i 2020, hvor Bonnier har overtaget DR.

Han peger på, at opgøret med det statsradiofoniske monopol allerede blev indledt i 1990'erne. Ifølge Christian Nissen var der tale om et genialt politisk kunststykke, der vendte op og ned på forholdet mellem det frie marked og den statsstyrede public service-virksomhed, da man gennemførte en kreativ nyfortolkning af det forkætrede monopolbegreb.

»Vi må bryde DR's monopol!« blev det politiske budskab, med den opfindsomme tilføjelse: »på at levere public service«, noterer han.

Dermed drejede det sig ikke længere om at give lyttere og seere flere uafhængige leverandører at vælge imellem, men om, hvem der skulle løse opgaven med at levere den statsdirigerede public service, som DR (og TV 2) hidtil havde haft eneret til.

Og herefter er resten blot historie og egentlig en ganske naturlig udvikling frem mod privatiseringen af DR.

Eller som Christian Nissen forudsiger Kommunikationsministerens forligsbemærkninger i sin tilbagebliks-optik i år 2020: 

»DR's rolle er simpelthen udspillet. Tiden er ikke længere til, at staten skal tage sig af selve medieproduktionen og udsendelsesvirksomheden. I stedet har vi bredt public service-tankegangen om kvalitet og samfundsnytte ud over samtlige danske medier. Public service har aldrig stået stærkere end i dag.«

0 Kommentarer