Debat: Danske journaliststudier bør tilpasse sig fremtiden

Journalist Signe Okkels Larsen mener, at hun lærte mere i ni måneder på et amerikansk universitet, end i fem år på RUC. »Der skal være fokus på teknologiens og nettets muligheder, og studerende skal have mulighed for at lære at kode og programmere og visualisere data,« skriver hun

DEBAT: Jeg er lige blevet kandidat i journalistik fra University of Southern California (USC) i USA, og på de ni måneder uddannelsen varede, har jeg lært mere end i løbet af fem år på RUC.

På RUC består undervisningen i digital journalistik primært af et 10-dages kursus så uinspirerende, at stort set hele holdet på min årgang konkluderede, at vi aldrig mere gad beskæftige os med netjournalistik. Vi fik også tudet ørerne fulde med taler om faldende læsertal. Om unge, der ikke gider læse nyheder. Om de gamle dage, hvor alting var bedre. Endelig tvinges man på RUC til at vælge mellem et radio- eller tv-kursus – at lære begge dele er ikke en mulighed, og halvdelen af tiden går med at udarbejde akademiske projekter og rapporter.

På USC lærer vi at lave radio, tv, web-videoer, infografikker og artikler, korte nyheder såvel som længere features, og vi bliver konstant mindet om, at vi som journalister i dag har en helt enestående mulighed for at forme fremtidens journalistik. Vi lærer også om forretningssiden bag nyheder, og vi lærer at producere tal- og datajournalistik med udgangspunkt i Excel, som langt størstedelen af al datajournalistik bliver lavet ud fra. Jeg synes, begge dele bør blive en del af alle danske journalistuddannelser.

Fremtiden ER digital

USC's nye journalistuddannelse er en af de mest innovative i USA for tiden, og den gør op med de skel, der hidtil har eksisteret – og mange steder stadig eksisterer – mellem print, tv, radio og net. Studerende på USC lærer at levere indhold på tværs af platforme – tekst, video, lyd og digitale medier. De kan så vælge at specialisere sig inden for en platform, men alle går derfra som digitale multimediejournalister. Det er hovedessensen. Jeg synes, vi bør gøre det samme i Danmark.

Ingen er forhåbentlig længere i tvivl om, at internettet er fremtiden, også for journalistikken. Og det er ikke bare fremtiden. Det er nutiden og har været det de seneste fem år. Derfor nytter det ikke noget at have et ti-dages kursus i netjournalistik, som om internettet ikke havde revolutioneret og infiltreret journalistikken på alle ledder og kanter. Hint: Det har det for længst, og derfor taler man verden rundt om ‘digital first’. Men i Danmark er det som om, det kun er medierne, der efterhånden handler efter den tanke. Uddannelserne derimod, som ellers burde være de fremadskuende, halter stadig rigtig meget bagud.

Da jeg gik på RUC, var netjournalistik reduceret til et spørgsmål om klik, blikfangende overskrifter og det såkaldte 24-timers nyhedsflow. ”På nettet går det hurtigere.” Ja tak. Det mest paradoksale var, at halvdelen af tiden gik med at lære om netjournalistik fra sådan et akademisk perspektiv, og i den anden halvdel skrev vi artikler med korte deadlines, billeder og links. Men hvad med at undervise os i, hvordan vi kan bruge nettets muligheder og give os konkrete værktøjer til at fortælle engagerende, interaktive nyheder og digitale fortællinger? Lær os at levere skarpt journalistisk indhold på tværs af platforme.

Tre råd til danske journalistuddannelser:

  • Acceptér nettet som journalistisk platform og undervis i dets muligheder

Danske journalistuddannelser bliver nødt til at anerkende, at avisjournalistik også er netjournalistik. Kun sådan kan vi begynde at excellere på nettet og producere journalistik i verdensklasse – og som journalister leve op til den demokratiske og sociale forpligtelse at oplyse folket, hvor folket er. Selve tanken om at have et decideret kursus i netjournalistik er jo oldnordisk. I en medieverden anno 2015 må nettet selvfølgelig være et udgangspunkt – ikke en sidebemærkning. Der skal være fokus på teknologiens og nettets muligheder, og studerende skal have mulighed for at lære at kode og programmere og visualisere data.

  • Uddan studerende til fremtidens arbejdsmarked – ikke fortidens

På USC er uddannelsen skræddersyet efter arbejdsmarkedet. Derfor bliver de studerende uddannet som generalister – multimediejournalister – nogen der kan lidt af det hele, men hver især med deres unikke profil. Det er i den retning, markedet bevæger sig. På danske aviser bliver der stadig kortere mellem fyringsrunderne, mens der vokser job frem på de sociale og digitale medier. Med andre ord: Arbejdsmarkedet for journalister er i total forandring, og det ville give mening at skræddersy danske journalistuddannelser derefter. Det ville de journaliststuderende og vores fag være bedre tjent med.

  • Undervis praktisk orienteret

Aldrig før har journalister skullet kunne så mange forskellige ting, og det skal de studerende selvfølgelig forberedes til. Derfor bør der undervises mere praktisk. Man kunne eksempelvis starte med at vedtage, at alle teoretiske kurser også skal have digitale journalistiske produkter for øje. Man behøver ikke gå på kompromis med det akademiske og faglige, men sikre, at problemstillinger bliver formidlet journalistisk og digitalt kreativt frem for en tør tre-fem siders rapport, som ingen – udover ens underviser – læser. Hvorfor ikke få de studerende til at blogge om deres medieanalyser, og i stedet lade dem afslutte kurser med en multimedieproduktion om en given problemstilling? Det var sådan, vi lærte om pressehistorie på USC, og på den måde fik vi lidt ekstra træning i at opbygge et digitalt historieunivers via gratis applikationer som WordPress og Tumblr.

Niveauet på de danske journalistuddannelser må simpelthen højnes, og det kræver en anderledes prioritering og indstilling til digital journalistik.

Signe Okkels Larsen er uddannet kandidat i journalistik fra University of Southern California og arbejder som videojournalist for start-up virksomheden Attention i Los Angeles. Twitter: @SigneOkkels

3 Kommentarer

Leonarda Petersen
18. SEPTEMBER 2015
"Michael Bruun Andersen -
"Michael Bruun Andersen - Studieleder.Journalistik, RUC

Det er helt afgjort super input for mig , at man har fået ikke så længe siden kandidatuddannelsen vedrørende det journalistiske område siden 1. september. Jeg kender ikke baggrund til dansk journalistisk uddannelse, men det lyder ikke så godt at man har bare bachelor fra RUC og skal have som journalist i moderne masse-medier en så bred viden, fordi man skal ikke kun redigere og layoute alle salgs nyheder - man skal også kunne coache sine kollegers tekster og turde være en med holdninger samt have god nyhedssans-evne. I Polen har vi altid haft kandidatuddannelse - derfor er jeg magister i pressejournalistikken. Men jeg kunne ikke få 14-dage praktik i lokal presse i Kerteminde - Fyens Stifstidende.
Michael Bruun Andersen
14. SEPTEMBER 2015
Journalistik på RUC modtager
Journalistik på RUC modtager gerne kritik og evalueringer af vores uddannelse. Sådan feed back bruger vi til at forbedre uddannelsen. Men kritikken er kun nyttig, hvis den er faktabaseret - researchen skal være i orden.
Signe Okkels Larsens synes ikke vi tager den digitale udvikling i medierne alvorligt. Dette er ikke korrekt. Vi forsøger hele tiden at optimere undervisningen i lyset af udviklingen på det arbejdsmarked, som heldigvis er glade for vore kandidater. Der er undervisning på både bachelor og kandidatniveau, hvor digitale platforme står helt centralt. Vi har vores egen netavis, og vi har undervisning i data- og cross-borderjournalistik. Vi ville gerne gøre endnu mere og planlagde i 2014 en helt ny uddannelse på området, men ministeriet ville ikke give tilladelse.
Uddannelsen i Journalistik på RUC er en seksårig kandidatuddannelse, som kombinerer praktisk journalistik med akademisk refleksion. Den nuværende kandidatdel er helt ny, den begyndte her 1. september. Signe O. Larsen har færdiggjort sin bachelor fra RUC, og har derfor kun beskedendt kendskab til kandidatuddannelsen, og intet til den nye. Det er dejligt at høre, at hun med en kortere og praktisk mastegrad i USA har fundet sig til rette i det amerikanske mediesystem.
Michael Bruun Andersen.
Studieleder. Journalistik, RUC.
Thomas Pallesen
14. SEPTEMBER 2015
Signe Okkels skriver:

Signe Okkels skriver:
"Niveauet på de danske journalistuddannelser må simpelthen højnes, og det kræver en anderledes prioritering og indstilling til digital journalistik."

Af kommentaren er det imidlertid svært at læse, om Signe Okkels har erfaringer med eller kendskab til andet end journalistuddannelsen på RUC.

Mig bekendt er der på såvel SDU og DMJX et stærkt fokus på både praktisk orienteret undervisning og digitale medier, ikke mindst video og lyd. Om det er stærkt nok kan bestemt diskuteres, men ideen om at
"de studerende ærer at levere indhold på tværs af platforme – tekst, video, lyd og digitale medier. De kan så vælge at specialisere sig inden for en platform, men alle går derfra som digitale multimediejournalister."
ja, den bliver allerede praktiseret i Danmark. Om det også sker på RUC, kender jeg ikke nok til uddannelsen der, til at udtale mig om.