TV-Gruppen i DJ vil hedde noget andet

TV-Gruppen fejrer 10 års jubilæum og er i stormvækst. Næste projekt er at finde et nyt navn til gruppen, fortæller Nicolai Würtz, der i aftes blev genvalgt som formand

Det var en velbesøgt generalforsamling med knap 40 fremmødte medlemmer, der markerede TV-Gruppens 10 års jubilæum i aftes på Gl. Strand. Gruppen markerede på sin vis jubilæet ved at gå fra otte til 13 bestyrelsesmedlemmer, heraf tre nye. Formand Nicolai Würtz og næstformand Johannes Pico fortsætter begge to.

Bortset fra den store bestyrelse er TV-Gruppen også den DJ-gruppe, der er vokset allermest, siger Nicolai Würtz:

»Da vi startede i 2004, var vi 40. I dag er vi 1.100 medlemmer. Så hvis vi fortsætter fremskrivningen, vil vi være 30.000 i 2024,« griner han.

»Det stigende medlemstal skyldes blandt andet, at vores område er i kraftig vækst, da der kommer masser af nye kanaler og produktionsselskaber. Det gør, at der kommer flere tilrettelæggere, klippere, fotografer, og hvad vi ellers har af medlemmer.«

Ud over valg til bestyrelsen havde gruppen et forslag om navneændring på programmet.

Behov for mere dækkende navn

»TV-Gruppen er en smule misvisende som navn, da vi også har filmfolk blandt vores medlemmer. Så vi er på jagt efter et nyt navn, der favner bredere. Mange medlemmer producerer også til web, så vi udkommer på en masse forskellige digitale platforme,« fortæller Nicolai Würtz.

Gruppen har spurgt medlemmerne om forslag til et nyt navn på Facebook, men vil nu forsøge at finde forslag på en mere organiseret måde.

»De tilstedeværende i går var meget positivt stemte for at finde et nyt navn, der er mere dækkende for os som gruppe, så det går vi videre med,« siger Nicolai Würtz.

Blandede holdninger til fusionsspørgsmål

Også den mulige fusion mellem DJ og KS var til debat på generalforsamlingen. DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, kom og fortalte, hvordan en eventuel fusion kunne fungere i praksis. Ifølge Nicolai Würtz var der blandede holdninger til spørgsmålet blandt de fremmødte.

»Flere pegede på, at en fusion lige på vores område giver ret god mening, fordi mange af vores medlemmer også laver tv til virksomheder, så skellet er ikke så skarpt, som hvis du for eksempel er dagbladsjournalist. Men som i de fleste andre kredse og grupper er der også medlemmer, der sætter spørgsmålstegn ved den faglige identitet. Kommer vi til at være sammen med nogen, der er for langt væk fra at lave det, vi laver?« forklarer Nicolai Würtz.

Der var god interesse blandt de fremmødte til at deltage i Fagligt Forum og fortsætte diskussionen af en mulig fusion, siger han.

Aktuelle arrangementer for medlemmerne

I det kommende år vil gruppen lave flere arrangementer med fokus på aktuelle problemstillinger.

»Vi har blandt andet et arrangement for fotografer, som vi afholder med DJ. Der kommer en fysioterapeut, fordi vores medlemmer har fysiske problemer grundet travlhed. En anden konsekvens af den travlhed, mange oplever i tv-branchen, er, at de ansatte går fra at være tilrettelægger til at have lederansvar meget, meget hurtigt, så det vil vi også gerne klæde dem bedre på til,« fortæller Nicolai Würtz.

»Vi er jo lidt i den modsatte situation end dagbladene, hvor de oplever nedskæringer og besparelser. Det er positivt for os, men det skaber også nogle problemer, som vi så forsøger at have øje på,« siger han.

Det er også vigtigt for TV-Gruppen at være tilgængelig for medlemmerne, tage ud på deres arbejdspladser og være synlige og til stede. Det skal den nye, store bestyrelse fortsætte med.

»Og så prøver vi at være mere moderne og være meget til stede på de sociale medier. Den facon skal vi holde fast i og blive endnu bedre til,« slutter Nicolai Würtz.

 

Bestyrelsesmedlemmer i TV-Gruppen:

Genvalgt er:

Nicolai Würtz (formand)

Johannes Pico (næstformand)

Anders Weber

Pari Khadem

Knud Erik Petersen

Kirstine Jacobsen

Julie Rode Nygaard

Asger Manuel Jørgensen

Katrine Juel

Kirstine Sideroff Larsen (suppleant)

 

Nyvalgt er:

Lærke Vindahl

Jakob Albeck (som har siddet i bestyrelsen tidligere)

Camilla Petersen (suppleant)

1 Kommentar

Ulrik Gutt-Nielsen
27. FEBRUAR 2014
Udover det let muntre Flimmer
Udover det let muntre Flimmer Gruppen foreslår jeg Levende Billeder. Ordet gruppe behøver ikke indgå i en titel men i en evt. undertitel og bruges ikke længere andre steder.