Statsministeren står vagt om den trykte avis

De trykte medier spiller stadig en vigtig samfundsrolle, siger statsminister Lars Løkke rasmussen. Han vil støtte medier, der skaber nyhederne frem for dem, der kopierer.

De trykte medier spiller stadig en vigtig samfundsrolle, siger statsminister Lars Løkke rasmussen. Han vil støtte medier, der skaber nyhederne frem for dem, der kopierer.

Mediestøtten skal først og fremmest gå til de medier, der graver de originale historier frem. Ikke til medier, der bare plagierer. Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen i det nye nummer af Journalisten, der udkommer onsdag. Ifølge Lars Løkke Rasmussen, der også er pressens minister, spiller de trykte medier fortsat en hovedrolle som producenter af nyheder.

»De trykte medier og den dybdeborende journalistik er jo kernen i nyhedsformidlingen, og ikke mindst i et lille land som vores med et lille sprogområde er det vigtigt at værne om, at vi fortsat har rum til at kunne nyhedsudvikle. Det er selvfølgelig aktørerne i samfundet, som gerne skulle producere nyhederne ved at agere og træffe beslutninger. Men det er ekstremt vigtigt, at vi har journalistik, der kan afdække og formidle det. Der spiller de trykte medier fortsat en hovedrolle,« siger han.

Dermed ligger Lars Løkke Rasmussen på linje med sin forgænger Anders Fogh Rasmussen, der i Journalisten sidste år understregede dagbladenes særlige betydning og dermed ret til mediestøtte.
Anders Fogh Rasmussens udmelding blev dengang kritiseret af netjournalister, der mener at papiravisernes dagsordenssættende rolle hænger sammen med, at aviserne allerede modtager en stor del af mediestøtten – modsat netmedier, der ikke er berettigede til støtte.

Selv om Lars Løkke Rasmussen ikke vil komme nærmere ind på, hvordan pengene til medierne skal fordeles, vil han gerne tale om det overordnede sigte.
»Jeg står vagt om, at vi skal have en støtte, og jeg står vagt om, at det af mange grunde er vigtigt, at vi har nyhedsjournalistikken i fokus, altså der hvor nyhederne produceres, og ikke forfalder til, at hvilket som helst sjette genoptryk er ligeværdigt med den oprindelige kilde, hvor nogen har lagt hjerteblod og ressourcer i at få noget frem. Det er noget af det, der skal være styrende for os,« siger Lars Løkke Rasmussen.

0 Kommentarer