Pressenævnet giver politiet delvist ret i DR-klage

Pressenævnet kritiserer DR for ikke at lade politiet kommentere radiobidder fra COP15, hvor en indsatsleder opfordrer til rødglødende knipler mod demonstranter og presse. De afviser andre dele af klagen.

Pressenævnet kritiserer DR for ikke at lade politiet kommentere radiobidder fra COP15, hvor en indsatsleder opfordrer til rødglødende knipler mod demonstranter og presse. De afviser andre dele af klagen.

"Så vil jeg fandenrendemig se den stav der, så den bliver rødglødende, når vi skal op at have fat i den vogn."

Citatet er fra DR-dokumentaren 'En klima-krimi' og blev ytret af en indsatsleder i politiets radio under demonstrationerne ved klimatopmødet COP15 i 2009.

Efterfølgende tog flere medier udtalelsen op – og spørgsmålet om, hvorvidt en delingsfører ved politiet opfordrede til at gøre demonstranter og journalister fortræd. Herefter klagede Københavns Politi til Pressenævnet over udsendelsen.

Nu har Pressenævnet så truffet afgørelse i sagen, og det er endt med delvis kritik af DR. Du kan læse hele afgørelsen her.

DR får kritik for, at det ikke fremgår klart, at der ikke er sammenhæng mellem lydbidderne fra radioen og de billeder, der vises, samt at lydbidderne ikke bringes i kronologisk rækkefølge.

Derudover kritiserer Pressenævnet, at Københavns Politi ikke blev forelagt lydoptagelsen, inden udsendelsen blev sendt.

"Uanset, at optagelserne fra politiradioen er delingsførerens ordrette udtalelser, finder Pressenævnet, at Københavns Politi burde have haft forelagt udtalelserne eller oplysningerne herom inden udsendelsen, så klagers kommentarer kunne have været bragt i udsendelsen," skriver nævnet.

Pressenævnet har idømt DR at bringe delvist genmæle. Det betyder, at Københavns Politi har ret til et genmæle over formuleringer som "Ordre: Slå på journalisterne" i en overskrift på DR.dk, samt "Og politiet gik målrettet med kniplerne efter demonstrationerne og pressefolk" fra TV-Avisen.

"Det skyldes, at "navnlig disse (formuleringer, red.) kan give indtryk af, at delingsføreren opfordrede til magtanvendelse i et større omfang end det var nødvendigt mod de fremmødte, herunder navnlig journalisterne. Da dette ikke er dokumenteret, og udsagnene er egnet til at påføre Københavns Politi skade af betydning, er klager berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor," skriver nævnet.

Til gengæld skal DR ikke bringe et genmæle for formuleringer som "hvor politiets indsatsleder opfordrer til rødglødende knipler mod både demonstranter og presse under sidste års klimademonstration", da den kan betragtes som dokumenteret, vurderer Pressenævnet.

0 Kommentarer