Politiske kommentatorer nægter at bekende kulør

Politiken.dk har bedt ni politiske kommentatorer om at afsløre, hvorvidt de tilhører rød eller blå fløj. Fra Helle Ib og Thomas Larsen til blandt andre Christine Cordsen og Henrik Qvortrup. Men langt fra alle ønsker at bekende kulør.

Politiken.dk har bedt ni politiske kommentatorer om at afsløre, hvorvidt de tilhører rød eller blå fløj. Fra Helle Ib og Thomas Larsen til blandt andre Christine Cordsen og Henrik Qvortrup. Men langt fra alle ønsker at bekende kulør.

"Jo mere plads i medierne de politiske kommentatorer får, jo svagere bliver den journalistiske objektivitet."

Sådan skrev direktør for OCN Danmark, Torsten Gejl, i et debatindlæg i Politiken i går.
Han argumenterede for, at landets politiske kommentatorer burde oplyse deres eget ståsted, så det blev nemmere at vurdere deres udsagn:

"Muligheden for manipulation gennem medierne bliver enorm, når vi aldrig ved, om en kommentator plejer sine partiinteresser eller forsøger at kommenterer sagligt. Grænsen er selvfølgelig umulig at definere præcist – men derfor behøver der ikke være total lovløshed i den politiske underholdningsindustri," skrev han blandt andet.

I dag har Politiken.dk så forsøgt at få nogle af de mest toneangivende kommentatorer til at bekende politisk kulør. Men langt fra alle vil stå frem.

Hverken Helle Ib, Hans Engell eller Rasmus Jønsson lukker op for posen. Ej heller Peter Mogensen, Thomas Larsen eller Christine Cordsen ønsker at fortælel om deres politiske udgangspunkt.

Henrik Qvortrup og Michael Kristiansen kommer dog med visse antydninger.

Mens Kristian Madsen, lederskribent på Politiken, står frem som den eneste:

»Enhver, der har noget som helst kendskab til min baggrund, ved, at jeg har været formand for DSU (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, red.) i tidernes morgen, så jeg vil ikke løbe fra og kan ikke løbe fra min socialdemokratiske baggrund. Jeg har et stort værdifælleskab med den livsanskuelse, der ligger i det. Det betyder bare ikke, at jeg synes, at alt, hvad Helle Thorning Schmidt fortager sig, er genialt eller at jeg opfatter det som min rolle at gøre hendes politiske hverdag nemmere,« siger han til sitet.

Læs alle de øvrige kommentatorers meldinger her.

1 Kommentar

Steen Ole Rasmussen
14. MARTS 2012
performativ selvnegation

Påstanden om at beskrive og analysere neutralt og objektivt fremføres med energi og engagemt, der står i skærende kontrast til påstandens eksplicitte indhold. Udsagnet har et performativt plan og et eksplicit indhold, der ikke nødvendigvis virker befordrende for hverandre.

 Effekten af italesættelsen kan være betinget af, at brugeren glemmer det performative moment i italesættelsen, italesættelsens virkemidler. Spindoktorer og politiske analytikere er engageret i og virker med det formål, at fremme bestemte ideologier og interesser af forskellig ar.

Som italesættere må deres performance derfor ikke træde ind i brugerens opmærksomhed, men skal forsvinde til fordel for budskabets eksplicitte værdi, hvis italesætteren, spindoktorens intentioner skal slå igennem efter hensigten.

For hvis brugeren begynder at fokusere for meget på spindoktorens adfærd, metodevalg, strategi, politiske ståsted, engagent, intention, (her under engagementet i og forståelse for den strategiske værdi af at fremstå neutral, objektivt beskrivende hos forbrugeren af budskabet) så forsvinder spindoktorens virkemidler, går i opløsning.

Forudsætningen for at spindoktorens manipulering virker, er at doktoren virker neutral, uengageret og objektiv. Det er et budskab som spinkulturen ikke kan spinne sig ud af.