Ny undersøgelse: Brugermålinger forringer journalistikken

Journalistikken bliver snittet til efter brugermålinger, viser ny undersøgelse. ”Man er i gang med at erodere grundlaget for journalistik,” lyder advarslen fra specialforeningen ’Journalisterne i DJ’.  Danske Medier deler ikke bekymringen

Algoritmer, kontante målinger på klik og glødende tal fra chartbeat er blevet en faktor i mange journalisters dagligdag.

En undersøgelse foretaget af specialforeningen ’Journalisterne i DJ’ peger på en udvikling, hvor klassiske dyder og afvejning af væsentlighedskriterier ofres på vegne af at ramme den størst mulige brugerflade, fordi tallene dikterer det. Og det en tendens, som bekymrer Rasmus Mark Pedersen, formand for ’Journalisterne i DJ’.

”Vi bliver målt fra ende til anden. Og så viser vores undersøgelse, at målinger i dag bliver brugt meget og at det er med til at forringe journalistikken. Man går efter det kortvarige fikspunkt på at få nogle klik her og nu og ikke det mere langsigtede perspektiv, hvor man gør brugerne enten glade eller irriterede over det, man laver,” siger Rasmus Mark Pedersen til Journalisten.

Konklusioner fra undersøgelsen

  • Tre ud af fire journalister får deres journalistik målt på den ene eller anden måde
  • 25 procent bliver mindst en gang om ugen bedt om at lave en bestemt historie på grund af en måling af brugerne
  • 38 procent oplever mindst af og til, at de journalistiske kriterier bliver tilsidesat på grund af en konkret måling
  • 6 procent oplever, at målinger gør journalistikken bedre – 30 procent at den bliver dårligere
  • 35 procent bliver mindre motiverede af at blive målt – 10 procent bliver mere motiveret

Spørgeskemaet blev sendt ud til 1.637 journalister. 372 har besvaret.

Kun lidt mindre end hver fjerde af de adspurgte i undersøgelsen, har svaret. Alligevel mener Rasmus Mark Pedersen, at undersøgelsen er både troværdig og repræsentativ.

”Når vi ser på, hvilke arbejdspladser, besvarelserne er kommet fra, er der tale om et bredt udpluk fra hele medie-Danmark. Vi har heller ikke spurgt på en måde, som gik ud på, at nu skulle folk komme med en negativ holdning til deres arbejde. Det var udelukkende en vurdering af journalistikkens tilstand af i dag. På den måde er det mit indtryk, at det er en valid undersøgelse,” siger Rasmus Mark Pedersen.

"Vi bliver slået i hovedet med kliktal"

De adspurgte journalister har i undersøgelsen også haft mulighed for komme med nogle fritekstbesvarelser på deres opfattelse af brugermålingerne. Her er et lille udpluk:

“Vi bliver slået med kliktal i hovedet hele tiden. På skærme, der er sat op over hele huset, og som viser, hvordan klikkene flytter sig, hvilke historier, der klikkes mest på lige nu.”

“Visse historier bliver lavet, fordi vi ved, de klikker. Også selv om folk sikkert bliver skuffede, når de først er klikket ind. Andre bliver droppet eller nedprioriteret, fordi vi ved, de ikke vil klikke godt. Væsentlighedskriteriet er forsvundet.”

“Det er trættende at skulle forholde sig til målbare krav, fremfor at bruge tid på konstruktiv efterkritik, som der er meget lidt af.”

Men spørgsmålet er, om det simpelthen er umuligt at bremse udviklingen.

Journalisterne i DJ: Målingerne bruges forkert

I forvejen bruges algoritmer og målemetoder mange andre steder, så det er vel logisk, at journalistikken også benytter sig af de midler?

”Jo, og jeg siger ikke, at man skal lade være at måle. Det vil være idioti. Det handler om, hvordan man bruger de målinger. Sådan som jeg tolker undersøgelsen, bruger man dem forkert i dag. Man bruger målingerne på at give folk noget med bryster i stedet for at opbygge en loyal læserskare, man snyder med overskrifter, men er det det, folk bliver glade for?,” spørger formanden for ’Journalisterne i DJ’.

Handler prioriteringen ikke om simpel overlevelse. Branchen er dikteret af nogle hårde konjunkturer og økonomiske udfordringer?

”Naturligvis. Men man skal derfor også gå efter at lave nogle bæredygtige løsninger i stedet for. Hvis man ser på fritekstbesvarelserne i undersøgelsen, så er man i gang med at erodere grundlaget for journalistik. Mange siger, at væsentlighedskriteriet ikke længere gør sig gældende. Og det er fair nok på nogle platforme, at man vælger andre ting, men der er også tegn på andre steder, at man ikke leverer journalstik længere, men derimod underholdning i stedet for.”

Hvad kunne løsningen være?

”Vi skal begynde at bruge målinger klogt. At vi måler på brugernes tilfredshed med de prioriteringer, vi laver, og ikke bare på, hvor mange der går ind og klikker et bestemt sted. Der er ved at blive opbygget en kultur på flere medier, hvor man prioriterer målinger i efterkritik. Det er fuldstændig ligegyldigt, om det er godt eller dårligt, eller om der er brugt lang tid på det, for det handler alene om, hvad der har klikket. Og det er med til at ødelægge en god og sund journalistisk kultur på redaktionerne,” siger Rasmus Mark Pedersen.

Ingen bekymring hos Danske Medier

Hos Danske Medier deler administrerende direktør Ebbe Dal ikke Rasmus Mark Pedersens bekymring.

”Jeg tror, de fleste redaktioner i dag beskæftiger sig med balancen mellem, hvad man vurderer ud fra et traditionelt væsentlighedskriterium og det, man får ud af at anvende brugen af den webbaserede journalistik,” siger Ebbe Dal.

”Det er en seriøs og vigtig diskussion. Men man er jo nødt til at spørge sig selv om, hvorfor man gør brug af de undersøgelser, og det er jo fordi, man gerne vil vejledes af dem. Det kræver et redaktionelt judgement at finde den rette balance mellem det, der kan tiltale publikum og det, de skal have, fordi det er væsentligt,” mener Ebbe Dal.

Ifølge direktøren for Danske Medier er det også et spørgsmål om, at man i dag har værktøjet til at ramme medieforbrugeren i øjenhøjde.

”Det er en fortsættelse af, at man altid gerne har villet være nærmere på læserne eller brugerne, og at man nu har redskaberne til at gøre det. Så bliver man vel slået oveni hovedet af sandheden, når man nu havde håbet, at der var flere, som læste lederne,” siger Ebbe Dal.

1 Kommentar

Rasmus Mark Pedersen
21. NOVEMBER 2017
Hvis Ebbe Dal eller andre har
Hvis Ebbe Dal eller andre har lyst til at dykke ned i undersøgelsen, så kan den ses her: http://journalisterne.dj/journalistik-er-mere-end-klik