Museer går videre med tv-planer

På et stormøde er en lang række museer og kulturinstitutioner blevet enige om at stifte en andelsforening, der skal byde på en landsdækkende tv-kanal. Den nye kanal skal ifølge medieforliget sende kultur og folkeoplysning

Når den nye landsdækkende tv-kanal, som blev besluttet i sidste års medieforlig, kommer i udbud, står en forening af museer og andre kulturinstitutioner klar med en fælles ansøgning.

Ved et stormøde i sidste uge var der så stor opbakning til idéen, at Jane Sandberg, direktør på museet Enigma og en af initiativtagerne til mødet, forventer, at foreningen, der i givet fald skal eje tv-kanalen, bliver en realitet.

”Det var et fantastisk møde, dels fordi der kom så mange, dels fordi der slet ikke var den kritiske tone, vi ellers ofte har i vores branche. Der var bred enighed om, at idéen skal forfølges,” fortæller hun.

Ifølge medieforliget skal der oprettes en tv-kanal med kultur og folkeoplysning. Den skal udbydes med et offentligt tilskud på 50 millioner kroner og havde adgang til reklameindtægter. Det hedder videre, at hovedsædet skal placeres vest for Storebælt og produktionen finde sted uden for hovedstadsområdet.

Når museerne ser en idé i at eje og drive en tv-station, er det ifølge Jane Sandberg, fordi man ser oplagte muligheder i at kunne videreudnytte det forsknings- og formidlingsarbejde, der i forvejen laves på museerne i dag. Samtidig har museerne pligt til at formidle og nå bredt ud, og her kan en tv-kanal være en ny mulighed.

Andelsforening som udgiver

Oprindeligt var det en række museer, der luftede idéen om en fællesejet tv-kanal. Men ved mødet i sidste uge var der interesserede deltagere fra en lang række forskellige aktører.

”Der var både folkeoplysningsforbund, biblioteker, uddannelsesinstitutioner, repræsentanter fra teatre og musikscenen,” fortæller Jane Sandberg.

Idéen, som altså fik stor opbakning, er at stifte en andelsforening, som ansætter en professionel redaktion, der skal stå for driften af tv-kanalen.

På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe med 14 medlemmer, hvis opgave bliver at granske det materiale, der ifølge Kulturministeriets plan skal sendes i høring i april. Samt forberede stiftelsen af selve andelsforeningen.

”Hvis det materiale, der går i høring, svarer nogenlunde til vores forventninger, og der er lyttet til vores input, så tror jeg, vi stifter foreningen på det tidspunkt. Så giver det også mening, at vi afgiver høringssvar på vegne af en forening,” siger Jane Sandberg.

Fondsmidler til tv

Det store spørgsmål omkring den nye tv-kanal bliver imidlertid økonomien. Jane Sandberg erkender, at tilskuddet på 50 millioner kroner langtfra vil være nok. Men der kan vise sig andre muligheder for finansiering, eksempelvis i tilskud fra fonde.

”Vi kommer fra en verden, hvor vi er vant til at fondsfinansiere vores aktiviteter. Og for museer er det normalt at tilføje en linje i ansøgningerne, der handler om tv-produktion. Men hvad fondene siger til det, ved vi ikke,” siger hun. 

Jane Sandberg understreger, at det er svært at sige noget konkret om økonomien, så længe udbudsmaterialet og mulighederne endnu ikke er kendt. 

Meget lavt tilskud

Med til mødet i sidste uge var også Helle Sønderby, der er kreativ direktør på Nordisk Film TV. Hun ser også med bekymring på økonomien omkring tv-kanalen.

”Vi synes, alle initiativer og nye potentielle kunder er interessante, og vi har stor erfaring med at formatere kulturstof og lave underholdende public service-tv. Men det afgørende er det med pengene. Der lægges op til et tilskud på 50 millioner kroner plus mulighed for reklamer. Men det er ikke voldsomme mængder af penge, man kan tjene på reklamer, så det lyder af meget lidt,” siger Helle Sønderby.

Hun vurderer, at et reportageprogram koster 300-600.000 kroner at producere per halve time.

”Så det helt afgørende er, hvordan der kommer flere penge ind. Det kan være gennem fonde, det kan måske være gennem abonnement. Og så kommer det an på, hvor mange sendetimer der skal fyldes ud.”

Viden kan udnyttes – delvist

Et af museernes argumenter lyder, at man vil kunne udnytte en stor del af den videns- og formidlingsproduktion, man i forvejen laver. Det kan Helle Sønderby godt se – men kun til dels.

”I nogle tilfælde kan man, i andre kan man ikke. Jeg tror mere på at lave programmer og indhold, som understøtter en kulturel dagsorden eller tematik uden at tage direkte afsæt i selve forskningsarbejdet. I stedet for at have nogle professorer, der står og fortæller om jernalderen, ville vi måske sende en familie ud og leve som i jernalderen. Men jeg tror, man kan lave mange programkoncepter, der tager udgangspunkt i museumsfolkenes arbejde.”

Ifølge Kulturministeriets køreplan skal udbudsmaterialet til tv-kanalen sendes i høring i april og ligge klart 1. juli. Udbuddet gennemføres i andet halvår af 2019, og i foråret 2020 skal den nye kanal gå i luften.

0 Kommentarer