NYT MEDIEMUSEUM

Med Egmont Fonden som sponsor er udsigten til et nyt museum for pressens historie kommet et skridt nærmere.

Med Egmont Fonden som sponsor er udsigten til et nyt museum for pressens historie kommet et skridt nærmere.

Danmarks Grafiske Museum/Dansk Pressemuseum i Odense, der hidtil har varetaget den grafiske og trykte presses historie, skal nu også tage sig af de elektroniske mediers historie i Danmark.

Det er den hurtige sammensmeltning af medierne, der har fået bestyrelsen til at tage initiativet til det nye museum.

Der findes i dag ikke noget museum, der dækker mediehistorien fra de første bogtryk til nutidens elektroniske medier, hverken i Danmark eller på verdensplan. Der forestår derfor et stort udviklingsarbejde, både hvad angår indsamling og dokumentation, men også i forhold til nye udstillings- og formidlingsformer.

Til det formål har Egmont Fonden bevilget et tilskud på 525.000 kr.

0 Kommentarer