Lorry sælger tv-dækning til politikere

TV2 Lorry tilbyder kommuner og regioner livedækning af en valgdebat, hvis de betaler 20.000 kroner. 12 kommuner har meldt positivt tilbage. Eksperter mener, det er ulovligt. Det afviser TV2 Lorry

Når lokalvalgkampene går i gang til efteråret, kan kommuner og regioner i hovedstadsområdet sikre sig lidt ekstra dækning for 20.000 kroner. TV2 Lorry har sendt et tilbud om at lave livedækning af en valgdebat til samtlige kommuner og regioner i stationens sendeområde. Implicit i tilbuddet ligger, at køberen hjælper med en masse praktisk og organisatorisk og er parat til at ”yde” 20.000 kroner i ”produktionstilskud”.

Sådan et tilbud er dog ulovligt. Det mener både Frands Mortensen, der er professor i medievidenskab på Aarhus Universitet, og Søren Sandfeld Jakobsen, der er ekspert i mediejura og professor på Aalborg Universitet:

»Min opfattelse er, at det er i strid med sponsorreglerne i radio- og tv-loven, hvor der står, at man ikke må sponsorere nyheds- og aktualitetsprogrammer. Derudover kan det være i strid
med public service-reglerne og medieansvarsloven, som begge siger, at man ikke må lade sin programvirksomhed påvirke af udenforstående.
Det mener jeg, der er risiko for, når man tager penge for at lave et program i samarbejde med dem, man laver det om,« siger Søren Sandfeldt Jakobsen.

Direktør på TV2 Lorry Dan Tschernia er uenig:

»Vi mener ikke, at der er noget ulovligt i det. Den tidligere kulturminister har slået fast, at man gerne må modtage tilskud fra kommuner og regioner,« siger Dan Tschernia, der derudover forsikrer, at kommuner og regioner, der ikke ønsker at lave sådan en valgdebat, stadig vil få masser af dækning på stationen:

»Det er bare et ekstra tilbud på vores nye 24-timers kanal. Der vil stadig være et kommuneportræt og en debat fra hver kommune på vores døgnkanal.«

Dan Tschernia henviser til et svar, som kulturmini- ster Carina Christensen gav til Folketinget i 2009. Her står, at ”den regionale programvirksomhed kunne for- bedres kvantitativt og/eller kvalitativt gennem lokale tilskud fra kommuner og amtskommuner”.

Både Søren Sandfeld Jakobsen og Frands Mortensen er uenige i, at det svar skulle gøre TV2 Lorrys tilbud lovligt:

”Jeg mener, at projektet er ulovligt i den form, det har nu, fordi kommunens tilskud er bundet op på et bestemt program,” skriver Frands Mortensen i en mail.

Søren Sandfeld Jakobsen forklarer, at programmerne ville være lovlige, hvis kommuner eller regioner ydede en uspecificeret støtte for at styrke nærdemokratiet og hæve stemmeprocenten.

»Problemet er, når det handler om et enkelt program, som kommunen eller regionen muligvis kan få for meget indflydelse på,« siger Søren Sandfeld Jakobsen.

Dan Tschernia har ikke lyst til at kommentere eksperternes vurdering af ministerens svar. I stedet opfor- drer han Journalisten til at indhente en klar fortolkning af loven hos Kulturministeriet. Det har ikke været muligt inden deadline. Grunden til, at kulturministeren overhovedet skulle svare på spørgsmålet i 2009, var, at Journalisten dengang skrev om, at TV2 Østjylland havde givet samme tilbud til kommuner og regioner. Dengang var der også flere eksperter, der udtalte sig om ulovligheden i tilbuddet. Direktør for TV2 Østjylland Peter Kramer fortæller til Journalisten i dag, at man efterfølgende fik klare udmeldinger fra både Kulturministeriet og Radio- og tv-nævnet om, at den praksis var fuldt lovlig.

Da Journalisten ikke har kunnet finde sådanne udtalelser eller afgørelser, har vi bedt ham uddybe udtalelsen eller sende dokumentation. Peter Kramer har derefter sendt en mail med henvisninger til ministerens svar til Folketinget og en afgørelse fra Radio- og tv-nævnet om, at daværende formand for nævnet, Christian Scherfig, ville være inhabil i eventuelle behandlinger af sager om emnet.

TV2 Lorry oplyser, at der indtil nu er 12 kommuner og en region, som har meldt positivt tilbage på tilbuddet, mens ni kommuner har takket nej af forskellige årsager. Hvis det ikke ender med nok positive svar, dropper de projektet.

0 Kommentarer