Kasserer dømt for at stjæle en halv million kroner fra DJ

I sidste uge blev den tidligere kasserer i DJ Kommunikation dømt for at have taget en halv million kroner fra kassen. Pengene, som hun siger er brugt på »overforbrug«, skal nu betales tilbage. Forbundet kunne muligvis have fået 130.000 kroner mere.

Der er nu sat et foreløbigt punktum i sagen om den 65-årige tidligere kasserer i DJ Kommunikation, der tog af kassen. Igennem seks år lykkedes det hende at tage over 600.000 kroner ifølge DJ Kommunikations egen optælling.

Det svarer i grove tal til, at hun i gennemsnit har taget en tredjedel af alle indtægter i specialgruppen. Retten dømte hende i sidste uge for underslæb på omkring 470.000 kroner. Ud over at betale dem tilbage blev hun dømt til et års betinget fængsel og 150 timers samfundstjeneste.

Den tidligere kasserer har tilstået underslæbet i retten, og da hun blev spurgt til motivet, svarede hun, at det var »fordi min mand ikke havde tjent penge i flere år, så vi var kommet ud i et overforbrug«. Mere blev der ikke spurgt ind til i det korte retsmøde, og hun har ikke ønsket at kommentere sagen over for Journalisten.

Formand i DJ Kommunikation Per Roholt er glad for, at man nu kan komme videre:
»Vi er bare utroligt glade for, at sagen er ved at finde afslutning. Det er tragisk, og vi er ærgerlige over, at et medlem på den måde har misbrugt vores tillid. Nu har vi så et arbejde med at se, hvad vi kan gøre for at få pengene tilbage,« siger Per Roholt.

Dansk Journalistforbund har stået for kontakten til politiet igennem hele sagen, og det er også DJ, der skal stå for at inddrive pengene, som ifølge loven skal betales inden for 14 dage. Direktør Linda Garlov er optimistisk:
»Det er min forventning, at man sørger for at betale, hvis man erklærer sig skyldig – eller i hvert fald finder ud af at lave en afdragsordning,« siger Linda Garlov.

Journalisten ville gerne have spurgt den 65-årige dømte, om hun er i stand til at betale pengene tilbage, men hun har som nævnt ikke ønsket at udtale sig. Hvis pengene ikke er betalt inden 14 dage, er næste skridt at gå i fogedretten.
»Hvis hun ikke tager ansvaret på sig, så anlægger vi da sagen,« fortæller Linda Garlov.

Ifølge Dansk Journalistforbund er det ikke hele beløbet, kassereren er dømt for. Da DJ og DJ Kommunikation første gang fortalte om underslæbet, lød det, at beløbet var cirka 600.000 kroner, og at underslæbet havde stået på over seks år.

Anklageskriftet imod kassereren handlede dog kun om 2011 og 2012, hvor der var stjålet cirka 470.000 kroner. Det skyldes, at da DJ opdagede underslæbet i foråret 2013, indgav man en anmeldelse for 2011 og 2012, fordi det var de år, man havde overblik over på det tidspunkt. Efter at have gennemgået sagen yderligere sendte DJ en ny anmeldelse i starten af november for årene 2007 til 2010.

Men på det tidspunkt var der allerede rejst tiltale for de 470.000 kroner, fortæller anklager Rikke Lundby.
»Der var blevet truffet en beslutning om, at nu vil vi få afgjort denne sag, og så må vi se, hvad der videre skal ske. Der er stadig en mulighed for, at der kan oprettes en ny anmeldelse, og der kan være en ny straffesag eller en ny civilsag,« siger Rikke Lundby.

Det betyder, at der skal en ny retssag til, hvis DJ skal have de resterende 130.000 kroner.  

Hovedårsagen, til at underslæbet kunne lade sig gøre, var, at den tidligere kasserer afleverede regnskaber med forfalskede revisorpåtegninger. Samtidig var hun den eneste med adgang til specialgruppens bankkonto, så resten af bestyrelsen havde ikke mulighed for at se, om tallene i regnskaberne stemte overens med saldoen. Det har daværende formand Lars Elmsted for DJ Kommunikation tidligere forklaret til Journalisten.

Dertil kommer, at specialgruppen har fået en del flere medlemmer i den periode, hvor underslæbet har stået på, »så der har været overskud i kassen«, har Lars Elmsted forklaret.
Overskuddet har dog ikke været større end, at man i perioden valgte at sætte kontingentet op, og det havde ikke været nødvendigt, hvis ikke det var for underslæbet.

På trods af forklaringerne på, hvordan underslæbet har kunnet stå på, har DJ Kommunikations håndtering mødt kritik:
»Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Det er fandeme mange penge. Det undrer mig, at der ikke er nogen som helst, der har vist rettidig omhu. Det skader Journalistforbundet, og det er det største problem,« har Jørn Albertus, der er formand for O-gruppen, som samler journalister, der arbejder på organisationsblade, sagt til Journalisten.

Lars Elmsted svarede, at det dybest set har handlet om psykologi:
”Personligt har jeg ikke på noget tidspunkt været i tvivl om hendes hæderlighed. Og det tror jeg dybest set er forklaringen på, at ingen alarmklokker har ringet i så lang en periode.”

Rent formelt har DJ Kommunikation dog heller ikke levet op til de vedtægtsændringer, som DJ’s delegeretmøde i foråret 2011 pålagde specielgrupperne. Her blev det besluttet, at der ”ved større udbetalinger kræves underskrift fra formanden eller i formandens fravær næstformanden”.

Ligesom det er tilfældet i mange andre specialgrupper, fik DJ Kommunikation ikke indført den regel. Lars Elmsted mener dog ikke, at det havde gjort en forskel:
»I de tilfælde, vi taler om her, hvor der også er begået dokumentfalsk for at skjule underslæbet, kan jeg ikke se, at det ville have ændret situationen. Som formand ville jeg stadig ikke have haft indblik i, hvilke udgifter der var trukket fra vores konto. Den reelle garanti for, at noget ikke skal ske, er, at flere har adgang til bankkontoen,« har den tidligere formand sagt til Journalisten.

Sagen har betydet, at grupper og kredse under forbundet har kigget deres procedurer igennem, fortæller direktør Linda Garlov:
»Det er min oplevelse, at alle specialgrupper og kredse har taget det meget alvorligt, at der har været denne her episode. Man har fået strammet op, og mange af specialgrupperne har også nu valgt at lægge deres økonomi ind til forbundets økonomiafdeling,« siger Linda Garlov

Hvis de tabte penge nogensinde kommer ind til DJ Kommunikation igen, lover Per Roholt, at medlemmerne får det at mærke:
»Det kunne bruges på en aktivitetspulje af en art. Det skal være noget, der kan komme medlemmerne til gode over en bred kam. Det har jo været en slags ufrivillig opsparing med meget dårlige renter. Der er ikke noget morsomt i det, men det groteske er, at hvis vi får de her penge tilbage, så er det jo ret mange penge, som vi ikke vidste, vi havde,« siger Per Roholt.

0 Kommentarer